Home

Verordening (EEG) nr. 3800/81 van de Commissie van 16 december 1981 tot vaststelling van de indeling van de wijnstokrassen

Verordening (EEG) nr. 3800/81 van de Commissie van 16 december 1981 tot vaststelling van de indeling van de wijnstokrassen

Verordening (EEG) nr. 3800/81 van de Commissie van 16 december 1981 tot vaststelling van de indeling van de wijnstokrassen

Publicatieblad Nr. L 381 van 31/12/1981 blz. 0001 - 0078
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 14 blz. 0104
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 24 blz. 0013
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 14 blz. 0104
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 24 blz. 0013


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 3800/81 VAN DE COMMISSIE

VAN 16 DECEMBER 1981

TOT VASTSTELLING VAN DE INDELING VAN DE WIJNSTOKRASSEN

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 VAN DE RAAD VAN 5 FEBRUARI 1979 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE WIJNMARKT ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3577/81 ( 2 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 31 , LID 4 ,

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 31 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 IS BEPAALD DAT EEN INDELING MOET WORDEN VASTGESTELD VAN DE VOOR TEELT IN DE GEMEENSCHAP TOEGELATEN WIJNSTOKRASSEN ; DAT DEZE RASSEN PER ADMINISTRATIEVE EENHEID OF PER DEEL DAARVAN MOETEN WORDEN INGEDEELD IN AANBEVOLEN , TOEGESTANE EN VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN ;

OVERWEGENDE DAT BIJ DE VASTSTELLING VAN DEZE INDELING VAN DE WIJNSTOKRASSEN REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE BEPALINGEN EN CRITERIA VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 VAN DE RAAD VAN 5 FEBRUARI 1979 BETREFFENDE DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE INDELING VAN WIJNSTOKRASSEN ( 3 ) ;

OVERWEGENDE DAT KRACHTENS ARTIKEL 31 , LID 2 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 VOOR AANPLANT , HERBEPLANTING EN ENTING IN DE GEMEENSCHAP SLECHTS AANBEVOLEN EN TOEGESTANE RASSEN MOGEN WORDEN GEBRUIKT ;

OVERWEGENDE DAT BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2005/70 VAN DE COMMISSIE ( 4 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 591/80 ( 5 ) , DE INDELING VAN DE WIJNSTOKRASSEN IS VASTGESTELD ;

OVERWEGENDE DAT , OP GROND VAN DE OPGEDANE ERVARING EN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR DE GESCHIKTHEID VOOR DE TEELT , DE INDELING VAN DE WIJNSTOKRASSEN VOOR EEN GROOT AANTAL ADMINISTRATIEVE EENHEDEN INGRIJPEND MOET WORDEN GEWIJZIGD ;

OVERWEGENDE DAT VERORDENING ( EEG ) NR . 2005/70 SEDERT HAAR VASTSTELLING HERHAALDELIJK IS GEWIJZIGD ; DAT DIE VERORDENING DOOR HET GROOT AANTAL WIJZIGINGEN MOEILIJK LEESBAAR IS GEWORDEN ; DAT BOVENDIEN REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET HET FEIT DAT DE VERORDENING ( EEG ) NR . 816/70 ( 6 ) EN ( EEG ) NR . 1388/70 ( 7 ) ZIJN GECODIFICEERD BIJ DE VERORDENINGEN ( EEG ) NR . 337/79 EN ( EEG ) NR . 347/79 ; DAT DAAROM VERORDENING ( EEG ) NR . 2005/70 MOET WORDEN GECODIFICEERD ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR WIJN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

DE INDELING VAN DE WIJNSTOKRASSEN WORDT VASTGESTELD ZOALS AANGEGEVEN IN DE BIJLAGE .

ARTIKEL 2

1 . VERORDENING ( EEG ) NR . 2005/70 WORDT INGETROKKEN .

2 . VERWIJZINGEN NAAR DE KRACHTENS LID 1 INGETROKKEN VERORDENING MOETEN WORDEN GELEZEN ALS VERWIJZINGEN NAAR DEZE VERORDENING .

ARTIKEL 3

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 16 DECEMBER 1981 .

VOOR DE COMMISSIE

POUL DALSAGER

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 54 VAN 5 . 3 . 1979 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 359 VAN 15 . 12 . 1981 , BLZ . 1 .

( 3 ) PB NR . L 54 VAN 5 . 3 . 1979 , BLZ . 75 .

( 4 ) PB NR . L 224 VAN 10 . 10 . 1970 , BLZ . 1 .

( 5 ) PB NR . L 66 VAN 12 . 3 . 1980 , BLZ . 5 .

( 6 ) PB NR . L 99 VAN 5 . 5 . 1970 , BLZ . 1 .

( 7 ) PB NR . L 155 VAN 16 . 7 . 1970 , BLZ . 5 .

BIJLAGE

INDELING VAN DE WIJNSTOKRASSEN PER ADMINISTRATIEVE EENHEID

HOOFDSTUK I

DE WIJNSTOKRASSEN WELKE WIJNDRUIVEN OPLEVEREN

ONDERAFDELING I : AANBEVOLEN EN TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN

I . BELGIE/BELGIQUE

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

MUELLER-THURGAU B , RIESLING B , SYLVANER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

LANDAL 244 N , MARECHAL FOCH N , RAVAT BLANC B .

II . DUITSLAND

1 . REGIERUNGSBEZIRK KOELN :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , WEISSER BURGUNDER B , EHRENFELSER B , FABERREBE B , BLAUER FRUEHBURGUNDER N , GEWUERZTRAMINER RS , HUXELREBE B , KANZLER B , KERNER B , MORIO-MUSKAT B , MUELLER-THURGAU B , PERLE RS , RULAENDER G , GRUENER SILVANER B , BLAUER PORTUGIESER N , RIESLANER B , WEISSER RIESLING B , ROTBERGER N , SCHEUREBE B , SIEGERREBE RS , BLAUER SPAETBURGUNDER N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

DOMINA N (*) , ROTER ELBLING R , WEISSER ELBLING B , FREISAMER B , ROTER GUTEDEL R , WEISSER GUTEDEL B , HELFENSTEINER N , HEROLDREBE B , BLAUER LIMBERGER N , MALVASIER B , GELBER MUSKATELLER B , MUSKAT-OTTONEL B , OPTIMA B , ORTEGA B , SAINT-LAURENT N , VELTINER B .

2 . REGIERUNGSBEZIRK TRIER :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , BACCHUS B , WEISSER BURGUNDER B , EHRENFELSER B , ROTER ELBLING R ( 1 ) , WEISSER ELBLING B ( 1 ) , FABERREBE B , FREISAMER B , GEWUERZTRAMINER RS , HUXELREBE B , KANZLER B , KERNER B , MORIO-MUSKAT B , MUELLER-THURGAU B , RIESLANER B , WEISSER RIESLING B , RULAENDER G , SCHEUREBE B , SIEGERREBE RS .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ROTER ELBLING R , WEISSER ELBLING B , FINDLING B , FRUEHER ROTER MALVASIER R , WEISSER GUTEDEL B , ROTER GUTEDEL R , GELBER MUSKATELLER B , MUSKAT-OTTONEL B , OPTIMA B , ORTEGA B , PERLE RS , REICHENSTEINER B (**) , GRUENER SILVANER B , VELTINER B .

(*) MET INGANG VAN 23 FEBRUARI 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 5 JUNI 1979 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

3 . REGIERUNGSBEZIRK KOBLENZ :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , BACCHUS B , WEISSER BURGUNDER B , EHRENFELSER B , ROTER ELBLING R ( 2 ) , WEISSER ELBLING B ( 2 ) , FABERREBE B , FREISAMER B , BLAUER FRUEHBURGUNDER N , GEWUERZTRAMINER RS , ROTER GUTEDEL R , WEISSER GUTEDEL B , HELFENSTEINER N , HEROLDREBE B , HUXELREBE B , KANZLER B , KERNER B , BLAUER LIMBERGER N , MORIO-MUSKAT B , MUELLER-THURGAU B , GELBER MUSKATELLER B , MUSKAT-OTTONEL B , OPTIMA B ( 3 ) , PERLE RS , BLAUER PORTUGIESER N , RIESLANER B , WEISSER RIESLING B , ROTBERGER N ( 4 ) , RULAENDER G , SCHEUREBE B , SIEGERREBE RS , GRUENER SILVANER B , BLAUER SPAETBURGUNDER N , SAINT-LAURENT N , VELTINER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALBALONGA B ( 5 ) , DOMINA N (*) , ROTER ELBLING R , WEISSER ELBLING B , FAERBERTRAUBE N , FINDLING B , FRUEHER MALINGRE B , FRUEHER ROTER MALVASIER R , MUELLERREBE N , NOBLING B , OPTIMA B , ORTEGA B , REGNER B (**) ( 5 ) , REICHENSTEINER B (**) ( 6 ) , SEPTIMER B ( 5 ) , WUERZER B (**) ( 5 ) .

4 . REGIERUNGSBEZIRK RHEINHESSEN-PFALZ :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , BACCHUS B , WEISSER BURGUNDER B , EHRENFELSER B , FABERREBE B , FREISAMER B , BLAUER FRUEHBURGUNDER N , GEWUERZTRAMINER RS , HELFENSTEINER N , HEROLDREBE N , HUXELREBE B , KERNER B , KANZLER B , BLAUER LIMBERGER N , MORIO-MUSKAT B , MUELLER-THURGAU B , GELBER MUSKATELLER B , MUSKAT-OTTONEL B , OPTIMA B , ORTEGA B , PERLE RS , BLAUER PORTUGIESER N , RIESLANER B , WEISSER RIESLING B , RULAENDER G , SCHEUREBE B , SIEGERREBE RS , GRUENER SILVANER B , BLAUER SPAETBURGUNDER N , SAINT-LAURENT N , VELTINER B ( 7 ) .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALBALONGA B , FAERBERTRAUBE N , FINDLING B , ROTER GUTEDEL R , WEISSER GUTEDEL B , FRUEHER MALINGRE B ( 8 ) , FRUEHER ROTER MALVASIER R , ROTER MUSKATELLER R , MUELLERREBE N , NOBLING B , SEPTIMER B , REGNER B (**) ( 8 ) , REICHENSTEINER B (**) , BLAUER TROLLINGER N , WUERZER B (**) ( 9 ) .

5 . SAARLAND :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , BACCHUS B , WEISSER BURGUNDER B , EHRENFELSER B , ROTER ELBLING R ( 10 ) , WEISSER ELBLING B ( 10 ) , FABERREBE B , FREISAMER B , GEWUERZTRAMINER RS , KANZLER B , KERNER B , MUELLER-THURGAU B , WEISSER RIESLING B , RULAENDER G , SCHEUREBE B , SIEGERREBE RS .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ROTER ELBLING R , WEISSER ELBLING B , ROTER GUTEDEL R , WEISSER GUTEDEL B , HUXELREBE B , FRUEHER MALINGRE B , MORIO-MUSKAT B , GELBER MUSKATELLER B , MUSKAT-OTTONEL B , OPTIMA B , ORTEGA B , PERLE RS , GRUENER SILVANER B , VELTINER B .

6 . REGIERUNGSBEZIRK DARMSTADT :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

EHRENFELSER B , GEWUERZTRAMINER RS , KERNER B , MUELLER-THURGAU B , WEISSER RIESLING B , RULAENDER G , SCHEUREBE B , GRUENER SILVANER B , BLAUER SPAETBURGUNDER N .

(*) MET INGANG VAN 23 FEBRUARI 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 5 JUNI 1979 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , BACCHUS B , WEISSER BURGUNDER B , DUNKELFELDER N (*) , FABERREBE B , BLAUER FRUEHBURGUNDER N , KANZLER B , OPTIMA B , BLAUER PORTUGIESER N , REICHENSTEINER B (*) , ROTBERGER N , SAINT-LAURENT N .

7 . REGIERUNGSBEZIRK KARLSRUHE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , WEISSER BURGUNDER B , BLAUER FRUEHBURGUNDER N ( 11 ) , GEWUERZTRAMINER RS , ROTER GUTEDEL B , WEISSER GUTEDEL B , HELFENSTEINER N ( 11 ) , HEROLDREBE N ( 11 ) , KERNER B , BLAUER LIMBERGER N ( 12 ) , MUELLERREBE N ( 12 ) , MUELLER-THURGAU B , GELBER MUSKATELLER B , ROTER MUSKATELLER R , MUSKAT-OTTONEL B , BLAUER PORTUGIESER N ( 12 ) , WEISSER RIESLING B , RULAENDER G , SCHEUREBE B , BLAUER SILVANER N ( 11 ) , GRUENER SILVANER B , BLAUER SPAETBURGUNDER N , ROTER TRAMINER R , BLAUER TROLLINGER N ( 12 ) .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

DORNFELDER N (*) ( 13 ) .

8 . REGIERUNGSBEZIRK FREIBURG :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , WEISSER BURGUNDER B , FREISAMER B , GEWUERZTRAMINER RS , ROTER GUTEDEL R , WEISSER GUTEDEL B , KERNER B , MUELLER-THURGAU B , GELBER MUSKATELLER B , ROTER MUSKATELLER R , MUSKAT-OTTONEL B , NOBLING B , WEISSER RIESLING B , RULAENDER G , SCHEUREBE B , GRUENER SILVANER B , BLAUER SPAETBURGUNDER N , ROTER TRAMINER R .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

DECKROT N .

9 . REGIERUNGSBEZIRK STUTTGART :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , BACCHUS B ( 14 ) , WEISSER BURGUNDER B , EHRENFELSER B ( 15 ) , BLAUER FRUEHBURGUNDER N , GEWUERZTRAMINER RS , ROTER GUTEDEL R ( 15 ) , WEISSER GUTEDEL B ( 15 ) , HELFENSTEINER N ( 15 ) , HEROLDREBE N ( 15 ) , KERNER B , BLAUER LIMBERGER N ( 15 ) , MUELLERREBE N , MUELLER-THURGAU B , GELBER MUSKATELLER B ( 15 ) , ROTER MUSKATELLER R ( 15 ) , MUSKAT-OTTONEL B , MUSKAT-TROLLINGER N ( 15 ) , BLAUER PORTUGIESER N , WEISSER RIESLING B , RULAENDER G , SCHEUREBE B , BLAUER SILVANER N , GRUENER SILVANER B , BLAUER SPAETBURGUNDER N , BLAUER TROLLINGER N ( 15 ) , ROTER TRAMINER R .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

DORNFELDER N (*) , PERLE RS .

10 . REGIERUNGSBEZIRK TUEBINGEN :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B ( 16 ) , BLAUER FRUEHBURGUNDER N , GEWUERZTRAMINER RS , ROTER GUTEDEL R , WEISSER GUTEDEL B , HELFENSTEINER N ( 17 ) , HEROLDREBE N ( 17 ) , KERNER B , BLAUER LIMBERGER N ( 17 ) , MUELLERREBE N , MUELLER-THURGAU B , BLAUER PORTUGIESER N ( 17 ) , WEISSER RIESLING B ( 16 ) , RULAENDER G , SCHEUREBE B ( 16 ) , GRUENER SILVANER B , BLAUER SPAETBURGUNDER N , ROTER TRAMINER R .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

DORNFELDER N (*) ( 18 ) .

11 . REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BACCHUS B , GEWUERZTRAMINER RS , KERNER B , MUELLER-THURGAU B , BLAUER PORTUGIESER N , WEISSER RIESLING B , SCHEUREBE B , GRUENER SILVANER B , BLAUER SPAETBURGUNDER N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALBALONGA B , WEISSER BURGUNDER B , DOMINA N (*) , EHRENFELDER B , FABERREBE B , BLAUER FRUEHBURGUNDER N , HUXELREBE B , KANZLER B , MARIENSTEINER B , MORIO-MUSKAT B , MUELLERREBE N , GELBER MUSKATELLER B , MUSKAT-OTTONEL B , OPTIMA B , ORTEGA B , PERLE B , RIESLANER B , RULAENDER B .

12 . REGIERUNGSBEZIRK MITTELFRANKEN :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR REGIERUNGSBEZIRK UNTERFRANKEN .

13 . REGIERUNGSBEZIRK OBERFRANKEN , LANDKREIS BAMBERG :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

KERNER B , MUELLER-THURGAU B , PERLE RS , RIESLANER B , RULAENDER G , GRUENER SILVANER B , BLAUER SPAETBURGUNDER N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

14 . REGIERUNGSBEZIRK NIEDERBAYERN , LANDKREIS LANDSHUT :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR REGIERUNGSBEZIRK OBERFRANKEN .

15 . REGIERUNGSBEZIRK OBERPFALZ , LANDKREIS REGENSBURG :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR REGIERUNGSBEZIRK OBERFRANKEN .

16 . REGIERUNGSBEZIRK SCHWABEN , LANDKREIS LINDAU :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BACCHUS B , KERNER B , MUELLER-THURGAU B , BLAUER PORTUGIESER N , BLAUER SPAETBURGUNDER N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

17 . REGIERUNGSBEZIRK KASSEL , LANDKREIS MELSUNGEN , GEMEINDE BOEDDIGER :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

MUELLER-THURGAU B , PERLE RS , GRUENER SILVANER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

III . GRIEKENLAND

1 . NOMOS !*** ( EVROU ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( LIMNIO ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( ZOUMIATIKO ) B , !*** ( OPSIMOS SOUFLIOU ) B , !*** ( PAMIDI ) N .

2 . NOMOS !*** ( RODOPIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( LIMNIO ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( ZOUMIATIKO ) B , !*** ( PAMIDI ) N .

3 . NOMOS !*** ( XANTHIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( LIMNIO ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( ZOUMIATIKO ) B , !*** ( BATIKI ) B , !*** ( PAMIDI ) N .

4 . NOMOS !*** ( DRAMAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( LIMNIO ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( ZOUMIATIKO ) B , !*** ( PAMIDI ) B , !*** ( RODITIS ) RS .

5 . NOMOS !*** ( KAVALAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( LIMNIO ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( PAMIDI ) B , !*** ( ROZAKI ) B .

6 . NOMOS !*** ( SERRON ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( LIMNIO ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AYOUMASTOS ) B , CINSAUT N , !*** ( ZOUMIATIKO ) B , !*** ( BATIKI ) B , !*** ( PAMIDI ) B , !*** ( RODITIS ) RS .

7 . NOMOS !*** ( HALKIDIKIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( LIMNIO ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ATHIRI ) B , !*** ( ASSYRTIKO ) B , CABERNET SAUVIGNON N , CABERNET FRANC N , CINSAUT N , !*** ( ZOUMIATIKO ) B , !*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) , N , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( FOKIANO ) N , GRENACHE ROUGE N , MERLOT N , SAUVIGNON B , SYRAH N , UGNI BLANC B , !*** ( XYNOMAVRO ) N .

8 . NOMOS !*** ( THESSALONIKIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( ZOUMIATIKO ) B , !*** ( LIMNIO ) N , !*** ( PAMIDI ) B , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( SEFKA ) N .

9 . NOMOS !*** ( KILKIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( NEGOSKA ) ( 19 ) N , !*** ( XYNOMAVRO ) ( 19 ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( NEGOSKA ) N , !*** ( XYNOMAVRO ) N , !*** ( PAMIDI ) B , !*** ( SEFKA ) N .

10 . NOMOS !*** ( IMATHIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( XYNOMAVRO ) ( 20 ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( ZOUMIATIKO ) B , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( NEGOSKA ) N , !*** ( XYNOMAVRO ) N , !*** ( PAMIDI ) B .

11 . NOMOS !*** ( PIERIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( ZOUMIATIKO ) B , !*** ( BATIKI ) B , !*** ( KOUKOULI ) B , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( SEFKA ) N .

12 . NOMOS !*** ( PELLIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( XYNOMAVRO ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( OPSIMOS EDESSIS ) B , !*** ( PAMIDI ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SEFKA ) N .

13 . NOMOS !*** ( KOZANIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( MOSCHOMAVRO ) N , !*** ( XYNOMAVRO ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( BATIKI ) B , !*** ( KOUKOULI ) B , !*** ( KORITHI ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( STAVROTO ) N , !*** ( CHONDROMAVRO ) N .

14 . NOMOS !*** ( FLORINIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( XYNOMAVRO ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( LAGORTHI ) B , !*** ( MOSCHOFILERO ) RS , SYLVANER B , CHARDONNAY B , MERLOT N , RIESLING B , SAUVIGNON BLANC B , TRAMINER B .

15 . NOMOS !*** ( KASTORIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N .

