Home

Beschikking van de Commissie van 24 mei 1978 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd japonnen, geweven en van brei- of haakwerk, voor dames, meisjes en kinderen (andere dan baby's), van de posten ex 60.05 A II en ex 61.02 van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 60.05-41, 42, 43, 44; 61.02-48, 52, 53, 54), van oorsprong uit Taiwan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

Beschikking van de Commissie van 24 mei 1978 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd japonnen, geweven en van brei- of haakwerk, voor dames, meisjes en kinderen (andere dan baby's), van de posten ex 60.05 A II en ex 61.02 van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 60.05-41, 42, 43, 44; 61.02-48, 52, 53, 54), van oorsprong uit Taiwan en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie