Home

78/862/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 oktober 1978 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Franse Republiek van de gedurende het jaar 1976 gedane uitgaven voor de uitkeringen met betrekking tot de bevordering van de bedrijfsbeëindiging in de landbouw en van de aanwending van cultuurgrond tot verbetering van de structuur

78/862/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 oktober 1978 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Franse Republiek van de gedurende het jaar 1976 gedane uitgaven voor de uitkeringen met betrekking tot de bevordering van de bedrijfsbeëindiging in de landbouw en van de aanwending van cultuurgrond tot verbetering van de structuur

PDF (Eur-lex): Nederlandse versie