16 . NOMOS !*** ( GREVENON ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( XYNOMAVRO ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( VOIDOMATI ) N , !*** ( MOSCHOMAVRO ) N , !*** ( BATIKI ) B , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( STAVROTO ) N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , MERLOT N , RIESLING RHENAN B , TRAMINER B , !*** ( LIATIKO ) N .

17 . NOMOS !*** ( IOANNINON ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN : CABERNET SAUVIGNON ( 21 ) N , !*** ( DEBINA ) ( 22 ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET SAUVIGNON N , !*** ( VLACHIKO ) N , !*** ( BEKARI ) N , !*** ( DEBINA ) B .

18 . NOMOS !*** ( THESPROTIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( KONTOKLADI ) N , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( DEBINA ) B .

19 . NOMOS !*** ( ARTIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( MAVROUDI ) N .

20 . NOMOS !*** ( PREVEZIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( VERTZAMI ) N , !*** ( KORITHI ) B , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( RODITIS ) RS .

21 . NOMOS !*** ( KERKYRAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AGOUMASTOS ) B , !*** ( AMFIONI ) N , !*** ( VERTZAMI ) N , !*** ( KAKOTRIYIS ) B , !*** ( KATSAKOULIAS ) N , !*** ( KOZANITIS ) B , !*** ( LIMNIO ) N , !*** ( PETROKORITHO LEFKO ) B , !*** ( PETROKORITHO MAVRO ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( TSAOUSSI ) B , !*** ( FIDIA ) N .

22 . NOMOS !*** ( LEFKADOS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( VARDEA ) B , !*** ( LAGORTHI ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ASPROVERTZAMO ) B , !*** ( VERTZAMI ) N , !*** ( GLYKOPATI ) N , !*** ( THIAKO ) N , !*** ( KONTOKLADI ) B , !*** ( KOZANITIS ) B , !*** ( KORINTHIAKI ) RG , !*** ( MAVRODAFNI ) N , !*** ( PATRINO ) N , !*** ( CHLORES ) B , !*** ( LIATIKO ) N , CHARDONNAY N , MERLOT N , RIESLING RHENAN B , SEMILLON B , SYLVANER VERT B , TRAMINER B .

23 . NOMOS !*** ( MAGNISSIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( VRADIANO ) N , !*** ( KOUMIOTIS ) B , !*** ( LIMNIO ) N , !*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( RITINO ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( STAVROTO ) N , !*** ( SIKIOTIS ) N , !*** ( FILERI ) RS .

24 . NOMOS !*** ( LARISSIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( KRASSATO ) ( 23 ) N , !*** ( XYNOMAVRO ) N ( 23 ) , !*** ( STAVROTO ) ( 23 ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( KRASSATO ) N , !*** ( KARTSIOTIS ) N , !*** ( LIMNIO ) N , !*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , !*** ( BATIKI ) B , !*** ( DEBINA ) B , !*** ( XYNOMAVRO ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( STAVROTO ) N .

25 . NOMOS !*** ( TRIKALON ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , !*** ( BATIKI ) B , !*** ( ZALOVITIKO ) N , !*** ( XYNOMAVRO ) N .

26 . NOMOS !*** ( KARDITSIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( MAVRO MESSENIKOLA ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CINSAUT N , !*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , !*** ( BATIKI ) B , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SEFKA ) N .

27 . NOMOS !*** ( EVRITANIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( KONTOKLADI ) B .

28 . NOMOS !*** ( FTHIOTIDOS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( VRADIANO ) N , !*** ( KONTOKLADI ) B , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B .

29 . NOMOS !*** ( ETOLOAKARNANIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( GOUSTOLIDI ) B , !*** ( KORITSANOS ) N , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( MYGDALI ) B .

30 . NOMOS !*** ( FOKIDOS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( KORITHI ) N , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( MOUCHTARO ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( SKYLOPNICHTIS ) N .

31 . NOMOS !*** ( VIOTIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ATHIRI ) B , !*** ( ASSYRTIKO ) B , !*** ( KASTELIOTIKO ) N , !*** ( KORITHI ) N , !*** ( MOUCHTARO ) N , !*** ( MOUDIATIKO ) N , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B .

32 . NOMOS !*** ( EVIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ATHIRI ) B , !*** ( ASSYRTIKO ) B , !*** ( VRADIANO ) N , !*** ( KARAMBRAIMIS ) N , !*** ( LIMNIO ) N , !*** ( MANDILARIA ) N , !*** ( RITINO ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B .

33 . NOMOS !*** ( ATTIKIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( SAVATIANO ) B ( 24 ) .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ATHIRI ) B , !*** ( ASSYRTIKO ) B , CABERNET SAUVIGNON N , !*** ( MANDILARIA ) N , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( FOKIANO ) N , !*** ( AGIORGITIKO ) N , !*** ( VILANA ) B , CABERNET FRANC N , CHARDONNAY B , FOLLE BLANCHE B , MERLOT N , PINOT NOIR N , RIESLING RHENAN B , SYLVANER B , SAUVIGNON B , TRAMINER B , UGNI BLANC B .

34 . NOMOS !*** ( PIREOS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( FOKIANO ) N .

35 . NOMOS !*** ( KORINTHIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AGIORGITIKO ) N ( 25 ) .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AGIORGITIKO ) N , !*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( KORINTHIAKI ) N , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( SOULTANINA ) B .

36 . NOMOS !*** ( ACHAIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( MAVRODAFNI ) ( 26 ) N , !*** ( MOSCHATO ASPRO ) ( 26 ) B , !*** ( RODITIS ) ( 26 ) RS , !*** ( VOLITSA MAVRI ) ( 27 ) N , !*** ( LAGORTHI ) ( 27 ) B , !*** ( MAVRO KALAVRITINO ) ( 27 ) N , !*** ( PSILOMAVRO KALAVRITON ) ( 27 ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( VOLITSA ASPRI ) B , !*** ( GOUSTOLIDI ) B , !*** ( KORITSANOS ) N , !*** ( KORINTHIAKI ) N , !*** ( MAVRODAFNI ) N , !*** ( MOSCHATO ASPRO ) B , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SIDERITIS ) RS , !*** ( CHONDROMAVRO ) N , !*** ( PSILOMAVRO ) N , CABERNET SAUVIGNON N , CABERNET FRANC N , CHARDONNAY B , BARBERA N , FOLLE BLANCHE B , PINOT NOIR N , SAUVIGNON BLANC B , RIESLING RHENAN B , SAINT LAURENT N , TRAMINER B , VALTELINER GRUENER B , UGNI BLANC B .

37 . NOMOS !*** ( ILIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( KORINTHIAKI ) N , !*** ( KOLLINIATIKO ) N , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( MANDILARIA ) N , !*** ( REFOSCO ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SIDERITIS ) RS , !*** ( SOULTANINA ) B , !*** ( FILERI ) RS .

38 . NOMOS !*** ( MESSINIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( VOIDOMATIS ) N , !*** ( GOUSTOLIDI ) B , !*** ( KOLLINIATIKO ) N , !*** ( KORINTHIAKI ) N , !*** ( MANDILARIA ) N , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( FILERI ) RS , !*** ( FOKIANO ) N , ARINTHO B , CABERNET SAUVIGNON N , CABERNET FRANC N , CARIGNAN N , CINSAUT N , GRENACHE ROUGE N , MERLOT N , TEMPRANILLO N , UGNI BLANC B .

39 . NOMOS !*** ( LAKONIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ATHIRI ) B , !*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( ASSYRTIKO ) B , !*** ( VOIDOMATIS ) N , !*** ( KOLLINIATIKO ) N , !*** ( KYDONITSA ) RG , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( MONEMVASSIA ) B , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( FILERI ) RS .

40 . NOMOS !*** ( ARKADIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( MOSCHOFILERO ) RS ( 28 ) , !*** ( ASPROUDES ) B ( 28 )

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AGIORGITIKO ) N , !*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( KOLLINIATIKO ) N , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( MOSCHOFILERO ) RS , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( REFOSKO ) N , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( SKYLOPNICHTIS ) N , !*** ( FOKIANO ) N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , !*** ( LAGORTHI ) B , MERLOT N , !*** ( DEBINA ) B , PINOT NOIR N , !*** ( ROBOLA ) B , RIESLING RHENAN B , SAUVIGNON BLANC B , SYLVANER VERT B , TRAMINER B , VALTELINER GRUENER B .

41 . NOMOS !*** ( ARGOLIDOS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AGIORGITIKO ) N ( 29 ) .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AGIORGITIKO ) N , !*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( VOIDOMATIS ) N , !*** ( KOLLINIATIKO ) N , !*** ( MAVROUDI ) N , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( SKYLOPNICHTIS ) N , !*** ( FILERI ) RS .

42 . NOMOS !*** ( KEFALLINIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( MAVRODAFNI ) N ( 30 ) , !*** ( MOSCHATO ASPRO ) B ( 30 ) , !*** ( ROBOLA ) B ( 30 ) .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ARAKLINOS ) N , !*** ( GOUSTOLIDI ) B , !*** ( THIAKO ) N , !*** ( KORINTHIAKI ) N , !*** ( KORFIATIS ) N , !*** ( MAVRODAPHNI ) N , !*** ( MOSCHATO ASPRO ) B , !*** ( PAPADIKO ) N , !*** ( ROBOLA ) B , !*** ( SKIADOPOULO ) B , !*** ( SKYLOPNICHTIS ) N , !*** ( TSAOUSSI ) B .

43 . NOMOS !*** ( ZAKYNTHOU ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ASPROUDES ) B , !*** ( VOSSOS ) B , !*** ( VOIDOMATIS ) N , !*** ( GOUSTOLIDI ) B , !*** ( KORINTHIAKI ) N , !*** ( KORITHI ) B , !*** ( KOUTSOUBELI ) RS , !*** ( KONTOKLADI ) B , !*** ( KATSAKOULIAS ) N , !*** ( KOZANITIS ) B , !*** ( KOKINOVOSTITSA ) N , !*** ( PAVLOS ) B , !*** ( ROBOLA ) B , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SKIADOPOULO ) B , !*** ( SKYLOPNICHTIS ) N , !*** ( FILERI ) RS .

44 . NOMOS !*** ( KYKLADON ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AIDANI ASPRO ) B , !*** ( ATHIRI ) B , !*** ( ASSYRTIKO ) B , !*** ( MONEMVASSIA ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AIDANI MAVRO ) N , !*** ( AGIANNIOTIKO ) N , !*** ( ATHIRI MAVRO ) N , !*** ( ARMELETOUSSA ) N , !*** ( VAFTRA ) N , !*** ( KOUMARI ) N , !*** ( MANDILARIA ) N , !*** ( MAVROKOKORAS ) N , !*** ( XEROMACHEROUDA ) B , !*** ( POTAMISSI ) B , !*** ( RODITIS ) RS , !*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( FOKIANO ) N .

45 . NOMOS !*** ( LESVOU ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( LIMNIO ) N , !*** ( MOSCHATO ALEXANDRIAS ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( SAVATIANO ) B , !*** ( FOKIANO ) N .

46 . NOMOS !*** ( CHIOU ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( CHIOTIKO KRASSERO ) N , !*** ( FOKIANO ) N .

47 . NOMOS !*** ( SAMOU ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( MOSCHATO ASPRO ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( RITINO ) N , !*** ( FOKIANO ) N .

48 . NOMOS !*** ( DODEKANISSOU ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ATHIRI ) B , !*** ( MOSCHATO ASPRO ) B ( 31 ) , !*** ( MOSCHATO TRANI ) B ( 31 ) .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( DIMINITIS ) N , !*** ( MANDILARIA ) N , !*** ( SOULTANINA ) B , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( FOKIANO ) N , !*** ( ASSYRTIKO ) B , CABERNET SAUVIGNON N , CINSAUT N , GRENACHE ROUGE N , TEMPRANILLO N , UGNI BLANC B , SYRAH N .

49 . NOMOS !*** ( LASSITHIOU ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ATHIRI ) B , !*** ( VILANA ) B , !*** ( THRAPSATHIRI ) B , !*** ( KOTSIFALI ) N , !*** ( LIATIKO ) N ( 32 ) , !*** ( LADIKINO ) N , !*** ( MANDILARIA ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( LIATIKO ) N , !*** ( PLITO ) B , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( SOULTANINA ) B .

50 . NOMOS !*** ( IRAKLIOU ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ATHIRI ) B , !*** ( VILANA ) B , !*** ( THRAPSATHIRI ) B , !*** ( KOTSIFALI ) N , !*** ( LIATIKO ) N ( 33 ) , !*** ( LADIKINO ) N , !*** ( MANDILARIA ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( LIATIKO ) N , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( SOULTANINA ) B , !*** ( TACHTAS ) B , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN N , CHARDONNAY B , GRENACHE ROUGE N , SAUVIGNON BLANC B , SYLVANER B , TEMPRANILLO N , UGNI BLANC B .

51 . NOMOS !*** ( RETHIMNIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ATHIRI ) B , !*** ( VILANA ) B , !*** ( THRAPSATHIRI ) B , !*** ( KOTSIFALI ) N , !*** ( MANDILARIA ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( VIDIANO ) B , !*** ( VALAITIS ) B , !*** ( DERMATAS ) B , !*** ( LIATIKO ) N , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( ROMEIKO ) N , !*** ( SOULTANINA ) B , !*** ( TSARDANA ) N .

52 . NOMOS !*** ( CHANION ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ATHIRI ) B , !*** ( VILANA ) B , CARIGNAN N , !*** ( THRAPSATHIRI ) B , !*** ( KOTSIFALI ) N , !*** ( LADIKINO ) N , !*** ( MANDILARIA ) N , !*** ( MOSCHATO SPINAS ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( LIATIKO ) N , GRENACHE ROUGE N , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( ROMEIKO ) N , !** ( SOULTANINA ) B , TEMPRANILLO N , !*** ( TSARDANA ) N , !*** ( FOKIANO ) N , CARIGNAN N , CINSAUT N , ALICANTE BOUSCHET N , GRENACHE BLANC B , MACCABEAU R , UGNI BLANC B .

IV . FRANKRIJK

1 . DEPARTEMENT DE L'AIN :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , ALTESSE B , CHARDONNAY B , CHASSELAS B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , JACQUERE B , MOLETTE B , MONDEUSE BLANCHE B , MONDEUSE N , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , POULSARD N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , LANDAL N , MARECHAL FOCH N , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEYVAL B .

2 . DEPARTEMENT DE L'AISNE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA MARNE .

3 . DEPARTEMENT DE L'ALLIER :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , AUXERROIS B , CHARDONNAY B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , SACY B , SAINT-PIERRE DORE B , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHASAN B (*) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GOUGET N , GROLLEAU N , MELON B , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAMORANTIN B .

4 . DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , AUBUN N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COUNOISE N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , LLEDONER PELUT N , MARSANNE B , MERLOT N , MOURVEDRE N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , ROUSSANNE B , SAUVIGNON B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , BOURBOULENC B , CHARDONNAY B , CHASAN B (*) , COT N , COUDERC N , EGIODOLA N (**) , ESPANENC N , FER N , GAMAY N , GANSON N (*) , GRAMON N (*) , GROS VERT (*) , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MACABEU B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MONERAC N (*) , MOURVAISON N , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PINOT NOIR N , PLANT DROIT N , PORTAN N (*) , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VERMENTINO B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

5 . DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COT N , ESPANENE N , MARSANNE B , MERLOT N , MOLLARD N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , ROUSSANNE B , SAUVIGNON B , SYRAH N , TANNAT N , TEOULIER N , TEMPRANILLO N , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , AUBUN N , BOURBOULENC B , CHARDONNAY B , CHASAN B (*) , COUNOISE N , EGIODOLA N (**) , FER N , GAMAY N , GANSON N (*) , GRAMON N (*) , GRASSEN N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , JURANCON NOIR N , LISTAN B , LLEDONER PELUT N , MACABEU B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MONERAC N (*) , MOURVAISON N , MOURVEDRE N , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA (**) , PINOT NOIR N , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , PLANT DROIT N , PORTAN N (*) , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VERMENTINO B , VILLARD NOIR N .

6 . DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BOURBOULENC B , BRACHET N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CHARDONNAY B ( 34 ) , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , FOLLE NOIRE N ( 34 ) , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , LLEDONER PELUT N , MARSANNE B , MAYORQUIN B ( 34 ) , MERLOT N , MOURVEDRE N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , ROUSSANNE B , ROUSSANNE DU VAR RS , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , TIBOUREN N , UGNI BLANC B , VERMENTINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , AUBUN N , CHARDONNAY B , CHASAN B (*) , COT N , COUDERC N , COUNOISE N , EGIODOLA N (**) , ESPANENC N , FER N , FUELLA NERA N , GAMAY N , GANSON N (*) , GRAMON N (*) , GRASSEN N , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MACABEU B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MAYORQUIN B , MONERAC N (*) , MOURVAISON N , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PINOT NOIR N , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEBOUL GRIS G , PIQUEBOUL NOIR N , PLANT DROIT N , PORTAN N (*) , TEOULIER N , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

7 . DEPARTEMENT DE L'ARDECHE :

A . HET ARRONDISSEMENT TOURNON GEHEEL EN DE KANTONS ANTRAIGUES , BUZET , COUCOURON , MONTPEZAT-SOUS-BAUZON , PRIVAS , SAINT-ETIENNE DE LUGDARES , SAINT-PIERREVILLE , VALGORGE ET LA VOULTE-SUR-RHONE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , ALIGOTE B , AUBUN N , BOURBOULENC B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CHARDONNAY B , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COUNOISE N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , LLEDONER PELUT N , MACABEU B , MARSANNE B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERLOT N , MOURVEDRE N , PINOT NOIR N , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , ROUSSANNE B , SAUVIGNON B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , TERRET BLANC B , TERRET GRIS C , TERRET NOIR N , UGNI BLANC B , VIOGNIER B .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , BRUN ARGENTE N , CALITOR NOIR N , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , COT N , EGIODOLA N (**) , FER N , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MARECHAL FOCH N , MONERAC N (*) , MUSCARDIN N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PASCAL B , PLANT DROIT N , PLANTET N , PORTAN N (*) RAVAT BLANC B , SEYVAL B , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VERMENTINO B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

B . DE KANTONS AUBENAS , BOURG-SAINT-ANDEOL , CHOMERAC , JOYEUSE , LARGENTIERE , ROCHEMAURE , THUEYTS , VALLON-PONT-D'ARC , LES VANS , VILLENEUVE-DE-BERG ET VIVIERS :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , ALIGOTE B , AUBUN N , BOURBOULENC B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CHARDONNAY B , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COUNOISE N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , LLEDONER PELUT N , MACABEU B , MARSANNE B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERLOT N , MOURVEDRE N , PINOT NOIR N , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , ROUSSANNE B , SAUVIGNON B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , UGNI BLANC B , VIOGNIER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , BRUN ARGENTE N , CALITOR NOIR N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , COLOBEL N , COT N , COUDERE N , EGIODOLA N (**) , FER N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MONERAC N (*) , MUSCARDIN N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PASCAL B , PLANT DROIT N , PORTAN N (*) , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VERMENTINO B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

8 . DEPARTEMENT DES ARDENNES :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA MARNE .

9 . DEPARTEMENT DE L'ARIEGE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BAROQUE B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CINSAUT N , COT N , DURAS N , FER N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERILLE N , MERLET N , MUSCADELLE B , ONDANC B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHENIN B , EGIODOLA N (**) , FOLLE BLANCHE B , GAMAY TENTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) GROLLEAU N , MONERAC (*) , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , SEYVAL B , VALDIGUIE N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

10 . DEPARTEMENT DE L'AUBE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , ARBANE B , CHARDONNAY B , FRANC NOIR DE LA HAUTE-SAONE N , GAMAY N , PETIT MESLIER B , MEUNIER N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , SAVAGNIN BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BACHET N , CHASAN B (*) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , LANDAL N , LELON B , LEON MILLOT N , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEYVAL B .

11 . DEPARTEMENT DE L'AUDE :

A . HET DEPARTEMENT DE L'AUDE MET UITZONDERING VAN DE KANTONS BELPECH , CASTELNAUDARY NORD , CASTELNAUDARY SUD , FANJEAUX , SALLES-SUR-L'HERS :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , AUBUN N , BOURBOULENC B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CHARDONNAY B , CHENIN BLANC B , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COT N , COUNOISE N , FER N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , JURANCON NOIR N , LLEDONER PELUT N , MACABEU B , MARSANNE B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERLOT N , MOURVEDRE N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , NEGRETTE N , PINOT NOIR N , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , ROUSSANNE B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , TOURBAT B , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , ARINARNOA N (**) , CHASAN B (*) , CHENANSON N (***) , COLOBEL N , COUDERC N , EGIODOLA N (****) , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , LISTAN B , MONERAC N (*) , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (****) , PLANT DROIT N , PORTAN N (*) , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VERMENTINO B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

B . DE KANTONS BELPECH , CASTELNAUDARY NORD , CASTELNAUDARY SUD , FANJEAUX , SALLES-SUR-L'HERS :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , AUBUN N , BOURBOULENC B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CHARDONNAY B , CHENIN B , CINAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COT N , COUNOISE N , FER N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , JURANCON NOIR N , LLEDONER PELUT N , MACABEU B , MARSANNE B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERLOT N , MOURVEDRE N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , NEGRETTE N , PINOT NOIR N , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , ROUSSANNE B , SAUVIGNON B , SEMILLONG B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , TOURBAT B , UGNI BLANC B .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 11 DECEMBER 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(****) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , ARINARNOA N (*) , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (****) , CHENANSON N (***) , EGIODOLA N (**) , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (****) , GARONNET N , GRAMON N (****) , LISTAN B , MONERAC N (****) , MUSCAT DE HAMBOURG N (****) , ODOLA N (**) , PLANT DROIT N , PORTAN N (****) , VALDIGUIE N , VERMENTINO B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

12 . DEPARTEMENT DE L'AVEYRON :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BAROQUE B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN N , CASTETS N , CHARDONNAY B , CHENIN B , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COT N , COURBU NOIR N , DURAS N , FER N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRENACHE N , JURANCON NOIR N , LISTAN B , LLEDONER PELUT N , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERILLE N , MERLOT N , MORRASTEL N , MOUYSSAGUES N , MUSCADELLE B , MUSCAT A PETITS GRAINS B , NEGRETTE N , ONDENC B , PINOT NOIR N , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON N ( 35 ) , ARINARNOA N (*) , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (****) , EGIODOLA N (**) , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (****) , GARONNET N , GRAMON N (****) , GROLLEAU N , LILIORILA B (*) , MONERAC N (****) , MUSCAT DE HAMBOURG N (****) , ODOLA N (**) , PERDEA B (*) , PLANTET N , PORTAN N (****) , SEGALIN N (*) , SEMEBAT N (*) , SEYVAL B , TERRET BLANC B , TERRET NOIR N , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

13 . DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , AUBUN B , BARBAROUX RS , BOURBOULENC B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COUNOISE N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , LLEDONER PELUT N , MACABEU B , MARSANNE B , MERLOT N , MOURVEDRE N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , ROUSSANNE B , ROUSSANNE DU VAR RS , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , TIBOUREN N ( 36 ) , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON NOIR N , CHARDONNAY B , CHASAN B (****) , COT N , COUDERC N , EGIODOLA N (**) , FER N , GAMAY N , GANSON N (****) , GRAMON N (****) , GROS VERT (****) , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MONERAC N (****) , MOURVAISON N , MUSCAT DE HAMBOURG N (****) , ODOLA N (**) , PASCAL B , PINOT NOIR N , PLANT DROIT N , PORTAN N (****) , TEOULIER N , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , TIBOUREN N , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VERMENTINO B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR .

14 . DEPARTEMENT DU CALVADOS :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA SARTHE .

(*) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 11 DECEMBER 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(****) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

15 . DEPARTEMENT DU CANTAL :

A . DE ARRONDISSEMENTEN AURILLAC EN MAURIAC

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE , HENRI BOUSCHET N , BAROQUE B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CASTETS N , CHARDONNAY B , CHENIN B , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COT N , COURBU NOIR N , FER N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , JURANCON NOIR N , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERILLE N , MERLOT N , MOUYSSAGUES N , MUSCADELLE B , NEGRETTE N , ONDENC B , PINOT NOIR N , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , EGIODOLA N (**) , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , GROLLEAU N , MONERAC N (*) , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , SEGALIN N (***) , SEYVAL B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

B . ARRONDISSEMENT SAINT-FLOUR :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE , DAARENBOVEN ZIJN DE RASSEN GANSON N (*) , GRAMON N (*) , MONERAC N (*) , SECALIN N (***) TOEGESTAAN .

16 . DEPARTEMENT DE LA CHARENTE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHENIN B , COT N , COLOMBARD B , FER N , FOLLE BLANCHE B , GAMAY , JURANCON NOIR N , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERLOT BLANC B , MERLOT N , MOURVEDRE N , MUSCADELLE B , NEGRETTE N , ONDENC B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BOUCHALES N , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CINSAUT N , EGIODOLA N (**) , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , GROLLEAU N , JURANCON BLANC B , MERILLE N , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MONERAC N (*) , MONTILS B , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , SELECT B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

17 . DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA CHARENTE . DE RASSEN JURANCON NOIR N EN TANNAT N ZIJN AANBEVOLEN VOOR L'ILE DE RE .

18 . DEPARTEMENT DU CHER :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , AUXERROIS B , CHARDONNAY B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , SAUVIGNON B .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHASAN B (*) , CHASSELAS B , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , LANDAL N , MELON B , MUSCADELLE B , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , ROMARANTIN B , SAINT-PIERRE DORE B , SEINOIR N , SEMILLON B , SEYVAL B .

19 . DEPARTEMENT DE LA CORREZE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHENIN B , COT N , FER N , GAMAY N , JURANCON NOIR N , MERILLE N , MANCIN N , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MELON B , MERLOT BLANC B , MERLOT M , MUSCADELLE B , NEGRETTE N , ONDENC B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , UGNI BLANC B , PETIT VERDET N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BOUCHALES N , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CINSAUT N , COLOMBARD B , EGIODOLA N (**) , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET H , GRAMON N (*) , GROLLEAU N , JURANCON BLANC B , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MONERAC N (*) , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEGALIN N (***) , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N ,

20 . DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE DU SUD :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BARBAROSSA RS , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CINSAUT N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , LLEDONER PELUT N , MERLOT N , MOURVEDRE N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , NIELLUCCIO N , RIMINESE B , SCIACCARELLO N , SYRAH N , TEMPRANILLO N , UGNI BLANC B , VERMENTINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CARCAJOLO B , CARCAJOLO N , EGIODOLA N (**) , GANSON N (*) , GARBESSO B , GENOVESE B , GRAMON N (*) , MONERAC N (*) , MUSCAT D'ALEXANDRIE B (**) , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PAGADEBITI B , PLANT DROIT N .

21 . DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , AUXERROIS B , CHARDONNAY B , GAMAY N , MELON B , MEUNIER N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHASAN B (*) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , LANDAL N , MARECHAL FOCH N , LEON MILLOT N , OBERLIN N , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B .

22 . DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

23 . DEPARTEMENT DE LA CREUSE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE L'ALLIER .

24 . DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BOUCHALES N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , COT N , FER N , GAMAY N , JURANCON NOIR N , MERILLE N , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERLOT BLANC B , MERLOT N , MUSCADELLES , NEGRETTE N , ONDENC B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , UGNI BLANC B , PETIT VERDOT N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BAROQUE B , BOUILLET N , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CINSAUT N , COLOMBARD B , EGIODOLA N (**) , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , GROLLEAU N , JURANCON BLANC B , LILIORILA B (***) , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MONERAC N (*) , MONTILS B ( 37 ) , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PERDEA B (***) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SELECT B ( 37 ) , SEGALIN N (***) , SEMEBAT N (***) , VALDIGUIE N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

25 . DEPARTEMENT DU DOUBS :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , AUXERROIS B , CHARDONNAY B , GAMAY N , MEUNIER N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , POULSARD N , SAVAGNIN BLANC B , TROUSSEAU N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHASAN B (*) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , LANDAL N , MARECHAL FOCH N , KELON B , LEON MILLOT N , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEYVAL B .

26 . DEPARTEMENT DE LA DROME :

A . DE ARRONDISSEMENTEN VALENCE EN DIE , MET UITZONDERING VAN DE KANTONS DIEULEFIT , LORIOL , MARSANNE EN MONTELIMAR :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , ALIGOTE B , AUBUN N , BOURBOULENC B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CHARDONNAY B , CINSANT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COUNOISE N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS S , GRENACHE N , LLEDONER PALUT N , MACABEU B , MARSANNE B , MERLOT N , MOURVEDRE N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROUSSANNE B , SAUVIGNON B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , UGNI BLANC B , VIOGNIER B .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , BRUN ARGENTE N , CALITOR NOIR N , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , COT N , EGIODOLA N (**) , FER N , FEUNATE N , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MONERAC N (*) , MUSCARDIN N , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PASCAL B , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , PLANT DROIT N , PLANTET N , PORTAN N (*) , SEYVAL B , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VERMENTINO B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

B . ARRONDISSEMENT NYONS EN DE KANTONS DIEULEFIT , LORIOL , MARSANNE EN MONTELIMAR VAN HET ARRONDISSEMENT VALENCE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , ALIGOTE B , AUBUN N , BOURBOULENC B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CHARDONNAY B , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COUNOISE N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , LLEDONER PALUT , MACABEU B , MARSANNE B , MERLOT N , MOURVEDRE N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROUSSANNE B , SAUVIGNON B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , UGNI BLANC B , VIOGNIER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , BRUN ARGENTE N , CALITOR NOIR N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , COT N , COUDERC N , EGIODOLA N (**) , FER N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GRAMON N (*) , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MONERAC N (*) , MUSCARDIN N , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PASCAL B , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , PLANT DROIT N , PORTAN N (*) , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VERMENTINO G , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR .

27 . DEPARTEMENT DE L'EURE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

28 . DEPARTEMENT DE L'EURE-ET-LOIR :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER .

29 . DEPARTEMENT DU FINISTERE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DE LA LOIRE-ATLANTIQUE .

30 . DEPARTEMENT DU GARD :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , AUBUN N , BOURBOULENC B , BRUN ARGENTE N ( 38 ) , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CHARDONNAY B , CHENIN B , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COT N , COUNOISE N , FER N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , JURANCON N , LLEDONER PELUT N , MACABEU B , MARSANNE B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERLOT N , MOURVEDRE M , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , NEGRETTE N , PINOT N , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , ROUSSANNE B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , UGNI BLANC B .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , BRUN ARGENTE N , CALITOR NOIR N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , CHENANSON N (***) , COLOBEL N , COUDERC N , EGIODOLA N (**) , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , GROS VERT (*) , LISTAN B , MONERAC N (*) , MUSCARDIN N , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PASCAL B , PLANT DROIT N , PORTAN N (*) , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VERMENTINO B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

31 . DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BAROQUE B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CAMARALET DE LASSEUBE B , CINSAUR N , COT N , DURAS N , FER N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRAISSE B , GRENACHE N , JURANCON NOIR N , LISTAN B , LLEDONER PELUT N , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERILLE N , MERLOT N , MILGRANET N , MORRASTEL N , MUSCADELLE B , NEGRETTE N , ONDENC B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARINARNOA N (****) , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHENIN B , COUDERC N , EGIODOLA N (**) , FOLLE BLANCHE B , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GRAMON N (*) , GROLLEAU N , LILIORILA B (****) , MONERAC N (*) , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PERDEA B (****) , PLANTET N , PORTAN N (*) , SEMEBAT N (****) , VALDIGUIE N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

32 . DEPARTEMENT DU GERS :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , ARRUFIAC B , BAROQUE B , BOUCHALES N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CAMARALET DE LASSEUBE B , CHARDONNAY B , CHENIN B , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , CLAVERIE B , COLOMBARD B , COT N , COURBU B , COURBU NOIR N , CROUCHEN B , FER N , FOLLE BLANCHE B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRAISSE B , JURANCON NOIR N , LISTAN B , GROS MANSENG BLANC B , PETIT MANSENG BLANC B , MANSENG NOIR N , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERILLE N , MERLOT N , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MUSCADELLE B , NEGRETTE N , ONDENC B , RAFFIAT DE MONCADE B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARINARNOA N (****) , BACO BLANC B , BLANC DAME B , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , EGIODOLA N (**) , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GRAMON N (*) , GROLLEAU N , JURANCON BLANC B , LILIORILA B (****) , MONERAC N (*) , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PERDEA B (****) , PLANTET N , PORTAN N (*) , SEMEBAT N (****) , VALDIGUIE N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(*) MET INGANG VAN 11 DECEMBER 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(****) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

33 . DEPARTEMENT DE LA GIRONDE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BAROQUE B , BEQUIGNOL N , BOUCHALES N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARMENERE N , CHARDONNAY B , CHENIN B , COLOMBARD B , COT N , FER N , JURANCON NOIR N , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERLOT BLANC B , MERLOT N , MUSCADELLE B , ONDENC B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , UGNI BLANC B , PETIT VERDET N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CINSAUT N , EGIODOLA N (**) , FOLLE BLANCHE B , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) GROLLEAU N , JURANCON BLANC B , LILIORILA B (***) , MANCIN N , MERILLE N , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MONERAC N (*) , MONTILS B , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PERDEA B (***) , PLANTET N , POTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SAINT-MACAIRE N , VALDIGUIE N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

34 . DEPARTEMENT DE L'HERAULT :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU GARD . DAARENBOVEN IS HET RAS TOURBAT B AANBEVOLEN , DE RASSEN SERVANT B (*) EN ARINARNOA N (***) ZIJN TOEGESTAAN .

35 . DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE .

36 . DEPARTEMENT DE L'INDRE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , ARBOIS B , AUXERROIS B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , COT N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GASCON N , GROLLEAU G ( 39 ) , GROLLEAU N ( 39 ) , MELON B , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MEUNIER N , PINEAU D'AUNIS N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROMORANTIN B , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , COLOBEL N , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GROLLEAU G , GROLLEAU N , LANDAL N , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , RAYON D'OR B , RUBILANDE RS , SEINOIR N , SEYVAL B , VILLARD NOIR N .

37 . DEPARTEMENT DE L'INDRE-ET-LOIRE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , ARBOIS B , AUXERROIS B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , COT N , FOLLE BLANCHE B ( 40 ) , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GROLLEAU G ( 41 ) , GROLLEAU N ( 41 ) , MELON B , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MEUNIER N , PINEAU D'AUNIS N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROMORANTIN B , SAUVIGNON B .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

() MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , COLOBEL N , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GROLLEAU G , GROLLEAU N , LANDAL N , LEON MILLOT N , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , RUBILANDE RS , SEINOIR N , SEVYAL B , VILLARD NOIR N .

38 . DEPARTEMENT DE L'ISERE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , ALTESSE B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , ETRAIRE DE LA DUI N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , JACQUERE B , MARSANNE B , MERLOT N , MONDEUSE N , PERSAN N , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , SYRAH N , VERDESSE B , VIOGNIER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , JOUBERTIN N , LANDAL N , MARECHAL FOCH N , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVANT BLANC B , SERVANIN N , SEYVAL N , VALERIEN B , VILLARD BLANC B .

39 . DEPARTEMENT DU JURA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , AUXERROIS B , CHARDONNAY B , GAMAY N , MEUNIER N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIT N , POULSARD N , SAVAGNIN BLANC B , TROUSSEAU N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

PETIT BECLAN N , CHASAN B (*) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , MARECHAL FOCH N , MELON B , PLANTET N , PORTAN N (*) , SEYVAL B .

40 . DEPARTEMENT DES LANDES :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BAROQUE B , BOUCHALES N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , CLAVERIE B , COLOMBARD B , COT N , COURBU B , COURBU NOIR N , CROUCHEN B , FER N , GAMAY N , JURANCON NOIR N , LISTAN B , GROS MANSENG BLANC B , PETIT MANSENG BLANC B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERLOT BLANC B , MERLOT N , MUSCADELLE B , NEGRETTE N , ONDENC B , RAFFIAT DE MONCADE B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , UGNI BLANC B , PETIT VERDOT N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARINARNOA N (***) , BACO BLANC B ( 42 ) , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CINSAUT N , COUDERC N , EGIODOLA N (**) , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GRAMON N (*) , GROLLEAU N , LILIORILA B (***) , MERILLE N , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MONERAC N (*) , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , PERDEA B (***) , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , SEMEBAT N (***) , VALDIGUIE N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

41 . DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , ARBOIS B , AUXERROIS B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , COT N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GASCON N , GROLLEAU G ( 43 ) , GROLLEAU N ( 43 ) , MELON B , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MEUNIER N , PINEAU D'AUNIS N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROMORANTIN B , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , COLOBEL N , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GROLLEAU G , GROLLEAU N , LANDAL N , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , RAYON D'OR B , RUBILANDE RS , SEINOIR N , SEYVAL B , VILLARD NOIR N .

42 . DEPARTEMENT DE LA LOIRE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , MARSANNE B , MERLOT N , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , SYRAH N , VIOGNIER B ,

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , JACQUERE B , MARECHAL FOCH N , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEYVAL B .

43 . DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , CHARDONNAY B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N ,

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , MARECHAL FOCH N , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEYVAL B .

44 . DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , AUXERROIS B , CABERNET FRANE N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , COT N , FOLLE BLANCHE B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GROLLEAU N ( 44 ) , GROLLEAU G ( 44 ) , MELON B , PINEAU D'AUNIS N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROMORANTIN B , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , COLOBEL N , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GROLLEAU G , GROLLEAU N , LANDAL N , LEON MILLOT N , MEUNIER N , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , RUBILANDE RS , SEINOIR N , SEYVAL B , VILLARD NOIR N .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

45 . DEPARTEMENT DU LOIRET :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , ARBOIS B , AUXERROIS B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , COT N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GASCON N , MELON B , MEUNIER N , PINEAU D'AUNIS N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROMORANTIN B , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , COLOBEL N , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GROLLEAU G , GROLLEAU N , LANDAL N , LEON MILLOT N , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , RAYON D'OR B , RUBILANDE RS , SAINT-PIERRE DORE B , SAINOIR N , SEYVAL B , VILLARD NOIR N .

46 . DEPARTEMENT DU LOT :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BAROQUE B , BOUCHALES N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHENIN B , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COT N , COURBU NOIR N , FER N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , JURANCON NOIR N , LEN DE L'EL B , LISTAN B , MAUZAC ROSE RS , MERILLE N , MERLOT N , MUSCADELLE B , NEGRETTE N , ONDENC B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRATH N , TANNAT N , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARINARNOA N (***) , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , EGIODOLA N (**) , FOLLE BLANCHE B , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , GROLLEAU N , LILIORILA B (***) , MONERAC N (*) , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PERDEA B (***) , PLANTET N , PORTAN N (*) , SEGALIN N (***) , SEMEBAT N (***) , VALDIGUIE N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

47 . DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BAROQUE B , BOUCHALES N , BOUILLET N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COT N , FER N , GAMAY N , GROS MANSENG B , JURANCON NOIR N , LEN DE L'EL B , LISTAN B , MAUZAC ROSE RS , MAUZAC B , MERILLE N , MERLOT BLANC B , MERLOT N , MUSCADELLE B , NEGRETTE N , ONDENC B , PETIT MANSENG B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , UGNI BLANC B , PETIT VERDOT N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARINARNOA N (***) , BACO BLANC B ( 45 ) , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CINSAUT N , COLOMBARD B , COUDERC N , EGIODOLA N (**) , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , GROLLEAU N , LILIORILA B (***) , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MONERAC N (*) , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PERDEA B (***) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEGALIN N (***) , SEMEBAT N (***) , VALDIGUIE N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

48 . DEPARTEMENT DE LA LOZERE :

A . ARRODISSEMENT DE FLORAC :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU GARD .

B . ARRONDISSEMENT DE MENDE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE L'AVEYRON .

DAARENBOVEN IS HET RAS TEMPRANILLO N TOEGELATEN .

49 . DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , AUXERROIS B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONAY B , CHENIN B , COT N , FOLLE BLANCHE B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GROLLEAU GRIS G ( 46 ) , GROLLEAU N ( 46 ) , MELON B , PINEAU D'AUNIS N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , COLOBEL N , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GROLLEAU G , GROLLEAU N , LANDAL N , LEON MILLOT N , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEINOIR N , VILLARD NOIR N .

50 . DEPARTEMENT DE LA MANCHE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA SARTHE .

51 . DEPARTEMENT DE LA MARNE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , ARBANE B , CHARDONNAY B , GAMAY N , MEUNIER N , PETIT-MESLIER B , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHASAN B (*) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TENTURIER FREAUX N , LANDAL N , MARECHAL FOCH N , MELON B , LEON MILLOT N , OBERLIN N , PLANET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEYVAL B .

52 . DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA MARNE . DAARENBOVEN IS HET RAS AUXERROIS B AANBEVOLEN .

53 . DEPARTEMENT DE LA MAYENNE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

54 . DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , AUBIN B , AUXERROIS B , CHARDONNAY , B , GAMAY N , MEUNIER N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

AUBIN VERT B , CHASAN B (*) , FLORENTAL N , LANDAL N , MARECHAL FOCH N , LEON MILLOT N , OBERLIN N , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEYVAL B .

55 . DEPARTEMENT DE LA MEUSE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , AUBIN B , AUXERROIS B , CHARDONNAY B , GAMAY N , MEUNIER N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

AUBIN VERT B , CHASAN B (*) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , LANDAL N , LEON MILLOT N , MARECHAL FOCHT N , OBERLIN N , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEYVAL B .

56 . DEPARTEMENT DU MORBIHAN :

DITO ALS AANBEVOLEN VOOR DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE .

57 . DEPARTEMENT DE LA MOSELLE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , AUBIN B , AUXERROIS , B , CHARDONNAY B , GAMAY N , GEWUERZTRAMINER RS , MEUNIER N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , RIESLING B , SYLVANER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ABONDANT B , AUBIN VERT B , CHASAN B (*) , ELBLING B , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , LANDAL N , MARECHAL FOCH N , LEON MILLOT N , MUELLER-THURGAU B , OBERLIN N , PLANTET N , PORTAN N (*) , SEYVAL B .

58 . DEPARTEMENT DE LA NIEVRE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , AUXERROIS B , CHARDONNAY B , CHASSELAS B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , MELON B , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHASAN B (*) , COLOBEL N , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GROLLEAU N , LANDAL N , LEON MILLOT N , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , RAYON D'OR B , RUBILANDE RS , SEINOIR N , SEYVAL B .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

59 . DEPARTEMENT DU NORD :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

60 . DEPARTEMENT DE L'OISE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

61 . DEPARTEMENT DE L'ORNE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA SARTHE .

62 . DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

63 . DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , CHARDONNAY B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , NOIR FLEURIEN N , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , MARECHAL FOCH N , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEYVAL B .

64 . DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , ARRUFIAC B , BAROQUE B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CAMARALET DE LASSEUBE B , CHARDONNAY B , CHENIN B , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COLOMBARD B , COT N , COURBU B , COURBU NOIR N , CROUCHEN B , FER N , GAMAY N , GAMAY TENTURIER DE BEUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , JURANCON NOIR N , LAUZET B , LISTAN B , CROS MANSENG BLANC B , PETIT MANSENG BLANC B , MANSENG NOIR N , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERILLE N , MERLOT N , MUSCADELLE B , NEGRETTE N , ONDENC B , PINOT NOIR N , RAFFIAT DE MONCADE B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , UGNI BLANC B , PETIT VERDOT N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARINARNOA N (**) , ARROUYA N , BLANC DAME B , CHAMBOURCIN N , CHASAN B , (*) , CLAVERIE B , EGIODOLA N (***) , FOLLE BLANCHE B , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , GROLLEAU N , JURANCON BLANC B , LILIORILA B (**) , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MONERAC N (*) , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (***) PERDEA B (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEINOIR N , SEMEBAT N (**) , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

65 . DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUE .

66 . DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU GARD . DAARENBOVEN IS RAS TOURBAT B AANBEVOLEN .

67 . DEPARTEMENT DU BAS-RHIN :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , CHARDONNAY , B , CHASSELAS B , GEWUERZTRAMINER RS , KNIPPERLE B , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROSES RS , MUSCAT-OTTONEL B , MEUNIER N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , RIESLING , B , SAVAGNIN ROSE RS , SYLVANER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ABONDANT B , BOUQUETTRAUBE B , ELBLING B , FLORENTAL N , GOLDRIESLING B , LANDAL N , MARECHAL FOCH N , LEON MILLOT N , MUELLER-THURGAU B , PLANTET N , SEYVAL B .

68 . DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU BAS-RHIN .

69 . DEPARTEMENT DU RHONE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , CHARDONNAY B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , MARSANNE B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , SYRAH N , VIOGNIER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , FLORENTAL N , N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , LANDAL N , MARECHAL FOCH N , MELON B , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEYVAL B .

70 . DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA MARNE . DAARENBOVEN IS HET RAS AUXERROIS B AANBEVOLEN .

71 . DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

72 . DEPARTEMENT DE LA SARTHE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , AUXERROIS B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , COT N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GROLLEAU G ( 47 ) , GOLLEAU N ( 47 ) , MELON B , PINEAU D'AUNIS N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROMORANTIN B , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , COLOBEL N , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GORLLEAU G , GROLLEAU N , LANDAL N , LEON MILLOT N , MEUNIER N , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEINOIR N .

73 . DEPARTEMENT DE LA SAVOIE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , ALTESSE B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENNAY , JACQUERE B , MERLOT N , MONDEUSE BLANCHE B , MONDEUSE N , PERSAN N , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROUSSANNE B , VERDESSE B , VELTELINER ROUGE PRECOCE RS .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHASSELAS B , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , MOLETTE B , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , SEYVAL B .

74 . DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALIGOTE B , ALTESSE B , CHARDONNAY B , CHASSELAS B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BEUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRINGET B , JACQUERE B , MOLETTE B , MONDEUSE BLANCHE B , MONDEUSE N , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROUSSETTE D'AYZE B , VELTELINER ROUGE PRECOCE RS .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHASAN B (*) , CHAMBOURCIN N , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , MARECHAL FOCH N , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEYVAL B .

75 . DEPARTEMENT DE PARIS :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

76 . DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

77 . DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE :

A . DE GEMEENTEN WELKE LIGGEN IN HET WIJNGEBIED VAN CHAMPAGNE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA MARNE .

B . DE REST VAN HET DEPARTEMENT :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE L'YONNE .

78 . DEPARTEMENT DES YVELINES :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

79 . DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , ARBOIS B , AUXERROIS B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , COT N , FOLLE BLANCHE B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GROLLEAU GRIS G ( 48 ) , GROLLEAU N ( 48 ) , MELON B , MERLOT N , NEGRETTE N , PINEAU D'AUNIS N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS B , PINOT NOIR N , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHASAN B (*) , CHAMBOURCIN N , COLOBEL N , COLOMBARD B , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GROLLEAU G , GROLLEAU N , LANDAL N , LEON MILLOT N , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MEUNIER N , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , RUBILANDE RS , SEINOIR N , SEMILLON B , SEYVAL B , UGNI BLANC B , VILLARD NOIR N .

80 . DEPARTEMENT DE LA SOMME :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

81 . DEPARTEMENT DU TARN :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BAROQUE B , PRECOCE BOUSQUET B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CARIGNAN N , CINSAUT N , COT N , DURAS N , FER N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY , GRENACHE N , JURANCON NOIR N , LEN DE L'EL B , LLEDONER PELUT N , LISTAN B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERILLE N , MERLOT N , MILGRANET N , MORRASTEL N , MUSCADELLE B , NEGRETTE N , ONDENC B , PORTUGAIS BLEU N , PRUNELARD N , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARINARNOA N (***) , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , CHENIN B , COUDERC N , EGIODOLA N (**) , FOLLE BLANCHE B , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GRAMON N (*) , GROLLEAU N , LILIORILA B (***) , MONERAC N (*) , MUSCAT DE HAMBOURG N (*) , ODOLA N (**) , PERDEA B (***) , PLANTET N , PORTAN N (*) , SEMEBAT N (***) , VALDIGUIE N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

82 . DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALICANTE HENRI BOUSCHET N , BAROQUE B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CINSAUT N , COT N , DURAS N , FER N , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GRAISSE B , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MERILLE N , MERLOT N , MILGRANET N , MORRASTEL N , MUSCADELLE B , NEGRETTE N , ONDENC B , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TANNAT N , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARINARNOA N (*) , CHAMBOURCIN N , CHASAN B (**) , CHENIN B , COUDERC N , EGIODOLA N (***) , FOLLE BLANCHE B , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (**) , MUSCAT DE HAMBOURG N (**) , ODOLA N (***) , PERDEA B (*) , PLANTET N , PORTAN N (**) , SEGALIN N (*) , SEMEBAT N (*) , VALDIGUIE N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

83 . DEPARTEMENT DU VAR :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , AUBUN N , BARBAROUX RS , BOURBOULENC B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CALITOR NOIR N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COUNOISE N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS G , GRENACHE N , LLEDONER PELUT N , MARSANNE , B , MERLOT N , MOURVEDRE N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , ROUSSANNE B , ROUSSANNE DU VAR RS , SAUVIGNON B , SEMILLION B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , TIBOUREN N , UGNI BLANC B , VERMENTINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , BOUTEILLAN BLANC B , CHARDONNAY B , CHASAN B (**) , COT N , COUDERC N , EGIODOLA N (***) , FER N , GAMAY N , GANSON N (**) , GRAMON N (**) , GROS VERT (**) , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MACABEU B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MONERAC N (**) , MOURVAISON N , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , MUSCAT DE HAMBOURG N (**) , ODOLA N (***) , PINOT NOIR N , PLANT DROIT N , POTRTAN N (**) , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , VALIGUIE N , VAROUSSET N , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

84 . DEPARTEMENT DE VAUCLUSE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE HENRI BOUSCHET N , AUBUN N , BARBAROUX RS , BOURBOULENC B , BRUN ARGENTE N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CALITOR NOIR N , CARIGNAN BLANC B , CARIGNAN N , CINSAUT N , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COUNOISE N , GRENACHE BLANC B , GRENACHE GRIS B , GRENACHE N , LLEDENER PELUT N , MARSANNE B , MERLOT N , MOURVEDRE N , MUSCARDIN N , MUSCAT A PETITS GRAINS B , MUSCAT A PETITS GRAINS ROUGES RG , PASCAL B , PIQUEPOUL BLANC B , PIQUEPOUL GRIS G , PIQUEPOUL NOIR N , ROUSSANNE B , SAUVIGNON B , SYRAH N , TANNAT N , TEMPRANILLO N , TERRET NOIR N ( 49 ) , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N (**) , ARAMON BLANC B , ARAMON GRIS G , ARAMON N , CHARDONNAY B , CHASAN B (**) , CHASSELAS B , COT N , COUDERC N , EGIODOLA N (***) , FER N , GAMAY N , GANSON N (**) , GRAMON N (**) , GROS VERT (**) , JURANCON NOIR N , LISTAN B , MACABEU B , MAUZAC B , MAUZAC ROSE RS , MONERAC N (**) , MOURVAISON N , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , MUSCAT DE HAMBOURG N (**) , ODOLA N (***) , PINOT NOIR N , PLANT DROIT N , PORTAN N (**) , TESPRANILLO (*) , TERRET BLANC B , TERRET GRIS G , TERRET NOIR N , VALDIGUIE N , VAROUSSET N , VERMENTINO B , VILLARD BLANC B , VILLARD NOIR N .

(*) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

85 . DEPARTEMENT DE LA VENDEE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , AUXERROIS B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , COLOMBARD B ( 50 ) , COT N , FOLLE BLANCHE B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GROLLEAU GRIS G ( 51 ) , GROLLEAU N ( 51 ) , PRECOCE DE MALINGRE B , MELON B , NEGRETTE N , PINEAU D'AUNIS N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS B , PINOT NOIR N , ROMORANTIN B , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , COLOBEL N , COLOMBARD B , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GROLLEAU G , GROLLEAU N , LANDAL N , LEON MILLOT N , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , RUBILANDA RS , SEINOIR N , SEYVAL B , VALERIEN B , VILLARD NOIR N .

86 . DEPARTEMENT DE LA VIENNE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , ARBOIS B , AUXERROIS B , BEQUIGNOL N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B , CHENIN B , COT N , FOLLE BLANCHE B , GAMAY N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GROLLEAU G ( 52 ) , GROLLEAU N ( 52 ) , MELON B , MERLOT N , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , PINEAU D'AUNIS N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROMORANTIN B , SAUVIGNON B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHAMBOURCIN N , CHASAN B (*) , COLOBEL N , EGIODOLA N (**) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GANSON N (*) , GARONNET N , GROLLEAU G , GROLLEAU N , LANDAL N , LEON MILLOT N , MEUNIER N , ODOLA N (**) , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , SEINOIR N , SEMILLON B , SEYVAL B , VILLARD NOIR N .

87 . DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA VIENNE .

88 . DEPARTEMENT DES VOSGES :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA MEUSE .

89 . DEPARTEMENT DE L'YONNE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABOURIOU N , ALIGOTE B , AUXERROIS B , CESAR N ( 53 ) , CHARDONNAY B , GAMAY N , MELON B , MEUNIER N , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , ROUBLOT B , SACY B , SAUVIGNON B , TRESSOT N ( 53 ) .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CESAR N , CHASAN B (*) , FLORENTAL N , GAMAY TEINTURIER DE BOUZE N , GAMAY TEINTURIER DE CHAUDENAY N , GAMAY TEINTURIER FREAUX N , GROLLEAU N , LANDAL N , MARECHAL FOCH N , LEON MILLOT N , PLANTET N , PORTAN N (*) , RAVAT BLANC B , TRESSOT N .

(*) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

90 . TERRITOIRE DE BELFORT :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE .

91 . DEPARTEMENT DE L'ESSONE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

92 . DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

93 . DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

94 . DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

95 . DEPARTEMENT DU VAL D'OISE :

DITO ALS AANGEGEVEN VOOR DEPARTEMENT DU LOIRET .

V . ITALIE

1 . PROVINCIA DI AOSTA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BLANC DE MORGEX B , DOLCETTO N , FREISA N , GAMAY N , MOSCATO BIANCO B , MUELLER THURGAU B , NEBBIOLO N , NEYRET N , PETIT ROUGE N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , VIEN DE NUS N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHARDONNAY B (*) , CORNALLIN G (*) , FUMIN N , MAYOLET G (*) , MERLOT N , PETITE ARVINE B (*) , PRIE BLANC B (*) , PRIE ROUGE G (*) , SYRAH N .

2 . PROVINCIA DI ALESSANDRIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , BARBERA N , BONARDA PIEMONTESE N , BRACHETTO N , CORTESE B , DOLCETTO N , FAVORITA B , FREISA N , GRIGNOLINO N , MALVASIA DI CASORZO N , MOSCATO BIANCO B , MUELLER THURGAU B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA BIANCA B , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CHARDONNAY B (*) , CROATINA N , LAMBRUSCA DI ALESSANDRIA N , MERLOT N , MOSCATO NERO N , NEBBIOLO N , SANGIOVESE N , SAUVIGNON B , SYLVANER VERDE B (*) , TIMORASSO B , TRAMINER AROMATICO B (*) .

3 . PROVINCIA DI ASTI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , BARBERA N , BONARDA PIEMONTESE N , BRACHETTO N , CORTESE B , DOLCETTO N , FAVORITA B , FREISA N , GRIGNOLINO N , MALVASIA DI CASORZO N , MALVASIA DI SCHIERANO N , MOSCATO BIANCO B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , NEBBIOLO N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA BIANCA B , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CHARDONNAY B (*) , CROATINA N , LAMBRUSCA DI ALESSANDRIA N , MERLOT N , MOSCATO NERO N , MUELLER THURGAU B (*) , RIESLING ITALICO B (*) , RIESLING RENANO B (*) , RUCHE N (*) , SAUVIGNON B (*) , SYLVANER VERDE B (*) , TIMORASSO B , TRAMINER AROMATICO B (*) .

4 . PROVINCIA DI CUNEO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ARNEIS B , BARBERA N , BONARDA PIEMONTESE N , BRACHETTO N , CORTESE B , DOLCETTO N , FAVORITA B , FREISA N , GRIGNOLINO N , MOSCATO BIANCO B , NEBBIOLO N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA BIANCA B , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CHARDONNAY B (*) , CROATINA N , LAMBRUSCA DI ALESSANDRIA N , MERLOT N , MOSCATO NERO N , MUELLER THURGAU B (*) , NERETTA CUNEESE N , PELAVERGA N (*) , RIESLING ITALICO B (*) , RIESLING RENANO B (*) , SAUVIGNON B (*) , SYLVANER VERDE B (*) , TIMORASSO B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) .

5 . PROVINCIA DI NOVARA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , BONARDA PIEMONTESE N , CROATINA N , ERBALUCE B , FREISA N , NEBBIOLO N , UVA RARA N , VESPOLINA N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

DURASA N .

6 . PROVINCIA DI TORINO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AVANA N , AVARENGO N , BARBERA N , BONARDA PIEMONTESE N , BRACHETTO N , CILIEGIOLO N , DOLCETTO N , DOUX D'HENRY N , ERBALUCE B , FREISA N , NEBBIOLO N , MALVASIA DI SCHIERANO N , MERLOT N , NERETTO DI BAIRO N , PLASSA N , SANGIOVESE N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

LAMBRUSCA DI ALESSANDRIA N , NERETTA CUNEESE N .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

7 . PROVINCIA DI VERCELLI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , BONARDA PIEMONTESE N , CROATINA N , DOLCETTO N , ERBALUCE B , FREISA N , NEBBIOLO N , UVA RARA N , VESPOLINA N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ANCELLOTTA N (*) , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , NERETTO DI BAIRO N .

8 . PROVINCIA DI GENOVA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBAROLA B , BIANCHETTA GENOVESE B , BOSCO B , CILIEGIOLO N , DOLCETTO N , PIGATO B , ROLLO B , VERMENTINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , MOSCATO BIANCO B , SANGIOVESE N .

9 . PROVINCIA DI IMPERIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

DOLCETTO N , PIGATO B , ROSSESE N , VERMENTINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BOSCO B , SANGIOVESE N .

10 . PROVINCIA DI LA SPEZIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBANA B , ALBAROLA B , BOSCO B , CANAIOLO N , CILIEGIOLO N , GRECO B , MALVASIA B LUNGA O DEL CHIANTI B , MERLOT N , POLLERA NERA N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , VERMENTINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N (*) .

11 . PROVINCIA DI SAVONA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

LUMASSINA B , PIGATO B , ROSSESE N , VERMENTINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE N (*) , BARBERA N , DOLCETTO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B (*) .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

12 . PROVINCIA DI BERGAMO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CROATINA N , FRANCONIA N , INCROCIO TERZI N . 1 N , MARZEMINO N , MERLOT N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PROSECCO B , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SCHIAVA GROSSA N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHARDONNAY B (*) , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , MOSCATO DI SCANZO N (*) .

13 . PROVINCIA DI BRESCIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CROATINA N , INCROCIO TERZI N . 1 N , GROPPELLO DI MOCASINA N , GROPPELLO DI S . STEFANO N , GROPPELLO GENTILE N , MARZEMINO N , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , NEBBIOLO N , CORVINA VERONESE N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SANGIOVESE N , SCHIAVA GENTILE N , SCHIAVA GRIGIA N , TOCAI FRIULANO B , TREBBIANO DI SOAVE B , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHARDONNAY B (*) , GARGANEGA B , INVERNENGA B (*) , SCHIAVA GROSSA N .

14 . PROVINCIA DI COMO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N , CROATINA N , MARZEMINO N , MERLOT N , PINOT BIANCO B , RIESLING ITALICO B , SAUVIGNON B , SCHIAVA LOMBARDA N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , SANGIOVESE N .

15 . PROVINCIA DI CREMONA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANCELLOTA N , BARBERA N , FORTANA N , LAMBRUSCO MAESTRI N , LAMBRUSCO VIADENESE N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

MERLOT N , RABOSO VERONESE N .

