Home

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1188/81 van de Raad van 28 april 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van aangepaste restituties voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen en van de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3035/80 ten aanzien van bepaalde goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen (PB nr. L 121 van 5.5.1981)

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1188/81 van de Raad van 28 april 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van aangepaste restituties voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen en van de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3035/80 ten aanzien van bepaalde goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen (PB nr. L 121 van 5.5.1981)

/* Tekst niet beschikbaar, wachten op laden.

Rectnotavail52 */