Home

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2729/81 van de Commissie van 14 september 1981 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de invoer- en uitvoercertificaten en inzake de vaststelling vooraf van de restituties in de sector melk en zuivelprodukten (PB nr. L 272 van 26.9.1981)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2729/81 van de Commissie van 14 september 1981 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake de invoer- en uitvoercertificaten en inzake de vaststelling vooraf van de restituties in de sector melk en zuivelprodukten (PB nr. L 272 van 26.9.1981)

/* Tekst niet beschikbaar, wachten op laden.

Rectnotavail52 */