Home

Verordening (EEG) nr. 671/80 van de Commissie van 20 maart 1980 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1979/1980 van de gemiddelde wereldmarktprijs en het indicatief rendement voor lijnzaad

Verordening (EEG) nr. 671/80 van de Commissie van 20 maart 1980 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1979/1980 van de gemiddelde wereldmarktprijs en het indicatief rendement voor lijnzaad

Verordening (EEG) nr. 671/80 van de Commissie van 20 maart 1980 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1979/1980 van de gemiddelde wereldmarktprijs en het indicatief rendement voor lijnzaad

Publicatieblad Nr. L 075 van 21/03/1980 blz. 0017


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 671/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 20 MAART 1980

TOT VASTSTELLING VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1979/80 VAN DE GEMIDDELDE WERELDMARKTPRIJS EN HET INDICATIEF RENDEMENT VOOR LIJNZAAD

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 569/76 VAN DE RAAD VAN 15 MAART 1976 TOT VASTSTELLING VAN BIJZONDERE MAATREGELEN VOOR LIJNZAAD ( 1 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 2 , LID 4 ,

OVERWEGENDE DAT JAARLIJKS EEN GEMIDDELDE WERELDMARKTPRIJS VOOR LIJNZAAD MOET WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE CRITERIA VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1774/76 VAN DE RAAD ( 2 ) ;

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 4 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1799/76 VAN DE COMMISSIE ( 3 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2083/79 ( 4 ) IS BEPAALD DAT DIE GEMIDDELDE WERELDMARKTPRIJS GELIJK IS AAN HET REKENKUNDIG GEMIDDELDE VAN DE IN DAT ARTIKEL BEDOELDE WEKELIJKSE WERELDMARKTPRIJZEN DIE GEDURENDE EEN REPRESENTATIEF TIJDVAK ZIJN GECONSTATEERD ;

OVERWEGENDE DAT HET TIJDVAK VAN 1 OKTOBER 1979 TOT EN MET 15 FEBRUARI 1980 ALS HET MEEST REPRESENTATIEVE TIJDVAK VOOR DE VERKOOP VAN LIJNZAAD UIT DE GEMEENSCHAP KAN WORDEN BESCHOUWD ; DAT DIT TIJDVAK DERHALVE IN AANMERKING DIENT TE WORDEN GENOMEN ;

OVERWEGENDE DAT TOEPASSING VAN AL DEZE BEPALINGEN ERTOE LEIDT DE GEMIDDELDE WERELDMARKTPRIJS VAN LIJNZAAD VAST TE STELLEN ZOALS HIERNA VERMELD ;

OVERWEGENDE DAT DE STEUN KRACHTENS ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 569/76 MOET WORDEN TOEGEKEND VOOR EEN PRODUKTIE DIE WORDT BEREKEND DOOR TOEPASSING VAN EEN INDICATIEF RENDEMENT OP DE INGEZAAIDE EN GEOOGSTE OPPERVLAKTEN ; DAT DIT RENDEMENT MOET WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE CRITERIA VAN DE VERORDENINGEN ( EEG ) NR . 569/76 EN ( EEG ) NR . 1774/76 ;

OVERWEGENDE DAT DE PRODUCERENDE LID-STATEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 17 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1799/76 AAN DE COMMISSIE DE UITKOMSTEN HEBBEN MEDEGEDEELD VAN DE IN ARTIKEL 2 BIS , LID 2 , VAN DIE VERORDENING BEDOELDE STEEKPROEVEN NAAR DE ZAADOPBRENGST PER HECTARE VAN ELK VAN DE IN DE ARTIKELEN 7 BIS EN 10 BIS VAN DEZELFDE VERORDENING BEDOELDE VLASSOORTEN IN DE VERSCHILLENDE HOMOGENE PRODUKTIEGEBIEDEN ; DAT OP GROND VAN DEZE GEGEVENS HET INDICATIEF RENDEMENT AAN LIJNZAAD MOET WORDEN VASTGESTELD ZOALS HIERNA VERMELD ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR OLIEN EN VETTEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1979/80 WORDT DE GEMIDDELDE WERELDMARKTPRIJS VAN LIJNZAAD VASTGESTELD OP 22,901 ECU PER 100 KILOGRAM .

