Home

Verordening (EEG) nr. 2657/77 van de Commissie van 30 november 1977 inzake de toepassing van monetaire compenserende bedragen op bepaalde produkten die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen

Verordening (EEG) nr. 2657/77 van de Commissie van 30 november 1977 inzake de toepassing van monetaire compenserende bedragen op bepaalde produkten die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie