Home

Beschikking van de Commissie van 23 december 1977 met betrekking tot de vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, van de uitgaven verricht voor de structuurenquête 1975 in het kader van een enquêteprogramma inzake de structuur van de landbouwbedrijven aan Ierland

Beschikking van de Commissie van 23 december 1977 met betrekking tot de vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, van de uitgaven verricht voor de structuurenquête 1975 in het kader van een enquêteprogramma inzake de structuur van de landbouwbedrijven aan Ierland

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie