Home

Verordening (EEG) nr. 2354/80 van de Commissie van 9 september 1980 houdende vaststelling van forfaitaire waarden voor de bepaling van de douanewaarde van citrusvruchten en appels en peren

Verordening (EEG) nr. 2354/80 van de Commissie van 9 september 1980 houdende vaststelling van forfaitaire waarden voor de bepaling van de douanewaarde van citrusvruchten en appels en peren

Verordening (EEG) nr. 2354/80 van de Commissie van 9 september 1980 houdende vaststelling van forfaitaire waarden voor de bepaling van de douanewaarde van citrusvruchten en appels en peren

Publicatieblad Nr. L 238 van 11/09/1980 blz. 0009


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 2354/80 VAN DE COMMISSIE

VAN 9 SEPTEMBER 1980

HOUDENDE VASTSTELLING VAN FORFAITAIRE WAARDEN VOOR DE BEPALING VAN DE DOUANEWAARDE VAN CITRUSVRUCHTEN EN APPELS EN PEREN

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 1570/70 VAN DE COMMISSIE VAN 3 AUGUSTUS 1970 HOUDENDE INVOERING VAN EEN STELSEL INZAKE FORFAITAIRE WAARDEN VOOR CITRUSVRUCHTEN ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 223/78 ( 2 ) , IN HET BIJZONDER OP ARTIKEL 2 ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 1641/75 VAN DE COMMISSIE VAN 27 JUNI 1975 HOUDENDE INVOERING VAN EEN STELSEL INZAKE FORFAITAIRE WAARDEN VOOR DE BEPALING VAN DE DOUANEWAARDE VAN APPELS EN PEREN ( 3 ) , GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 224/78 ( 4 ) , IN HET BIJZONDER OP ARTIKEL 2 ,

OVERWEGENDE DAT DE TOEPASSING VAN DE REGELEN EN MAATSTAVEN BEPAALD IN DE VERORDENINGEN ( EEG ) NR . 1570/70 EN ( EEG ) NR . 1641/75 OP DE GEGEVENS DIE AAN DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1570/70 EN IN ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1641/75 ZIJN MEDEGEDEELD , ERTOE LEIDT DE FORFAITAIRE WAARDEN VAST TE STELLEN VERMELD IN DE BIJLAGE VAN DEZE VERORDENING ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

DE FORFAITAIRE WAARDEN BEDOELD IN ARTIKEL 2 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1570/70 EN IN ARTIKEL 2 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1641/75 WORDEN VASTGESTELD ZOALS IN DE LIJSTEN IN DE BIJLAGE IS VERMELD .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP 12 SEPTEMBER 1980 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 9 SEPTEMBER 1980 .

VOOR DE COMMISSIE

ETIENNE DAVIGNON

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 171 VAN 4 . 8 . 1970 , BLZ . 10 .

( 2 ) PB NR . L 32 VAN 3 . 2 . 1978 , BLZ . 7 .

( 3 ) PB NR . L 165 VAN 28 . 6 . 1975 , BLZ . 45 .

( 4 ) PB NR . L 32 VAN 3 . 2 . 1978 , BLZ . 10 .

BIJLAGE : ZIE P.B .