16 . PROVINCIA DI MANTOVA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANCELLOTTA N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , FORTANA N , GARGANEGA B , LAMBRUSCO DI SORBARA N , LAMBRUSCO GRASPAROSSA N , LAMBRUSCO MAESTRI N , LAMBRUSCO MARANI N , LAMBRUSCO SALAMINO N , LAMBRUSCO VIADENESE N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MERLOT N , MOLINARA N , NEGRARA TRENTINA N , PINOT BIANCO B , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , RONDINELLA N , SANGIOVESE N , TOCAI FRIULANO B , TREBBIANO DI SOAVE B , TREBBIANO GIALLO B , TREBBIANO ROMAGNOLO B , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

17 . PROVINCIA DI MILANO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANCELLOTTA N , BARBERA N , BONARDA PIEMONTESE N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CROATINA N , FREISA N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA ISTRIANA B , MERLOT N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , UVA RARA N , VERDEA B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

18 . PROVINCIA DI PAVIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CORTESE B , CROATINA N , DOLCETTO N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MOSCATO BIANCO B , MUELLER THURGAU B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , UVA RARA N , VESPOLINA N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BONARDA PIEMONTESE N , FREISA N .

19 . PROVINCIA DI SONDRIO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

FORTANA N , MERLOT N , NEBBIOLO N , PIGNOLA VALTELLINESE N , PINOT BIANCO B , PINOT NERO N , RIESLING RENANO B , ROSSOLA NERA N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N .

20 . PROVINCIA DI VARESE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , MERLOT N , NEBBIOLO N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CROATINA N , FREISA N , RIESLING ITALICO B , TOCAI FRIULANO B .

21 . PROVINCIA DI BOLZANO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , LAGREIN N , MALVASIA N , MERLOT N , MOSCATO GIALLO B , MOSCATO ROSA G , MUELLER THURGAU B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , PORTOGHESE N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SCHIAVA GENTILE N , SCHIAVA GRIGIA N , SCHIAVA GROSSA N , SAUVIGNON B , SYLVANER VERDE B , TRAMINER AROMATICO B , VELTLINER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHARDONNAY B (*) , KERNER B (*) .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

22 . PROVINCIA DI TRENTO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , LAGREIN N , LAMBRUSCO A FOGLIA FRASTAGLIATA N , MARZEMINO N , MERLOT N , MOSCATO GIALLO B , MOSCATO ROSA G , MUELLER THURGAU B , NOSIOLA B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SCHIAVA GENTILE N , SCHIAVA GRIGIA N , SCHIAVA GROSSA N , SYLVANER VERDE B , TEROLDEGO N , TRAMINER AROMATICO B , VELTLINER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BIANCHETTA TREVIGIANA B , CHARDONNAY B (**) , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , MEUNIER N (*) , NEGRARA TRENTINA N , PAVANA N , REBO N (*) , TREBBIANO TOSCANO B , KERNER B (*) .

23 . PROVINCIA DI BELLUNO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , BIANCHETTA TREVIGIANA B , MALVASIA ISTRIANA B , MERLOT N , PAVANA N , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , PROSECCO B , SYLVANER VERDE B , TREVISANA NERA N , TURCA N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

24 . PROVINCIA DI PADOVA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , GARGANEGA B , MERLOT N , MOSCATO BIANCO B , PINELLA B , PINOT BIANCO B , PROSECCO B , RABOSO PIAVE N , RABOSO VERONESE N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SAUVIGNON B , TOCAI FRIULANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHARDONNAY B (*) , INCROCIO BIANCO FEDIT 51 C.S.G . B (***) , MARZEMINO N , MOSCATO GIALLO B (*) , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , TREBBIANO TOSCANO B .

25 . PROVINCIA DI ROVIGO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MERLOT N , RABOSO VERONESE N , RIESLING ITALICO B , TOCAI FRIULANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

26 . PROVINCIA DI TREVISO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , INCROCIO MANZONI 2.15 N , MALBECH N , MARZEMINO N , MERLOT N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , MUELLER THURGAU B , PROSECCO B , RABOSO PIAVE N , RABOSO VERONESE N , RIESLING ITALICO B , SAUVIGNON B , TOCAI FRIULANO B , TRAMINER AROMATICO B , VERDISO B , VERDUZZO FRIULANO B , VERDUZZO TREVIGIANO B .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 15 MAART 1980 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BIANCHETTA TREVIGIANA B , CHARDONNAY B (*) , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , LAMBRUSCO DI SORBARA N , FERTILIA N (**) , FLAVIS B (**) , ITALICA B (**) , MALVASIA ISTRIANA B , NIGRA N (**) , PRODEST N (**) , REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N , WILDBACHER N (*) , RIESLING RENANO B .

27 . PROVINCIA DI VENEZIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBEREA N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , MALVASIA ISTRIANA B , MERLOT N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RABOSO PIAVE N , RABOSO VERONESE N , REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SAUVIGNON B , TOCAI FRIULANO B , TRAMINER AROMATICO B , VERDUZZO FRIULANO B , VERDUZZO TREVIGIANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ANCELLOTTA N (*) , CHARDONNAY B (*) , MALBECH N , MUELLER THURGAU B , TOCAI ROSSO N (*) .

28 . PROVINCIA DI VERONA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BIANCHETTA TREVIGIANA B , CORVINA VERONESE N , DURELLA B , GARGANEGA B , LAGREIN N , LAMBRUSCO A FOGLIA FRASTAGLIATA N , MERLOT N , MOLINARA N , MUELLER THURGAU B , NEGRARA TRENTINA N , NOSIALA B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , RONDINELLA N , SCHIAVA GENTILE N , SCHIAVA GRIGIA N , SCHIAVA GROSSA N , SYLVANER VERDE B , TEROLDEGO N , TOCAI FRIULANO B , TREBBIANO DI SOAVE B , TREBBIANO TOSCANO B , VELTLINER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CHARDONNAY B (*) , CORTESE B , CROATINA N , MALVASIA DEL CHIANTI B , MALVASIA ISTRIANA B , RABOSO VERONESE N , ROSSIGNOLA N , SANGIOVESE N , SAUVIGNON B , TREBBIANO GIALLO B , TREBBIANO ROMAGNOLO B .

29 . PROVINCIA DI VICENZA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , DURELLA B , FREISA N , GARGANEGA B , GROPPELLO GENTILE N , MARZEMINO N , MERLOT N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , PROSECCO B , RABOSO VERONESE N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , ROSSIGNOLA N , SAUVIGNON B , TOCAI FRIULANO B , TOCAI ROSSO N , TREBBIANO DI SOAVE B , TREBBIANO TOSCANO B , VESPAIOLA B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CHARDONNAY B (*) , CILIEGIOLO N (*) , INCROCIO BIANCO FEDIT 51 C.S.G . B (**) , TRAMINER AROMATICO B , NEGRARA TRENTINA .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

30 . PROVINCIA DI GORIZIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , FRANCONIA N , MALVASIA ISTRIANA B , MERLOT N , PICOLIT B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N , RIBOLLA GIALLA B , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SAUVIGNON B , TERRANO N , TOCAI FRIULANO B , TRAMINER AROMATICO B , VERDUZZO FRIULANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHARDONNAY B (*) , GAMAY N (*) , MALBECH N (*) , MOSCATO GIALLO B (*) , MOSCATO ROSA G (*) , MUELLER THURGAU B , PIGNOLO N (*) , SCHIOPPETTINO N (*) , SYLVANER VERDE B (**) , TAZZELENGHE N (*) .

31 . PROVINCIA DI PORDENONE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , MALVASIA ISTRIANA B , MARZEMINO N , MERLOT N , PICOLOT B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , PROSECCO B , REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N , REFOSCO NOSTRANO N , RIBOLLA GIALLA B , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SAUVIGNON B , TOCAI FRIULANO B , TRAMINER AROMATICO B , VERDUZZO FRIULANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ANCELLOTTA N (*) , CHARDONNAY B (*) , FRANCONIA N , LAMBRUSCO MAESTRI N (*) , MALBECH N , MOSCATO GIALLO B (*) , MOSCATO ROSA G (*) , MUELLER THURGAU B , RABOSO PIAVE N , RABOSO VERONESE N , TERRANO N , VERDUZZO TREVIGIANO B .

32 . PROVINCIA DI TRIESTE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GARGANEGA B , MALVASIA ISTRIANA , MERLOT N , PINOT NERO N , PROSECCO B , REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N , SAUVIGNON B , SEMILLON B , TERRANO N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHARDONNAY B (*) , MALVASIA B LUNGA O DEL CHIANTI B (*) , PICCOLA NERA N , PINOT BIANCO B .

33 . PROVINCIA DI UDINE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , MALVASIA ISTRIANA B , MERLOT N , MUELLER THURGAU B , PICOLIT B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , PROSECCO B , REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N , REFOSCO NOSTRANO N , RIBOLLA GIALLA B , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SAUVIGNON B , TOCAI FRIULANO B , TRAMINER AROMATICO B , VERDUZZO FRIULANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ANCELLOTTA N (*) , CHARDONNAY B (*) , FRANCONIA N , GAMAY N (**) , LAMBRUSCO MAESTRI N (*) , MALBECH N (*) , MARZEMINO N (*) , MOSCATO GIALLO B (*) , MOSCATO ROSA G (*) , PIGNOLO N (**) , SCHIOPPETTINO N (**) , SYLVANER VERDE B , TAZZELENGHE N (**) .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

34 . PROVINCIA DI BOLOGNA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBANA B , BARBERA N , CABERNET SAUVIGNON N , CILIEGIOLO N , FORTANA N , LAMBRUSCO DI SORBARA N , LAMBRUSCO GRASPAROSSA N , LAMBRUSCO SALAMINO N , MERLOT N , MONTU B , PINOT BIANCO B , RABOSO VERONESE N , RIESLING ITALICO B , SANGIOVESE N , SAUVIGNON B , TREBBIANO ROMAGNOLO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N , CANINA NERA N , MOSTOSA B (*) , NEGRETTO N , PIGNOLETTO B (**) , TERRANO N (*) , TOCAI FRIULANO B , TREBBIANO TOSCANO B .

35 . PROVINCIA DI FERRARA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

FORTANA N , LAMBRUSCO MAESTRI N , MERLOT N , SANGIOVESE N , SAUVIGNON B , TOCAI FRIULANO B , TREBBIANO ROMAGNOLO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALBANA B , BARBERA N , CABERNET FRANC N , LAMBRUSCO DI SORBARA N , LABRUSCO SALAMINO N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MONTU B , RABOSO VERONESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

36 . PROVINCIA DI FORLI

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBANA B , BIANCAME B , MERLOT N , SANGIOVESE N , TREBBIANO ROMAGNOLO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ANCELLOTTA N , CABERNET FRANC N , CANINA NERA N , CILIEGIOLO N , MONTEPULCIANO N , MOSTOSA B (*) , PINOT BIANCO B , RIBOLLA GIALLA B (**) , RIESLING ITALICO B , TERRANO N (*) .

37 . PROVINCIA DI MODENA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBANA B , ANCELLOTTA N , FORTANA N , LAMBRUSCO DI SORBARA N , LAMBRUSCO GRASPAROSSA N , LAMBRUSCO MAESTRI N , LAMBRUSCO MARANI N , LAMBRUSCO SALAMINO N , LAMBRUSCO VIADENESE N , MONTU B , PINOT BIANCO B , RABOSO VERONESE N , TREBBIANO MODENESE B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CILIEGIOLO N , MERLOT N , SANGIOVESE N , SAUVIGNON B , SGAVETTA N , TREBBIANO ROMAGNOLO B , TREBBIANO TOSCANO B , UVA TOSCA N .

38 . PROVINCIA DI PARMA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , BONARDA PIEMONTESE N , CROATINA N , FORTANA N , LAMBRUSCO MAESTRI N , MALVASIA DI CANDIA B , MOSCATO BIANCO B , PINOT NERO N , SAUVIGNON B .

(*) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

MALVASIA BIANCA DI CANDIA AROMATICA B (*) .

39 . PROVINCIA DI PIACENZA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , BERVEDINO B , BONARDA PIEMONTESE N , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CROATINA N , DOLCETTO N , MERLOT N , MOSCATO BIANCO B , MUELLER THURGAU B , ORTRUGO B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , SAUVIGNON B , TREBBIANO ROMAGNOLO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

FORTANA B , CHARDONNAY B (*) , VERDEA B , MALVASIA BIANCA DI CANDIA AROMATICA B (*) .

40 . PROVINCIA DI RAVENNA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBANA B , FORTANA B , MERLOT N , MONTU B , SANGIOVESE N , TREBBIANO ROMAGNOLO B ,

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ANCELLOTTA N (**) , BARBERA N , CABERNET FRANC N , CANINA NERA N , CILIEGIOLO N , MOSTOSA B (**) , NEGRETTO N , PINOT BIANCO B , RABOSO VERONESE N (***) , SAUVIGNON B , TERRANO N (**) , TOCAI FRIULANO B .

41 . PROVINCIA DI REGGIO EMILIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANCELLOTTA N , CROATINA N , LAMBRUSCO MAESTRI N , LAMBRUSCO MARANI N , LAMBRUSCO MONTERICCO N , LAMBRUSCO SALAMINO N , MALYASIA BIANCA DI CANDIA B , MARZEMINO N , SAUVIGNON B , SGAVETTA N , TREBBIANO ROMAGNOLO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

FORTANA N , LAMBRUSCO DI SORBARA N , LAMBRUSCO GRASPAROSSA N , MERLOT N , MOSCATO BIANCO B , PINOT BIANCO B , UVA TOSCA N .

42 . PROVINCIA DI AREZZO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CANAIOLO N , CILIEGIOLO N , COLORINO N , MALVASIA DEL CHIANTI B , SANGIOVESE N , TREBBIANO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GAMAY N , GRECHETTO B , MALVASIA N (*) ,

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(***) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

43 . PROVINCIA DI FIRENZE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET SAUVIGNON N , CANAIOLO BIANCO B , CANAIOLO NERO N , COLORINO N , MALVASIA DEL CHIANTI B , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N , CHARDONNAY B (*) , CILIEGIOLO N , GAMAY N , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MAMMOLO N , MERLOT N , MUELLER THURGAU B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SAUVIGNON B , SYRAH N , TRAMINER AROMATICO B , VERMENTINO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

44 . PROVINCIA DI GROSSETO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , ALICANTE N , ANSONICA B , CANAIOLO NERO N , CILIEGIOLO N , COLORINO N , GRECO B , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MAMMOLO N , MONTEPULCIANO N , PINOT GRIGIO G , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , VERDELLO B , VERMENTINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CANAIOLO BIANCO B .

45 . PROVINCIA DI LIVORNO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , ANSONICA N , BIANCONE DI PORTOFERRAIO B , CANAIOLO NERO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , VERMENTINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET SAUVIGNON N (*) , CILIEGIOLO N , CLAIRETTE B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MERLOT N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G .

46 . PROVINCIA DI LUCCA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CANAIOLO NERO N , CILIEGIOLO N , COLORINO N , GRECHETTO B , GRECO B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MERLOT N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , ROUSSANE B , SANGIOVESE N , SAUVIGNON B , SEMILLON B , SYRAH N , TREBBIANO TOSCANO B , VERMENTINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE BOUSCHET N (*) , ALEATICO N , ANSONICA B , BONAMICO N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MAMMOLO N , MOSCATO BIANCO B (*) , VERDEA B .

47 . PROVINCIA DI MASSA CARRARA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBAROLA B , BARSAGLINA N , CALORIA N , DURELLA B , GRECO B , GROPPELLO DI S . STEFANO N , GROPPELLO GENTILE N , LIVORNESE BIANCA B , POLLERA NERA N , SANGIOVESE N , SCHIAVA GENTILE N , VERMENTINO B , VERMENTINO NERO N .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BRACCIOLA NERA N , CANAIOLO NERO N , CILIEGIOLO N , COLOMBANA NERA N , MALVASIA DEL CHIANTI B , MERLOT N , TREBBIANO TOSCANO B , VERDELLO B .

48 . PROVINCIA DI PISA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CANAIOLO NERO N , CILIEGIOLO N , COLORINO N , MALVASIA DEL CHIANTI B , SANGIOVESE N , SYRAH N , TREBBIANO TOSCANO B ,

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALBANA B (*) , ALBAROLA B , ANCELLOTTA N (*) , BONAMICO N , CABERNET FRANC N (*) , CANAIOLO BIANCO B , CANINA NERA N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B (*) , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MALVASIA NERA DI LECCE N , MAZZESE N , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , PINOT BIANCO B , SAUVIGNON B , TEROLDEGO N , VERDEA B (*) , VERMENTINO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

49 . PROVINCIA DI PISTOIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CANAIOLO BIANCO B , CANAIOLO NERO N , CILIEGIOLO N , COLORINO N , MALVASIA DEL CHIANTI B , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BONAMICO N , BRACCIOLA NERA N , CANINA NERA N , FOGLIA TONDA N , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MAMMOLO N , SYRAH N , VERDICCHIO BIANCO B , VERMENTINO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

50 . PROVINCIA DI SIENA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BRUNELLO DI MONTALCINO N , CANAIOLO NERO N , COLORINO N , GRECHETTO B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MAMMOLO N , MOSCATO BIANCO B , PRUGNOLO GENTILE N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET SAUVIGNON N (*) , CHARDONNAY B (*) , CILIEGIOLO N , FOGLIA TONDA N .

51 . PROVINCIA DI ANCONA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , ALICANTE N , BARBERA N , BIANCAME B , CARIGNANO N , CILIEGIOLO N , INCROCIO BRUNI 54 B , MALVASIA DEL CHIANTI B , LACRIMA N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MONTEPULCIANO N , PASSERINA B , PINOT NERO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , VERDICCHIO BIANCO B , VERNACCIA NERA N , PECORINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

52 . PROVINCIA DI ASCOLI PICENO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE N , BARBERA N , BIANCAME B , BOMBINO BIANCO B , CILIEGIOLO N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , PASSERINA B , PECORINO B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , VERDICCHIO BIANCO B , VERMENTINO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CANAIOLO NERO N , GAGLIOPPO N , MONTONICO BIANCO B , MOSTOSA B .

53 . PROVINCIA DI MACERATA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , BOMBINO BIANCO B , CABERNET FRANC N , CILIEGIOLO N , GRECHETTO B , INCROCIO BRUNI 54 B , LACRIMA N , MACERATINO B , MAIOLICA N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA TOSCANA B , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , MONTONICO BIANCO B , PASSERINA B , PECORINO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , SANGIOVESE N , VERNACCIA NERA N , TREBBIANO TOSCANO B , VERDICCHIO BIANCO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

54 . PROVINCIA DI PESARO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBANA B , ALICANTE N , BARBERA N , BIANCAME B , CABERNET FRANC N , CILIEGIOLO N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , PINOT GRIGIO G , RIESLING ITALICO B , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , VERDICCHIO BIANCO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

LACRIMA N , PINOT NERO N , TOCAI FRIULANO B .

55 . PROVINCIA DI PERUGIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CABERNET FRANC N , CANAIOLO BIANCO B , CANAIOLO NERO N , CILIEGIOLO N , DOLCETTO N , GAMAY N , GARGANEGA B , GRECHETTO B , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , PINOT BIANCO B , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , SAGRANTINO N , SANGIOVESE N , TOCAI FRIULANO B , TREBBIANO SPOLETINO B , TREBBIANO TOSCANO B , VERDELLO B , VERDICCHIO BIANCO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BIANCAME B , CABERNET SAUVIGNON N (*) , PECORINO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B , VERNACCIA NERA N .

56 . PROVINCIA DI TERNI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CANAIOLO BIANCO B , CANAIOLO NERO N , CESANESE COMUNE N , CILIEGIOLO N , COLORINO N , DOLCETTO N , GARGANEGA B , GRECHETTO B , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , PINOT NERO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , VERDELLO B , VERDICCHIO BIANCO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

57 . PROVINCIA DI FROSINONE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , BELLONE B , BOMBINO BIANCO B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , CESANESE COMUNE N , CESANESE D'AFFILE N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MONTEPULCIANO N , MONTONICO BIANCO B , PASSERINA B , SANGIOVESE N , SYRAH N , TREBBIANO GIALLO B , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

MALVASIA DEL LAZIO B , MERLOT N , MOSTOSA B , OLIVELLA NERA N , SCIASCINOSO N .

58 . PROVINCIA DI LATINA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ABBUOTO N , BELLONE B , BOMBINO BIANCO B , CESANESE COMUNE N , CILIEGIOLO N , GRECO NERO N , GRECO B , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DEL LAZIO B , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , MOSCATO DI TERRACINA B , NERO BUONO DI CORI N , SANGIOVESE N , TREBBIANO GIALLO B , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

59 . PROVINCIA DI RIETI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , BELLONE B , CABERNET FRANC N , CANAIOLO NERO N , CESANESE COMUNE N , CESANESE D'AFFILE N , CILIEGIOLO N , GRECHETTO B , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MALVASIA DEL LAZIO B , MERLOT N , PERCORINO B , RIESLING ITALICO B , SANGIOVESE N , TREBBIANO GIALLO B , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE N , BOMBINO BIANCO B , CARIGNANO N , MONTEPULCIANO N , MOSTOSA B , TOCAI FRIULANO B , VERDICCHIO BIANCO B .

