Home

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 996/81 van de Commissie van 8 april 1981 met betrekking tot de levering van verschillende partijen magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulp (PB nr. L 104 van 15.4.1981)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 996/81 van de Commissie van 8 april 1981 met betrekking tot de levering van verschillende partijen magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulp (PB nr. L 104 van 15.4.1981)

/* Tekst niet beschikbaar, wachten op laden.

Rectnotavail52 */