Home

Verordening (EEG) nr. 1402/80 van de Raad van 30 mei 1980 houdende tijdelijke en algehele schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op bepaalde soorten fosforijzer van post ex 28.55 A

Verordening (EEG) nr. 1402/80 van de Raad van 30 mei 1980 houdende tijdelijke en algehele schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op bepaalde soorten fosforijzer van post ex 28.55 A

Verordening (EEG) nr. 1402/80 van de Raad van 30 mei 1980 houdende tijdelijke en algehele schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op bepaalde soorten fosforijzer van post ex 28.55 A

Publicatieblad Nr. L 139 van 05/06/1980 blz. 0001


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1402/80 VAN DE RAAD

VAN 30 MEI 1980

HOUDENDE TIJDELIJKE EN ALGEHELE SCHORSING VAN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF OP BEPAALDE SOORTEN FOSFORIJZER VAN POST EX 28.55 A

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 28 ,

OVERWEGENDE DAT DE AUTONOME RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VOOR BEPAALDE SOORTEN FOSFORIJZER VAN POST EX 28.55 A VAN 1 JULI TOT EN MET 31 DECEMBER 1980 GEHEEL DIENEN TE WORDEN GESCHORST ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

DE AUTONOME RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VOOR FOSFORIJZER ( FERROFOSFOR ) DAT 15 GEWICHTSPERCENTEN OF MEER FOSFOR BEVAT EN UITSLUITEND BESTEMD IS VOOR DE VERVAARDIGING VAN FOSFORHOUDEND RUWIJZER OF VAN STAAL , VAN POST EX 28.55 A , WORDEN VAN 1 JULI TOT EN MET 31 DECEMBER 1980 GEHEEL GESCHORST .

DE CONTROLE OP HET GEBRUIK VOOR DEZE BIJZONDERE BESTEMMING GESCHIEDT DOOR TOEPASSING VAN DE OP DIT GEBIED GELDENDE COMMUNAUTAIRE BEPALINGEN .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP 1 JULI 1980 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 30 MEI 1980 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

G . ZAMBERLETTI