60 . PROVINCIA DI ROMA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , BELLONE B , BOMBINO BIANCO B , BOMBINO NERO N , CABERNET FRANC N , CANAIOLO NERO N , CARIGNANO N , CESANESE COMUNE N , CESANESE D'AFFILE N , CILIEGIOLO N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DEL LAZIO B , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO GIALLO B , TREBBIANO TOSCANO B , VERDICCHIO BIANCO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GRECO BIANCO B , PINOT BIANCO B , PINOT NERO N , MOSCATO BIANCO B , TREBBIANO DI SOAVE B , TREBBIANO ROMAGNOLO B (*) .

61 . PROVINCIA DI VITERBO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , BARBERA N , BELLONE B , CANAIOLO BIANCO B , CANAIOLO NERO N , CESANESE D'AFFILE N , GRECHETTO ROSSO N , GRECO B , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , MOSCATO BIANCO B , SANGIOVESE N , TOCAI FRIULANO B , TREBBIANO GIALLO B , TREBBIANO TOSCANO B , VERDELLO B , VERDICCHIO BIANCO B .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BOMBINO BIANCO B , CARIGNANO N , CILIEGIOLO N , MALVASIA DEL LAZIO B , MOSTOSA B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B , TREBBIANO ROMAGNOLO B (*) .

62 . PROVINCIA DI AVELLINO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N , BARBERA N , CODA DI VOLPE BIANCA B , FIANO B , GRECO B , PIEDIROSSO N , SANGIOVESE N , SCIASCINOSO N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , BOMBINO BIANCO B , MALVASIA BIANCA B .

63 . PROVINCIA DI BENEVENTO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N , BARBERA N , CODA DI VOLPE BIANCA B , FALANGHINA B , GRECO B , LAMBRUSCO MAESTRI N , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , PIEDIROSSO N , SANGIOVESE N , SCIASCINOSO N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

MALVASIA BIANCA DI CANDIA B (*) , PRIMITIVO N .

64 . PROVINCIA DI CASERTA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ASPRINIO BIANCO B , CODA DI VOLPE BIANCA B , PRIMITIVO N , SANGIOVESE N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N , BARBERA N , FALANGHINA B , FIANO B , MONTEPULCIANO N , PIEDIROSSO N , UVA DI TROIA N .

65 . PROVINCIA DI NAPOLI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N , ASPRINIO BIANCO B , BARBERA N , BIANCOLELLA B , CODA DI VOLPE BIANCA B , FALANGHINA B , FORASTERA B , GRECO B , GUARNACCIA B , MERLOT N , PIEDIROSSO N , SCIASCINOSO N , VERDECA B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BOMBINO BIANCO B , GRECO NERO N , MONTONICO BIANCO B , SANGIOVESE N , S . LUNARDO B .

66 . PROVINCIA DI SALERNO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N , BARBERA N , BIANCOLELLA B , CESANESE COMUNE N , FIANO B , GRECO B , MALVASIA BIANCA B , MOSCATO BIANCO B , PIEDIROSSO N , SANGIOVESE N , SCIASCINOSO N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , BOMBINO BIANCO B , CODA DI VOLPE BIANCA B , FALANGHINA B , MALVASIA NERA N , MONTEPULCIANO N , PRIMITIVO N .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

67 . PROVINCIA DI CHIETI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BOMBINO BIANCO B , CILIEGIOLO N , COCOCCIOLA B , MAIOLICA N , MALVASIA DEL CHIANTI B , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , PECORINO N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING RENANO B , SANGIOVESE N , SYLVANER VERDE B , TOCAI FRIULANO B , TRAMINER AROMATICO B , TREBBIANO TOSCANO B , VELTLINER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , MONTONICO BIANCO B , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B .

68 . PROVINCIA DI L'AQUILA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BOMBINO BIANCO B , CILIEGIOLO N , COCOCCIOLA B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MONTEPULCIANO N , PECORINO B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SANGIOVESE N , SYLVANER VERDE B , TOCAI FRIULANO B , TRAMINER AROMATICO B , TREBBIANO TOSCANO B , VELTLINER B , VERDICCHIO BIANCO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

MOSTOSA B .

69 . PROVINCIA DI PESCARA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , BOMBINO BIANCO B , CILIEGIOLO N , COCOCCIOLA B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SANGIOVESE N , SYLVANER VERDE B , TOCAI FRIULANO B , TRAMINER AROMATICO B , TREBBIANO TOSCANO B , VELTINER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

70 . PROVINCIA DI TERAMO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BIANCAME B , BOMBINO BIANCO B , CILIEGIOLO N , DOLCETTO N , MALBECH N , MALVASIA DEL CHIANTI B , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , MONTONICO BIANCO B , PECORINO B , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SANGIOVESE N , SYLVANER VERDE B , TOCAI FRIULANO B , TRAMINER AROMATICO B , TREBBIANO TOSCANO B , VELTLINER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

71 . PROVINCIE DI CAMPOBASSO E ISERNIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N , BARBERA N , BOMBINO BIANCO B , CABERNET FRANC N , CABERNET SAUVIGNON N , MALVASIA DEL CHIANTI B , MONTEPULCIANO N , PINOT BIANCO B , PINOT GRIGIO G , PINOT NERO N , RIESLING ITALICO B , RIESLING RENANO B , SYLVANER VERDE B , SANGIOVESE N , TRAMINER AROMATICO B , TREBBIANO TOSCANO B , VELTLINER B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BOVALE GRANDE N , CILIEGIOLO N , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , GARGANEGA B (*) , MOSCATO BIANCO B , SAUVIGNON B (*) .

72 . PROVINCIA DI BARI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , AGLIANICO N , BIANCO D'ALESSANO B , BOMBINO BIANCO B , BOMBINO NERO N , FIANO B , MALBECH N , MALVASIA DEL CHIANTI B , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , MOSCATO BIANCO B , PAMPANUTO B , PRIMITIVO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , UVA DI TROIA N , VERDECA B , LAMBRUSCO MAESTRI N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CHARDONNAY B (*) , GARGANEGA B (*) , GRECO DI TUFO B (**) , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , LACRIMA N , MALVASIA NERA DI LECCE N (*) , MOSCATELLO SELVATICO B (*) , PIEDIROSSO N , PINOT BIANCO B (*) , PINOT NERO N (*) , RIESLING ITALICO B (*) , RIESLING RENANO B (*) , SAUVIGNON B (*) , SEMILLON B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) , TREBBIANO GIALLO B , VERMENTINO B (*) .

73 . PROVINCIA DI BRINDISI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , BIANCO D'ALESSANO B , BOMBINO BIANCO B , BOMBINO NERO N , FIANO B , FRANCAVIDDA B , IMPIGNO B , MALBECH N , LAMBRUSCO MAESTRI N , MALVASIA BIANCA B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MALVASIA NERA DI LECCE N , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , MOSCATO BIANCO B , NEGRO AMARO N , NOTARDOMENICO N , OTTAVIANELLO N , PRIMITIVO N , SANGIOVESE N , SUSUMANIELLO N , TREBBIANO TOSCANO B , UVA DI TROIA N , VERDECA B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N (*) , BARBERA N , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CHARDONNAY B (*) , GARGANEGA B (*) , GRILLO B , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , MOSCATELLO SELVATICO B (*) , PINOT BIANCO B (*) , PINOT NERO N (*) , RIESLING ITALICO B (*) , RIESLING RENANO B (*) , SAUVIGNON B (*) , SEMILLON B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) , VERMENTINO B (*) .

74 . PROVINCIA DI FOGGIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N , ALEATICO N , BARBERA N , BOMBINO BIANCO B , BOMBINO NERO N , LAMBRUSCO MAESTRI N , MALBECH N , MALVASIA DEL CHIANTI B , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , MOSCATO BIANCO B , NEGRO AMARO N , PRIMITIVO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , UVA DI TROIA N , VERDECA B , GRECO DI TUFO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CHARDONNAY B (*) , CILIEGIOLO N , COCOCCIOLA B , GARGANEGA B (*) , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , MALVASIA NERA DI LECCE N (*) , MOSCATELLO SELVATICO B (*) , MONTONICO BIANCO B , MOSTOSA B , PINOT BIANCO B (*) , PINOT NERO N (*) , RIESLING ITALICO B (*) , RIESLING RENANO B (*) , SAUVIGNON B (*) , SEMILLON B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) , VERMENTINO B (*) .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

() MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

75 . PROVINCIA DI LECCE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , BOMBINO BIANCO B , BOMBINO NERO N , LAMBRUSCO MAESTRI N , MALBECH N , MALVASIA BIANCA B , MALVASIA DEL CHIANTI B , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MALVASIA NERA DI LECCE N , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , MOSCATO BIANCO B , NEGRO AMARO N , PRIMITIVO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N (*) , ASPRINIO B (*) , BARBERA N , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CHARDONNAY B (*) , GARGANEGA B (*) , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , MOSCATELLO SELVATICO B (*) , PINOT BIANCO B (*) , PINOT NERO N (*) , RIESLING ITALICO B (*) , RIESLING RENANO B (*) , SAUVIGNON B (*) , SEMILLON B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) , VERMENTINO B (*) .

76 . PROVINCIA DI TARANTO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N , ALEATICO N , BIANCO D'ALESSANO B , BOMBINO BIANCO B , BOMBINO NERO N , FIANO B , LAMBRUSCO MAESTRI N , MALBECH N , MALVASIA DEL CHIANTI B , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MALVASIA NERA DI LECCE N , MERLOT N , MONTEPULCIANO N , NEGRO AMARO N , PRIMITIVO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , VERDECA B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ANCELLOTTA N , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CHARDONNAY B (*) , GARGANEGA B (*) , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MOSCATELLO SELVATICO B (*) , PINOT BIANCO B (*) , PINOT NERO N (*) , RIESLING ITALICO B (*) , RIESLING RENANO B (*) , SAUVIGNON B (*) , SEMILLON B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) , TREBBIANO ROMAGNOLO B , VERMENTINO B (*) .

77 . PROVINCIA DI MATERA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N , AGLIANICONE N , BOMBINO BIANCO B , BOMBINO NERO N , CILIEGIOLO N , MALVASIA BIANCA DI BASILICATA B , MALVASIA NERA DI BASILICATA N , MONTEPULCIANO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N , CHARDONNAY B (*) , MOSCATO BIANCO B , PINOT GRIGIO G (*) , PRIMITIVO N .

78 . PROVINCIA DI POTENZA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N , AGLIANICONE N , ALEATICO N , ASPRINIO BIANCO B , BOMBINO BIANCO B , BOMBINO NERO N , CILIEGIOLO N , FIANO B , MALVASIA BIANCA DI BASILICATA B , MALVASIA NERA DI BASILICATA N , MONTEPULCIANO N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHARDONNAY B (*) , PINOT GRIGIO G (*) .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

79 . PROVINCIA DI CATANZARO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GAGLIOPPO N , GRECO BIANCO B , GRECO NERO N , MAGLIOCCO CANINO N , MALVASIA BIANCA B , MARSIGLIANA NERA N , NOCERA N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CHARDONNAY B (*) , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MERLOT N (*) , NERELLO CAPPUCCIO N , NERELLO MASCALESE N (**) , PINOT BIANCO B (*) , PRUNESTA N , RIESLING ITALICO B (*) , SAUVIGNON B (*) , SEMILLON B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) .

80 . PROVINCIA DI COSENZA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GAGLIOPPO N , GRECO NERO N , GUARNACCIA B , MAGLIOCCO CANINO N , MALVASIA BIANCA B , NERELLO CAPPUCCIO N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CHARDONNAY B (*) , GRECO BIANCO B , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MERLOT N (*) , MONTONICO BIANCO B , MOSCATO BIANCO B , PECORELLO N , PINOT BIANCO B (*) , RIESLING ITALICO B (*) , SANGIOVESE N , SAUVIGNON B (*) , SEMILLON B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) .

81 . PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CASTIGLIONE N , GAGLIOPPO N , GRECO BIANCO B , NOCERA N , PRUNESTA N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CALABRESE N , CHARDONNAY B (*) , GRECO NERO N , GUARDAVALLE B , INCROCIO MANZONI 6.0.13 B (*) , MALVASIA BIANCA B , MALVASIA NERA DI BRINDISI N , MERLOT N (*) , MONTONICO BIANCO B , NERELLO CAPPUCCIO N , PINOT BIANCO B (*) , RIESLING ITALICO B (*) , SAUVIGNON B (*) , SEMILLON B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) .

82 . PROVINCIA DI AGRIGENTO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANSONICA B , CALABRESE N , CATARRATTO BIANCO COMUNE B , CATARRATTO BIANCO LUCIDO B , FRAPPATO DI VITTORIA N , GRECANICO DORATO B , GRILLO B , NERELLO MASCALESE N , PERRICONE N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , GAGLIOPPO N , NERELLO CAPPUCCIO N , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

83 . PROVINCIA DI CALTANISSETTA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBANELLO B , ANSONICA B , CALABRESE N , CATARRATTO BIANCO LUCIDO B , FRAPPATO DI VITTORIA N , NERELLO CAPPUCCIO N , NERELLO MASCALESE N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 12 SEPTEMBER 1976 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CATARRATTO BIANCO COMUNE B , MALVASIA BIANCA B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

84 . PROVINCIA DI CATANIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE N , ANSONICA B , CALABRESE N , CARRICANTE B , CATARRATTO BIANCO COMUNE B , CATARRATTO BIANCO LUCIDO B , FRAPPATO DI VITTORIA N , MINNELLA BIANCA B , MONTONICO BIANCO B , NERELLO CAPPUCCIO N , NERELLO MASCALESE N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , GAGLIOPPO N , GRECANICO DORATO B , MALVASIA BIANCA B , MOSCATO BIANCO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

85 . PROVINCIA DI ENNA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBANELLO B , ANSONICA B ; CALABRESE N , CARRICANTE B , CATARRATTO BIANCO COMUNE B , CATARRATTO BIANCO LUCIDO B , FRAPPATO DI VITTORIA N , GRILLO B , NERELLO CAPPUCCIO N , NERELLO MASCALESE N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , MALVASIA BIANCA B , MOSCATO BIANCO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

86 . PROVINCIA DI MESSINA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANSONICA B , CALABRESE N , CATARRATTO BIANCO COMUNE B , CATARRATTO BIANCO LUCIDO B , CORINTO NERO N , FRAPPATO DI VITTORIA N , GRILLO B , MALVASIA DI LIPARI B , NERELLO CAPPUCCIO N , NERELLO MASCALESE N , NOCERA N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALICANTE N , BARBERA N , CARRICANTE B , GAGLIOPPO N , PERRICONE N , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

87 . PROVINCIA DI PALERMO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANSONICA B , CALABRESE N , CATANESE NERO N , CATARRATTO BIANCO COMUNE B , CATARRATTO BIANCO LUCIDO B , FRAPPATO DI VITTORIA N , GRECANICO DORATO B , GRILLO B , NERELLO MASCALESE N , PERRICONE , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , CARRICANTE B , MOSCATO GIALLO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

88 . PROVINCIA DI RAGUSA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANSONICA B , CALABRESE N , CATARRATTO BIANCO COMUNE B , CATARRATTO BIANCO LUCIDO B , DAMASCHINO B , FRAPPATO DI VITTORIA N , MONTONICO BIANCO B , NERELLO MASCALESE N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

89 . PROVINCIA DI SIRACUSA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANSONICA B , CALABRESE N , CATARRATTO BIANCO COMUNE B , CATARRATTO BIANCO LUCIDO B , GRILLO B , MALVASIA BIANCA B , MONTONICO BIANCO B , MOSCATO BIANCO B , NERELLO MASCALESE N , NOCERA N , DAMASCHINO B , FRAPPATO DI VITTORIA N , TREBBIANO TOSCANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALBANELLO B (*) , BARBERA N , GRECANICO DORATO B , PERRICONE N (*) , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

90 . PROVINCIA DI TRAPANI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANSONICA B , CALABRESE N , CATARRATTO BIANCO COMUNE B , CATARRATTO BIANCO LUCIDO B , FRAPPATO DI VITTORIA N , GRECANICO DORATO B , GRILLO B , NERELLO MASCALESE N , PERRICONE N , SANGIOVESE N , TREBBIANO TOSCANO B , ZIBIBBO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARBERA N , DAMASCHINO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

91 . PROVINCIA DI CAGLIARI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBARANZEULI BIANCO B , ALICANTE BOUSCHET N , ARVESINIADU B , BARBERA N , BOVALE GRANDE N , BOVALE SARDO N , CADDIU N , CAGNIULARI N , CANAIOLO NERO N , CANNONAO N , CARIGNANO N , CLAIRETTE B , GIRO N , GRECO NERO N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DI SARDEGNA B , MONICA N , MOSCATO BIANCO B , NASCO B , NIEDDERA N , NURAGUS B , PASCALE DI CAGLIARI N , SANGIOVESE N , SEMIDANO B , TORBATO B , TREBBIANO ROMAGNOLO B , TREBBIANO TOSCANO B , VERMENTINO B , VERNACCIA DI ORISTANO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N (**) , ALEATICO N (**) , ANCELLOTTA N (**) , BARBERA SARDA N (**) , BIANCOLELLA B (**) , BOMBINO NERO N (**) , CABERNET FRANC N (**) , CABERNET SAUVIGNON N (**) , FALANGHINA B (**) , FORASTERA B (**) , GARGANEGA B (**) , GAGLIOPPO N , MALVASIA NERA N (**) , MERLOT N (**) , MONTEPULCIANO N (**) , NEBBIOLO N (**) , PINOT BIANCO B (**) , PINOT GRIGIO G (**) , PINOT NERO N (**) , RIESLING ITALICO B (**) , RIESLING RENANO B (**) , SAUVIGNON B (**) , TRAMINER AROMATICO (**) .

92 . PROVINCIA DI NUORO :

A ) AANBEVOLEN WIJSTOKRASSEN :

ALBARANZEULI BIANCO B , ALBARANZEULI NERO N , BARBERA SARDA N , BOVALE GRANDE N , BOVALE SARDO N , CANNONAO N , CARIGNANO N , GIRO N , MALVASIA DI SARDEGNA B , MONICA N , MOSCATO BINACO B , NIEDDERA N , NIEDDU MANNU N , NURAGUS B , PASCALE DI CAGLIARI N , RETAGLIADO BIANCO B , SEMIDANO B , TREBBIANO ROMAGNOLO B , TORBATO B , VERMENTINO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

(*) MET INGANG VAN 12 MAART 1978 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

(**) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N (*) , ALEATICO N (*) , ANCELLOTTA N (*) , BARBERA N (*) , BIANCOLELLA B (*) , BOMBINO NERO N (*) , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , DOLCETTO N , FALANGHINA B (*) , FORASTERA B (*) , GARGANEGA B (*) , MALVASIA NERA N (*) , MERLOT N (*) , MONTEPULCIANO N (*) , NEBBIOLO N (*) , PINOT BIANCO B (*) , PINOT GRIGIO G (*) , PINOT NERO N (*) , RIESLING ITALICO B (*) , RIESLING RENANO B (*) , SAUVIGNON B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) , VERNACCIA DI ORISTANO B .