ARTIKEL 2

VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1979/1980 WORDT HET INDICATIEF RENDEMENT VOOR LIJNZAAD VASTGESTELD :

A ) VOOR OLIEVLAS ,

- OP 1 900 KILOGRAM PER HECTARE VOOR VLAS GETEELD IN DENEMARKEN , IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN IN DE FRANSE DEPARTEMENTEN AISNE , ARDENNES , AUBE , EURE , EURE ET LOIR , LOIRET , MARNE , HAUTE-MARNE , OISE , SEINE-ET-MARNE , YVELINES , ESSONNE ;

- OP 1 180 KILOGRAM PER HECTARE VOOR VLAS GETEELD IN DE DUITSE BONDREPUBLIEK , IN IERLAND , IN ITALIE IN HET GEWEST SICILIA , EN IN DE FRANSE DEPARTEMENTEN CHER , COTE-D'OR , INDRE , LOIR-ET-CHER , MEUSE , NIEVRE , YONNE ;

- OP 930 KILOGRAM PER HECTARE VOOR VLAS GETEELD IN DE GEWESTEN TOSCANA EN UMBRIA IN ITALIE , EN IN DE FRANSE DEPARTEMENTEN AUDE , HAUTE-GARONNE , GERS , MORBIHAN , DEUX-SEVRES , TARN ;

- OP 680 KILOGRAM PER HECTARE VOOR VLAS GETEELD IN DE OVERIGE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP ,

B ) VOOR VEZELVLAS ,

1 . GEROOT , NIET ONTZAAD ,

- OP 1 600 KILOGRAM PER HECTARE VOOR VLAS GETEELD IN DE NOORD-OOST POLDER EN DE FLEVOPOLDERS IN NEDERLAND ;

- OP 1 180 KILOGRAM PER HECTARE VOOR VLAS GETEELD IN DE REST VAN NEDERLAND ;

- OP 1 050 KILOGRAM PER HECTARE VOOR VLAS GETEELD IN DE BELGISCHE PROVINCIES ANTWERPEN , BRABANT , HAINAUT , LIEGE , LIMBURG , LUXEMBOURG , NAMUR , ALSOOK IN DE BELGISCHE GEMEENTEN VEURNE , DE PANNE , KOKSIJDE , NIEUWPOORT , MIDDELKERKE , GISTEL , OUDENBURG , OOSTENDE , BREDENE , DEN HAAN , ZUIENKERKE , BLANKENBERGE , BRUGGE , KNOKKE-HEIST , DAMME , JABBEKE , BEVEREN O-VL . , ST . LAUREINS , ASSENEDE ;

- OP 855 KILOGRAM PER HECTARE VOOR HET VLAS GETEELD IN DE OVERIGE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP ;

2 . ANDER DAN GEROOT , NIET ONTZAAD ,

- OP 1 720 KILOGRAM PER HECTARE VOOR VLAS GETEELD IN DE NOORD-OOST POLDER EN DE FLEVOPOLDERS IN NEDERLAND ;

- OP 1 515 KILOGRAM PER HECTARE VOOR VLAS GETEELD IN DE BELGISCHE GEMEENTEN VEURNE , DE PANNE , KOKSIJDE , NIEUWPOORT , MIDDELKERKE , GISTEL , OUDENBURG , OOSTENDE , BREDENE , DEN HAAN , ZUIENKERKE , BLANKENBERGE , BRUGGE , KNOKKE-HEIST , DAMME , JABBEKE , BEVEREN O-VL . , ST . LAUREINS , ASSENEDE ;

- OP 1 265 KILOGRAM PER HECTARE VOOR VLAS GETEELD IN DE REST VAN NEDERLAND EN IN DE FRANSE DEPARTEMENTEN VAN HAUTE-NORMANDIE EN BASSE-NORMANDIE ;

- OP 1 180 KILOGRAM PER HECTARE VOOR VLAS GETEELD IN DE OVERIGE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP .

ARTIKEL 3

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 20 MAART 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

FINN GUNDELACH

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 67 VAN 15 . 3 . 1976 , BLZ . 29 .

( 2 ) PB NR . L 199 VAN 24 . 7 . 1976 , BLZ . 1 .

( 3 ) PB NR . L 201 VAN 27 . 7 . 1976 , BLZ . 14 .

( 4 ) PB NR . L 244 VAN 27 . 9 . 1979 , BLZ . 18 .