93 . PROVINCIA DI ORISTANO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALBARANZEULI BIANCO B , ALICANTE BOUSCHET N , ARVESINIADU B , BARBERA N , BOVALE GRANDE N , BOVALE SARDO N , CADDIU N , CAGNIULARI N , CANAIOLO NERO N , CANNONAO N , CARIGNANO N , CLAIRETTE B , GIRO N , GRECO NERO N , MALVASIA BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DI SARDEGNA B , MONICA N , MOSCATO BIANCO B , NASCO B , NIEDDERA N , NURAGUS B , PASCALE DI CAGLIARI N , RETAGLIADO BIANCO B , SANGIOVESE N , SEMIDANO B , TREBBIANO ROMAGNOLO B , TREBBIANO TOSCANO B , VERMENTINO B , VERNACCIA DI ORISTANO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALEATICO N (*) , AGLIANICO N (*) , ANCELLOTTA N (*) , BARBERA SARDA N (*) , BIANCOLELLA B (*) , BOMBINO NERO N (*) , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , FALANGHINA B (*) , FORASTERA B (*) , GARGANEGA B (*) , GAGLIOPPO N , MALVASIA NERA N (*) , MERLOT N (*) , MONTEPULCIANO N (*) , NEBBIOLO N (*) , PINOT BIANCO B (*) , PINOT GRIGIO G (*) , PINOT NERO N (*) , RIESLING ITALICO B (*) , RIESLING RENANO B (*) , SAUVIGNON B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) , TORBATO B (*) ,

94 . PROVINCIA DI SASSARI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ARVESINIADU B , BARBERA N , BOVALE GRANDE N , BOVALE SARDO N , CAGNIULARI N , CANNONAO N , CARICAGIOLA N , CARIGNANO N , GIRO N , MALVASI BIANCA DI CANDIA B , MALVASIA DI SARDEGNA B , MONICA N , MOSCATO BIANCO B , NASCO B , NURAGUS B , PASCALE DI CAGLIARI N , RETAGLIADO BIANCO B , SANGIOVESE N , TOCAI FRIULANO B , TORBATO B , TREBBIANO TOSCANO B , VERMENTINO B , VERNACCIA DI S . GIMIGNANO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

AGLIANICO N (*) , ALEATICO N (*) , ANCELLOTTA N (*) , BARBERA SARDA N (*) , BIANCOLELLA B (*) , BOMBINO NERO N (*) , CABERNET FRANC N (*) , CABERNET SAUVIGNON N (*) , CALIRETTE B , DOLCETTO N , FALANGHINA B (*) , FORASTERA B (*) , GARGANEGA B (*) , MALVASIA NERA N (*) , MERLOT N (*) , MONTEPULCIANO N (*) , NEBBIOLO N (*) , PINOT BIANCO B (*) , PINOT GRIGIO G (*) , PINOT NERO N (*) , RIESLING ITALICO B (*) , RIESLING RENANO B (*) , SAUVIGNON B (*) , TRAMINER AROMATICO B (*) , VERNACCIA DI ORISTANO B .

VI . LUXEMBURG

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS , B , CHARDONNAY B , ELBLING B ( 54 ) , GAMAY N , MUSCAT-OTTONEL B , PINOT BLANC B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , RIESLING B , RIVANER ( MUELLER-THURGAU ) , SYLVANER B , GEWUERZTRAMINER RS .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ELBLING B .

(*) MET INGANG VAN 1 SEPTEMBER 1981 IN DE INDELING OPGENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 , LID 1 , SUB B ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 .

VII . NEDERLAND

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , MUELLER-THURGAU B , PINOT GRIS G , PINOT NOIR N , RIESLING B , RIESLANER B , SYLVANER B , GEWUERZTRAMINER RS .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHARDONNAY B , MUSCAT-OTTONEL B , SAUVIGNON B .

VIII . VERENIGD KONINKRIJK

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

AUXERROIS B , MUELLER-THURGAU , B , WROTHAM PINOT .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BACCHUS B , CHARDONNAY B , EHRENFELSER B , FABER B , HUXELREBE B , KANZLER B , KERNER B , MADELEINE ANGEVINE B , MADELEINE ROYALE B , MADELEINE SYLVANER B , MARIENSTEINER B , ORTEGA B , PERLE RS , PINOT NOIR N , RULAENDER G , SEYVAL B , SIEGERREBE RS .

ONDERAFDELING II : VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

VOOR ELKE ADMINISTRATIEVE EENHEID OF DEEL DAARVAN WELKE IN ONDERAFDELING I VOORKOMT , ZIJN DE VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN DIE WELKE IN DE BETROKKEN ADMINISTRATIEVE EENHEID OF DEEL DAARVAN GETEELD WORDEN , MAAR NIET GENOEMD WORDEN IN ONDERAFDELING I , EN VOOR ZOVER TEN AANZIEN VAN DEZE RASSEN :

- GEEN ONDERZOEK NAAR DE GESCHIKTHEID VOOR DE TEELT ,

- GEEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ,

- GEEN SELECTIE - OF KRUISINGSPROEVEN ,

PLAATSVINDEN .

IN DE INDELING ZIJN ECHTER NIET DE VOLGENDE WIJNSTOKRASSEN OPGENOMEN :

NOAH , OTHELLO , ISABELLE , JACQUEZ , CLINTON EN HERBEMONT .

HOOFDSTUK II

DE WIJNSTOKRASSEN WELKE TAFELDRUIVEN OPLEVEREN

I . BELGIE

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N ( = RIBIER ) , GROS COLMAN N , CANON HALL B , FRANKENTHAL N , LEOPOLD III N , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , ROYAL N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BLACK ALICANTE N , GRADISCA B , ITALIA B , MUSCAT DE HAMBOURG N .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

II . GRIEKENLAND

1 . NOMOS !*** ( EVROU ) , !*** ( RODOPIS ) , !*** ( XANTHIS ) , !*** ( DRAMAS ) EN !*** ( SERRON ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( ROZAKI ) B , UITSLUITEND VOOR DE NOMOS EVROU .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( ROZAKI MAVRO ) N , !*** ( SIDERITIS ) RS , !*** ( TSAOUSSI ) B , !*** ( FRAOULA ) RG .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

2 . NOMOS !*** ( KAVALAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N , ITALIA B , !*** ( ROZAKI ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , !*** ( ROZAKI MAVRO ) N .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

3 . NOMOS !*** ( THESSALONIKIS ) , !*** ( CHALKIDIKIS ) , !*** ( PIERIAS ) EN !*** ( KILKIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N . CARDINAL RG , CALMERIA B , ITALIA B , !*** ( ROZAKI ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , MUSCAT REINE DES VIGNES B , !*** ( OPSIMOS EDESSIS ) B , PERLETTE B .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

4 . NOMOS !*** ( IMATHIAS ) , !*** ( PELLIS ) , !*** ( FLORINIS ) , !*** ( KASTORIAS ) , !*** ( KOZANIS ) EN !*** ( GREVENON ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CALMERIA B , !*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , !*** ( OPSIMOS EDESSIS ) , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( SIDERITIS ) RS , !*** ( FRAOULA ) RG .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

5 . NOMOS !*** ( LARISSIS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N , CARDINAL RG .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CALMERIA B , ITALIA B , !*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , !*** ( ROZAKI ) B .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

6 . NOMOS !*** ( MAGNISSIAS ) , !*** ( KARDITSIS ) , !*** ( TRIKALON ) EN !*** ( FTHIOTIDOS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CARDINAL RG , !*** MOSCHATO AMVOURGOU ) N , MUSCAT REINE DES VIGNES B , !*** B ( ROZAKI ) , !*** ( SIDERITIS ) RS , !*** ( FRAOULA ) RG .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

7 . NOMOS !*** ( IONNINON ) , !*** ( THESPROTIAS ) , !*** ( PREVEZIS ) , !*** ( ARTIS ) , !*** ( LEFKADOS ) EN !*** ( KERKYRAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

UITSLUITEND VOOR DE NOMOS !*** ( KERKYRAS ) : CARDINAL RG , !*** ( ROZAKI ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AETONYCHI ) B , !*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , !*** ( SIDERITIS ) RS , !*** ( TSAOUSSI ) B , !*** ( FRAOULA ) RG .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

8 . NOMOS !*** ( KORINTHIAS ) , !*** ( ACHAIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CALMERIA B , CARDINAL RG , GOLD B , ITALIA B , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( SOULTANINA ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N , !*** ( SIDERITIS ) RS , !*** ( FRAOULA ) RG .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

9 . NOMOS !*** ( ARGOLIDOS ) , !*** ( ARKADIAS ) , !*** ( LAKONIAS ) , !*** ( MESSINIAS ) , !*** ( ILIAS ) , !*** ( ZAKYNTHOU ) , !*** ( KEFALLINIAS ) , !*** ( ETOLOAKARNANIAS ) EN !*** ( FOKIDOS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AETONYCHI ) B , CARDINAL RG , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( SIDERITIS ) RS , !*** ( FRAOULA ) RG .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

10 . NOMOS !*** ( EVIAS ) , !*** ( KYKLADON ) EN !*** ( DODEKANISSOU ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CARDINAL RG , ITALIA B , !*** ( ROZAKI ) ( 55 ) B , !*** ( SOULTANINA ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , !*** ( FRAOULA ) RG .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

11 . NOMOS !*** ( VIOTIAS ) , !*** ( ATTIKIS ) , !*** ( PIREOS ) , !*** ( LESVOU ) , !*** ( CHIOU ) EN !*** ( SAMOU ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( AETONYCHI ) B , !*** ( AVGOULATO ) B , CARDINAL RG , !*** ( MOSCHATO AMVOURGOU ) N , !*** ( MOSCHATO ALEXANDRIAS ) B , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( SIDERITIS ) RS , !*** ( FRAOULA ) RG .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

12 . NOMOS !*** ( LASITHIOU ) , !*** ( IRAKLIOU ) , !*** ( RETHIMNIS ) EN !*** ( CHANION ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CARDINAL RG , !*** ( ROZAKI ) B , !*** ( SOULTANINA ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALEDO B , ALPHONSE LAVALLEE N , OHANEZ B , !*** ( FRAOULA ) RG .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

III . FRANKRIJK

1 . DEPARTEMENTS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE , DES HAUTES-ALPES , DES ALPES-MARITIMES , DE L'ARDECHE , DE L'ARIEGE , DE L'AUDE , DE L'AVEYRON , DES BOUCHES-DU-RHONE , DE LA CORSE , DE LA DORDOGNE , DE LA DROME , DU GARD , DE LA HAUTE-GARONNE , DU GERS , DE LA GIRONDE , DE L'HERAULT , DE L'ISERE , DES LANDES , DU LOT , DE LOT-ET-GARONNE , DE LA LOZERE , DES BASSES-PYRENEES , DES HAUTES-PYRENEES , DES PYRENEES-ORIENTALES , DU TARN , DE TARN-ET-GARONNE , DU VAR ET DE VAUCLUSE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ADMIRABLE DE COURTILLER B , ALPHONSE LAVALLEE N , CARDINAL RS , CHASSELAS ( DORE , MUSCAT , ROSE ) , CLAIRETTE ( TOUTES VARIETES ) , DABOUKI B , DANAM , DANLAS B , DATAL B , DATTIER DE BEYROUTH B , GROS VERT B , ITALIA B , JAOUMET B , LIVAL N , MADELEINES ( TOUTES VARIETES ) , MIREILLE , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , MUSCAT DE HAMBOURG N , OEILLADE N , OLIVETTE BLANCHE B , OLIVETTE NOIRE N , PERLETTE B , RIBOL N , SERVANT B , SULTANINE B , VALENSI N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

IGNEA RS , PANSE PRECOCE B , PERLAUT B , PERLE DE CSABA B , REINE DES VIGNES B .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

2 . DE ONDER HOOFDSTUK I , ONDERAFDELING I , IV FRANKRIJK , GENOEMDE DEPARTEMENTEN VOORZOVER ZE NIET VOORKOMEN IN HET VORIGE LID :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CHASSELAS DORE B ( 56 ) .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N , CHASSELAS ( TOUTES VARIETES ) , MADELEINES ( TOUTES VARIETES ) , MUSCAT DE HAMBOURG N .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ADMIRABLE DE COURTILLER B , CARDINAL RG , CLAIRETTES ( TOUTES VARIETES ) , DABOUKI B , DATTIER DE BEYROUTH B , GROS VERT B , IGNAS RS , ITALIA B , JAOUMET B , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , OEILLADE N , OLIVETTE BLANCHE B , OLIVETTE NOIRE N , PANSE PRECOCE B , PERLE DE CSABA B , PERLETTE B , REINE DES VIGNES B , SERVANT B , SULTANINE B , VALENSI N .

IV . ITALIE

1 . REGIONE : VALLE D'AOSTA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CHASSELAS DORATO B , REGINA DEI VIGNETI B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

2 . REGIONE : PIEMONTE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N , ANNAMARIA B , CARDINAL N , CHASSELAS DORATO B , DELIZIA DI VAPRIO B , ITALIA B , MOSCATO D'ADDA N , MOSCATO D'AMBURGO N , PANSE PRECOCE B , REGINA DEI VIGNETI B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

PERLA DI CSABA B , REGINA B .

3 . REGIONE : LIGURIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ITALIA B , MOSCATO D'AMBURGO N , PANSE PRECOCE N , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B , SERVANT B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CARDINAL N , CHASSELAS DORATO B , GROS VERT B , PRIMUS B , VERDEA B , ZIBIBBO B .

4 . REGIONE : LOMBARDIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANNAMARIA B , CHASSELAS DORATO B , DELIZIA DI VAPRIO B , ITALIA B , MOSCATO D'ADDA N , MOSCATO D'AMBURGO N , PANSE PRECOCE B , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CARDINAL N , PERLA DI CSABA B , PRIMUS B , ZIBIBBO B .

5 . REGIONE : TRENTINO ALTO ADIGE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

MOSCATO D'AMBURGO N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

DELIZIA DI VAPRIO B , ITALIA B , REGINA B .

6 . REGIONE : VENETO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

DELIZIA DI VAPRIO B , ITALIA B , MOSCATO D'ADDA N , MOSCATO D'AMBURGO N , PANSE PRECOCE B , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHASSELAS DORATO B , LATTUARIO NERO N , MOSCATO DI TERRACINA B , PERLA DI CSABA B , PERLONA B , VERDEA B , ZIBIBBO B .

7 . REGIONE : FRIULI-VENEZIA GIULIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CHASSELAS DORATO B , ITALIA B , MOSCATO D'ADDA N , MOSCATO D'AMBURGO N , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

PERLA DI CSABA B .

8 . REGIONE : EMILIA-ROMAGNA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CHASSELAS DORATO B , DELIZIA DI VAPRIO B , ITALIA B , MOSCATO D'AMBURGO N , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B , VERDEA B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ANGELA B , CARDINAL N , MOSCATO D'ADDA N , MOSCATO DI TERRACINA B , PERLA DI CSABA B , PIZZUTELLO BIANCO B , ZIBIBBO B .

9 . REGIONE : TOSCANA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N , CARDINAL N , CHASSELAS DORATO B , ITALIA B , MOSCATO D'AMBURGO N , PANSE PRECOCE B , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B , VERDEA B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

DELIZIA DI VAPRIO B , MOSCATO DI TERRACINA B , PIZZUTELLO BIANCO B , PRIMUS B , ZIBIBBO B .

10 . REGIONE : MARCHE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N , CARDINAL N , MOSCATO D'AMBURGO N , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHASSELAS DORATO B , DELIZIA DI VAPRIO B , MOSCATO D'ADDA N , PANSE PRECOCE B , PERLA DI CSABA B , MOSCATO DI TERRACINA B , ZIBIBBO B .

11 . REGIONE : UMBRIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CARDINAL N , CHASSELAS DORATO B , ITALIA B , MOSCATO D'AMBURGO N , REGINA B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

MOSCATO DI TERRACINA B .

12 . REGIONE : LAZIO :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N , ANGELO PIROVANO G , ANNAMARIA B , CARDINAL N , ITALIA B , LATTUARIO NERO N , MOSCATO D'ADDA N , MOSCATO DI TERRACINA B , PANSE PRECOCE B , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CHASSELAS DORATO B , DELIZIA DI VAPRIO B , RED EMPEROR G , PIZZUTELLO BIANCO B .

13 . REGIONE : CAMPANIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CATALANESCA B , ITALIA B , REGINA B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARESANA B , CARDINAL N , CHASSELAS DORATO B , DELIZIA DI VAPRIO B , LATTUARIO NERO N , MOSCATO D'AMBURGO N , MOSCATO DI TERRACINA B , PANSE PRECOCE B , PIZZUTELLO BIANCO B , PRIMUS B , REGINA DEI VIGNETI B , ZIBIBBO B .

14 . REGIONE : ABRUZZI :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ITALIA B , REGINA B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CARDINAL N , CHASSELAS DORATO B , EMPEROR G , MOSCATO D'AMBURGO N , MOSCATO DI TERRACINA B , PANSE PRECOCE B , PIZZUTELLO BIANCO B , PRUNESTA N , REGINA DEI VIGNETI B .

15 . REGIONE : MOLISE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CARDINAL N , REGINA B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARESANA B , LATTUARIO NERO N , PIZZUTELLO BIANCO B , ZIBIBBO B .

16 . REGIONE : PUGLIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALMERIA B , BARESANA B , CARDINAL N , CIMINNITA B , ITALIA B , LATTUARIO NERO N , PANSE PRECOCE B , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N , CHASSELAS DORATO B , EMPEROR G , MOSCATO D'AMBURGO N , MOSCATO DI TERRACINA B , PERLETTE B , PIZZUTELLO BIANCO B , PRIMUS B , PRUNESTA N , SULTANINA BIANCA B , ZIBIBBO B .

17 . REGIONE : BASILICATA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALMERIA B , ALPHONSE LAVALLEE N , CARDINAL N , ITALIA B , PRIMUS B , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARESANA B , LATTUARIO NERO N , MOSCATO D'AMBURGO N .

18 . REGIONE : CALABRIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ITALIA B , LATTUARIO NERO N , OLIVETTA VIBONESE N , PANSE PRECOCE B , REGINA B , ZIBIBBO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

BARESANA B , CARDINAL N , EMPEROR G , MOSCATO DI TERRACINA B , PERLETTE B , REGINA DEI VIGNETI B , SULTANINA BIANCA B .

19 . REGIONE : SICILIA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N , CARDINAL N , ITALIA B , PANSE PRECOCE B , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALMERIA B , BARESANA B , CHASSELAS DORATO B , CIMINNITA B , EMPEROR G , LATTUARIO NERO N , MOSCATO D'AMBURGO N , PERLA DI CSABA B , PERLETTE B , PIZZUTELLO BIANCO B , PRUNESTA N , SULTANINA BIANCA B .

20 . REGIONE : SARDEGNA :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ITALIA B , PANSE PRECOCE B , REGINA B , REGINA DEI VIGNETI B , ZIBIBBO B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

ALMERIA B , BARESANA B , CARDINAL N , CATALANESCA B , CHASSELAS DORATO B , DELIZIA DI VAPRIO B , EMPEROR G , LATTUARIO NERO N , MOSCATO D'ADDA N , MOSCATO D'AMBURGO N , MOSCATO DI TERRACINA B , PERLA DI CSABA B , PERLETTE B , PERLONA B , PIZZUTELLO BIANCO B , SULTANINA BIANCA N .

V . NEDERLAND

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ALPHONSE LAVALLEE N , GROS COLMAN N , CANON HALL B , FRANKENTHAL N , MUSCAT D'ALEXANDRIE B , ROYAL N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

PROF . ABERSON R , BLACK ALICANTE N , GRADISCA B , GROS MAROC N , GOLDEN CHAMPION B , MUSCAT D'HAMBOURG N .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

HOOFDSTUK III

RASSEN WELKE DRUIVEN OPLEVEREN VOOR BIJZONDER GEBRUIK

A . INDELING VOOR HET GEHELE GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP ( ARTIKEL 3 , LID 2 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 ) :

1 . WAT DE BEREIDING VAN BRANDEWIJN BETREFT :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

ANSONICA B , ASPRINIO BIANCO B , BACO BLANC B , BLANC DAME B , BOMBINO BIANCO B , BOMBINO NERO N , CATARRATTO BIANCO COMUNE B , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COLOMBARD B , FOLLE BLANCHE B , GRAISSE B , GRILLO B , JURANCON BLANC B , MAUZAC B , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , NURAGUS B , RABOSO PIAVE N , RABOSO VERONESE N , GARGANEGA B , REGINA B , SCHIAVA GROSSA N , TREBBIANO TOSCANO ( = UGNI BLANC ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

MONTILS B , SAUVIGNON B , SELECT B , SEMILLON B .

DE AANBEVOLEN EN DE TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN VOOR DE NOMOS DIE ZIJN GENOEMD IN HOOFDSTUK I , ONDERAFDELING I , III GRIEKENLAND , EN IN HOOFDSTUK II , II GRIEKENLAND .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

2 . WAT DE PRODUKTIE BETREFT VAN DRUIVEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN DE CONSERVENINDUSTRIE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CANNER SEEDLESS B , !*** ( SOULTANINA ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B . INDELING PER GEOGRAFISCH DEEL VAN DE LID-STATEN VAN DE RASSEN WELKE OP HET GRONDGEBIED VAN DE BETROKKEN LID-STAAT TOEGESTAAN ZIJN ( ARTIKEL 3 , LID 2 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 ) :

I . GRIEKENLAND

WAT DE PRODUKTIE VAN ROZIJNEN EN KRENTEN BETREFT :

1 . NOMOS !*** ( CHANION ) , !*** ( RETHYMNIS ) , !*** ( IRAKLIOU !*** ( LASSITHIOU ) EN !*** ( DODEKANISSOU ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( SOULTANINA ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

2 . NOMOS !*** ( KORINTHIAS ) , !*** ( ILIAS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( KORINTHIAKI ) N , !*** ( SOULTANINA ) B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

3 . NOMOS !*** ( ACHAIAS ) , !*** ( MESSINIAS ) , !*** ( ZAKYNTHOU ) , !*** ( KEFALLINIAS ) EN !*** ( LEFKADOS ) :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

!*** ( KORINTHIAKI ) N .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

II . FRANKRIJK

I . WAT DE BEREIDING VAN BRANDEWIJN BETREFT :

1 . DEPARTEMENTS DE LA CHARENTE , LA CHARENTE-MARITIME , LA DORDOGNE ET DES DEUX-SEVRES , DE GEMEENTEN WELKE GELEGEN ZIJN IN HET GEBIED WAAR DE BRANDEWIJN MET DE GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " COGNAC " GEPRODUCEERD WORDT :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

COLOMBARD B , FOLLE BLANCHE B , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

JURANCON BLANC B , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , MONTILS B , SAUVIGNON B , SELECT B , SEMILLON B .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

2 . DEPARTEMENTS DU GERS , DES LANDES ET DU LOT-ET-GARONNE , DE GEMEENTEN WELKE GELEGEN ZIJN IN HET GEBIED WAAR DE BRANDEWIJN MET DE GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " ARMAGNAC " GEPRODUCEERD WORDT :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

BACO BLANC B , BLANC DAME B , CLAIRETTE B , CLAIRETTE ROSE RS , COLOMBARD B , FOLLE BLANCHE B , GRAISSE B , JURANCON BLANC B , MAUZAC B , MESLIER SAINT-FRANCOIS B , UGNI BLANC B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

II . WAT DE PRODUKTIE BETREFT VAN DRUIVEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN DE CONSERVENINDUSTRIE :

1 . DEPARTEMENTS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE , DES HAUTES-ALPES , DES ALPES-MARITIMES , DE L'ARDECHE , DE L'ARIEGE , DE L'AUDE , DE L'AVEYRON , DES BOUCHES-DU-RHONE , DE LA CORSE , DE LA DORDOGNE , DE LA DROME , DU GARD , DE LA HAUTE-GARONNE , DU GERS , DE LA GIRONDE , DE L'HERAULT , DE L'ISERE , DES LANDES , DU LOT , DU LOT-ET-GARONNE , DE LA LOZERE , DES BASSES-PYRENEES , DES HAUTES-PYRENEES , DES PYRENEES-ORIENTALES , DU TARN , DU TARN-ET-GARONNE , DU VAR , EN DU VAUCLUSE :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

CANNER SEEDLESS B .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

2 . DE ONDER HOOFDSTUK I , ONDERAFDELING I , IV FRANKRIJK , GENOEMDE DEPARTEMENTEN VOORZOVER ZE NIET VOORKOMEN IN HET VORIGE LID :

A ) AANBEVOLEN WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

B ) TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

GEEN .

C ) VOORLOPIG TOEGESTANE WIJNSTOKRASSEN :

CANNER SEEDLESS B .

HOOFDSTUK IV

RASSEN BESTEMD VOOR VEREDELING

A . INDELING VOOR HET GEHELE GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP ( ARTIKEL 3 , LID 2 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 ) :

A ) AANBEVOLEN RASSEN VOOR VEREDELING : *AFKORTING : *

RUPESTRIS DU LOT*DU LOT*

RIPARIA GLOIRE DE MONTPELLIER*RIPARIA GLOIRE*

RIPARIA FOIS RUPESTRIS 3309 COUDERC OU 3309 COUDERC*3309 C*

1616 COUDERC*1616 C*

161 - 49 COUDERC*161 - 49 C*

157 - 11 COUDERC*157 - 11 C*

41 B MILLARDET DE GRASSET*41 B*

420 A MILLARDET DE GRASSET*420 A*

101 - 14 MILLARDET DE GRASSET*101 - 14*

106 - 8 MILLARDET DE GRASSET*106 - 8*

57 RICHTER*57 R*

99 RICHTER*99 R*

110 RICHTER*110 R*

196 - 17 CASTEL*196 - 17 CL*

216 - 3 CASTEL*216 - 3 CL*

4010 CASTEL*4010 CL*

775 PAULSEN*775 P*

779 PAULSEN*779 P*

1045 PAULSEN*1045 P*

1103 PAULSEN*1103 P*

1447 PAULSEN*1447 P*

140 RUGGERI*140 RU*

225 RUGGERI*225 RU*

44 - 53 MALEGUE*44 - 53 M*

34 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'AGRONOMIE , MONTPELLIER*34 EM*

*AFKORTING : *

333 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'AGRONOMIE , MONTPELLIER*333 EM*

17 - 37 BERLANDIERI FOIS RUPESTRIS*17 - 37*

GOLIA* - *

BERLANDIERI FOIS KOBER 5 BB OU KOBER 5 BB*5 BB*

BERLANDIERI FOIS RIPARIA KOBER 125 AA OU KOBER 125 AA*125 AA*

TELEKI 5 C*5 C*

5 C GEISENHEIM* - *

TELEKI 8 B*8 B*

TELEKI 8 B SELECTION FERRARI* - *

SELECTION OPPENHEIM N * 4*SO 4*

GEISENHEIM 26* - *

GREZOT 1*G 1*

COSMO 2* - *

COSMO 10* - *

RESSEGUIER SELECTION BIROLLEAU N * 1*R.S.B . 1*

BERLANDIERI COLOMBARD N * 2* - *

SCHWARZMANN* - *

SORI* - *

DR . DECKER-REBE* - *

GRADISCA* - *

BLACK ALICANTE* - *

B ) VOORLOPIG TOEGESTANE RASSEN VOOR VEREDELING :

DE VOORLOPIG TOEGESTANE RASSEN VOOR VEREDELING ZIJN DIE RASSEN WELKE OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP GETEELD WORDEN , MAAR NIET IN ALINEA A ) GENOEMD WORDEN EN VOORZOVER TEN AANZIEN VAN DEZE RASSEN :

- GEEN ONDERZOEK VAN DE GESCHIKTHEID VAN DE TEELT ,

- GEEN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ,

- GEEN SELECTIE - OF KRUISINGSPROEVEN ,

PLAATSVINDEN .

B . INDELING PER GEOGRAFISCH DEEL VAN DE LID-STATEN VAN DE RASSEN VOOR VEREDELING WELKE OP HET GRONDGEBIED VAN DE BETROKEN LID-STAAT TOEGESTAAN ZIJN ( ARTIKEL 3 , LID 2 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 347/79 ) :

I . DUITSLAND

1 . REGIERUNGSBEZIRKE KOELN , TRIER , KOBLENZ ET SAARLAND :

A ) AANBEVOLEN RASSEN VOOR VEREDELING :

SELECTION OPPENHEIM N * 4

5 C GEISENHEIM

TELEKI 8 B

BERLANDIERI FOIS RIPARIA KOBER 5 BB

BERLANDIERI FOIS RIPARIA KOBER 125 AA

161 - 49 COUDERC

RIPARIA FOIS RUPESTRIS 3309 COUDERC

GEISENHEIM 26

DR . DECKER-REBE ( 57 )

B ) VOORLOPIG TOEGESTANE RASSEN VOOR VEREDELING :

GEEN .

2 . REGIERUNGSBEZIRK RHEINHESSEN-PFALZ :

A ) AANBEVOLEN RASSEN VOOR VEREDELING :

SELECTION OPPENHEIM N * 4

5 C GEISENHEIM

TELEKI 8 B

BERLANDIERI FOIS RIPARIA KOBER 5 BB

BERLANDIERI FOIS RIPARIA KOBER 125 AA

RIPARIA FOIS RUPESTRIS 3309 COUDERC

B ) VOORLOPIG TOEGESTANE RASSEN VOOR VEREDELING :

GEEN .

3 . REGIERUNGSBEZIRK DARMSTADT ALSMEDE REGIERUNGSBEZIRK KASSEL , LANDKREIS MELSUNGEN , GEMEENTE BOEDDIGER :

A ) AANBEVOLEN RASSEN VOOR VEREDELING :

SELECTION OPPENHEIM N * 4

5 C GEISENHEIM

TELEKI 8 B

BERLANDIERI FOIS RIPARIA KOBER 5 BB

BERLANDIERI FOIS RIPARIA KOBER 125 AA

RIPARIA FOIS RUPESTRIS 3309 COUDERC

B ) VOORLOPIG TOEGESTANE RASSEN VOOR VEREDELING :

GEEN .

4 . REGIERUNGSBEZIRKE KARLSRUHE , FREIBURG , STUTTGART EN TUEBINGEN :

A ) AANBEVOLEN RASSEN VOOR VEREDELING :

SELECTION OPPENHEIM N * 4

5 C GEISENHEIM

TELEKI 8 B

BERLANDIERI FOIS RIPARIA KOBER 5 BB

BERLANDIERI FOIS RIPARIA KOBER 125 AA

RIPARIA FOIS RUPESTRIS 3309 COUDERC

GEISENHEIM 26 ( 58 )

161 - 49 COUDERC

B ) VOORLOPIG TOEGESTANE RASSEN VOOR VEREDELING :

GEEN .

5 . REGIERUNGSBEZIRKE UNTERFRANKEN EN MITTELFRANKEN , ALSMEDE REGIERUNGSBEZIRK OBERFRANKEN , LANDKREIS BAMBERG REGIERUNGSBEZIRK NIEDERBAYERN , LANDKREIS LANDSHUT , REGIERUNGSBEZIRK OBERPFALZ , LANDKREIS REGENSBURG , REGIERUNGSBEZIRK SCHWABEN , LANDKREIS LINDAU :

A ) AANBEVOLEN RASSEN VOOR VEREDELING :

SELECTION OPPENHEIM N * 4

5 C GEISENHEIM

TELEKI 8 B

BERLANDIERI UND RIPARIA KOBER 5 BB

BERLANDIERI UND RIPARIA KOBER 125 AA

RIPARIA FOIS RUPESTRIS 3309 COUDERC

B ) VOORLOPIG TOEGESTANE RASSEN VOOR VEREDELING :

GEEN .

II . GRIEKENLAND

RASSEN VOOR VEREDELING AANBEVOLEN VOOR DE " NOMOS " GENOEMD ONDER HOOFDSTUK I , ONDERAFDELING I , III GRIEKENLAND :

31 RICHTER

99 RICHTER

110 RICHTER

41 B . MILLARDET DE GRASSET

420 A . MILLARDET DE GRASSET

1103 PAULSEN

140 RUGGERI

III . FRANKRIJK

RASSEN VOOR VEREDELING AANBEVOLEN VOOR DE DEPARTEMENTEN GENOEMD ONDER HOOFDSTUK I , ONDERAFDELING I , IV FRANKRIJK :

RUPESTRIS DU LOT

RIPARIA GLOIRE DE MONTPELLIER

34 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'AGRONOMIE DE MONTPELLIER

333 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'AGRONOMIE DE MONTPELLIER

3309 COUDERC

1616 COUDERC

161 - 49 COUDERC

420 A MILLARDET DE GRASSET

101 - 14 MILLARDET DE GRASSET

41 B MILLARDET DE GRASSET

41 B MILLARDET DE GRASSET

99 RICHTER

110 RICHTER

SELECTION OPPENHEIM N * 4

44 - 53 MALEGUE

196 - 17 CASTEL

216 - 3 CASTEL

4010 - CASTEL

140 RUGGERI

1103 PAULSEN

1447 PAULSEN

KOBER 5 BB

KOBER 125 AA

TELEKI 8 B

TELEKI 5 C

VIALLA

GREZOT 1

BERLANDIERI-COLOMBARD N * 2

RESSEGUIER SELECTION BIROLLEAU N * 1

FOREST

FERCAL

IV . ITALIE

AANBEVOLEN RASSEN VOOR VEREDELING :

RUPESTRIS DU LOT

RIPARIA GLOIRE DE MONTPELLIER

RIPARIA FOIS RUPESTRIS 3309 COUDERC OU 3309 COUDERC

161 - 49 COUDERC

157 - 11 COUDERC

41 B MILLARDET DE GRASSET

420 A MILLARDET DE GRASSET

101 - 14 MILLARDET DE GRASSET

106 - 8 MILLARDET DE GRASSET

57 RICHTER

110 RICHTER

775 PAULSEN

779 PAULSEN

1045 PAULSEN

1103 PAULSEN

1447 PAULSEN

140 RUGGERI

225 RUGGERI

34 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'AGRONOMIE , MONTPELLIER

17 - 37 BERLANDIERI UND RUPESTRIS

GOLIA

BERLANDIERI UND RIPARIA KOBER 5 BB OU KOBER 5 BB

BERLANDIERI UND RIPARIA KOBER 125 AA OU KOBER 125 AA

TELEKI 5 C

FERCAL

TELEKI 8 B SELECTION FERRARI

TELEKI 8 B

SELECTION OPPENHEIM N * 4

GEISENHEIM 26

COSMO 2

COSMO 10

SCHWARZMANN

VOETNOTEN

( 1 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN DE LANDKREIS TRIER-SAARBURG VOOR DE PRODUKTIE VAN MOUSSERENDE WIJN .

( 2 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN DE LANDKREIS COCHEM-ZELL VOOR DE PRODUKTIE VAN MOUSSERENDE WIJN .

( 3 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN DE LANDKREIS BAD KREUZNACH .

( 4 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN DE LANDKREIS AHRWEILER .

( 5 ) UITSLUITEND TOEGESTAAN IN DE LANDKREIS BAD KREUZNACH .

( 6 ) TOEGESTAAN IN HET REGIERUNGSBEZIRK KOBLENZ , MET UITZONDERING VAN DE LANDKREIS AHRWEILER .

( 7 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN DE LANDKREISE MAINZ-BINGEN EN ALZEY-WORMS , ALSMEDE OP HET GRONDGEBIED VAN DE STEDEN MAINZ EN WORMS .

( 8 ) UITSLUITEND TOEGESTAAN IN DE LANDKREIS LANDAU-BERGZABERN VOOR DE GEMEENTEN MAIKAMMER , KIRRWEILER , EDENKOBEN .

( 9 ) TOEGESTAAN IN HET REGIERUNGSBEZIRK RHEINHESSEN-PFALZ , MET UITZONDERING VAN DE GEMEENTEN TRECHTINGSHAUSEN , OBERHEIMBACH , NIDERHEIMBACH , OBERDIEBACH , BACHARACH , BREITSCHEID EN MANUBACH .

( 10 ) AANBEVOLEN VOOR DE PRODUKTIE VAN SCHUIMWIJN .

( 11 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN DE ENZKREIS VOOR DE GEMEENTEN ILLINGEN , KNITTLINGEN , MAULBRONN , MUEHLACKER , OELBRONN , OETISHEIM EN STERNENFELS , ALSMEDE IN DE LANDKREIS KARLSRUHE VOOR DE GEMEENTE OBEDERDERDINGEN .

( 12 ) AANBEVOLEN IN HET REGIERUNGSBEZIRK KARLSRUHE , MET UITZONDERING VAN DE LANDKREIS RASTATT EN DE STADTKREIS BADEN-BADEN .

( 13 ) UITSLUITEND TOEGESTAAN IN DE ENZKREIS VOOR DE GEMEENTEN ILLINGEN , KNITTELINGEN , MAULBRONN , MUEHLACKER , OELBRONN , OETISHEIM EN STERNENFELS , ALSMEDE IN DE LANDKREIS KARLSRUHE VOOR DE GEMEENTE OBERDERDINGEN .

( 14 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN DE MAIN-TAUBER-KREIS EN IN DE GEMEENTEN KRAUTHEIM EN SCHONTAL VAN DE HOHENLOHEKREIS .

( 15 ) AANBEVOLEN IN HET REGIERUNGSBEZIRK STUTTGART , MET UITZONDERING VAN DE MAIN-TAUBER-KREIS EN DE GEMEENTEN KRAUTHEIM EN SCHONTAL VAN DE HOHENLOHEKREIS .

( 16 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN DE BODENSEE-KREIS .

( 17 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN DE LANDKREISE REUTLINGEN EN TUEBINGEN .

( 18 ) UITSLUITEND TOEGESTAAN IN DE BODENSEE-KREIS .

( 19 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET GEBIED GOUMENISSA .

( 20 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE KWALITEITSWIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG " NAOUSSA " .

( 21 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET GEBIED METSOVO .

( 22 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE KWALITEITSWIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG " ZITSA " .

( 23 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE KWALITEITSWIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG " RAPSANI " .

( 24 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE KWALITEITSWIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG " KANTZA " .

( 25 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE KWALITEITSWIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG " NEMEA " .

( 26 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN , NAAR GELANG VAN HET GEVAL , IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " MAVRODAPHNE DE PATRAS " , " MUSCAT DE PATRAS " EN " PATRAS " .

( 27 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET GEBIED KALAVRITA .

( 28 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE KWALITEITSWIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG " MANTINIA " .

( 29 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE KWALITEITSWIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG " NEMEA " .

( 30 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN , NAAR GELANG VAN HET GEVAL , IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG OF DE KWALITEITSWIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG " MAVRODAPHNE DE CEPHALONIE " , " MUSCAT DE CEPHALONIE " EN " ROBOLA DE CEPHALONIE " .

( 31 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " MUSCAT DE RHODES " .

( 32 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE KWALITEITSWIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG " SITIA " .

( 33 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE KWALITEITSWIJNEN MET BENAMING VAN OORSPRONG " DAFNES " .

( 34 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " BELLET " .

( 35 ) UITSLUITEND TOEGESTAAN VOOR HET ARRONDISSEMENT MILLAU .

( 36 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " COTES DE PROVENCE " .

( 37 ) UITSLUITEND TOEGESTAAN IN DE GEMEENTEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE BRANDEWIJN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " COGNAC " .

( 38 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " COTES-DU-RHONE " .

( 39 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " TOURAINE " EN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN WIJN MET DE BENAMING " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE VALENCAY " .

( 40 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN VOOR DE KANTONS L'ILE-BOUCHARD , RICHELIEU EN SAINTE-MAURE .

( 41 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " TOURAINE " EN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " COTEAUX DU LOIR " .

( 42 ) UITSLUITEND TOEGESTAAN IN DE GEMEENTEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE BRANDEWIJN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " ARMAGNAC " .

( 43 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " TOURAINE " EN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN WIJN MET DE BENAMING " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE VALENCAY " .

( 44 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN EEN BEPAALD GEBIED IN DE KANTONS BOURGNEUF , BOUAYE , LEGE , MACHECOUL , PAIMBOUEF , LE PELLERIN , PORNIC , SAINT-PERE-EN-RETZ EN SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU .

( 45 ) UITSLUITEND TOEGESTAAN IN DE GEMEENTEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE BRANDEWIJN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " ARMAGNAC " .

( 46 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " ANJOU " .

( 47 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN VOOR DE GEMEENTEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " COTEAUX DU LOIR " .

( 48 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " ANJOU " .

( 49 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " CHATEAUNEUF-DU-PAPE " .

( 50 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET KANTON FONTENAY-LE-COMTE EN DE KANTONS CHAILLE-LES-MARAIS EN MAILLEZAIS .

( 51 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN EEN BEPAALD GEBIED IN DE KANTONS SAINT-GILLES-SUR-VIE , LES SABLES-D'OLONNE EN TALMONT , IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE LANDWIJNEN UIT VENDEE ( KANTONS CHAILLE-LES-MARAIS , FONTENAY-LE-COMTE , LUCON , MAILLEZAIS , MAREUIL-SUR-LAY , MOUTIERS-LES MAUXFAITS , LA ROCHE-SUR-YON ) EN IN DE GEMEENTEN LUCS-SUR-BOULOGNE , MORMAISON , ROCHESERVIERE , SAINT-ETIENNE-DU-BOIS EN SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE .

( 52 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " ANJOU " EN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN WIJN MET DE BENAMING " VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE HAUT-POITOU " .

( 53 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET PRODUKTIEGEBIED VAN DE WIJNEN MET GECONTROLEERDE BENAMING VAN OORSPRONG " BOURGOGNE " .

( 54 ) AANBEVOLEN VOOR DE PRODUKTIE VAN MOUSSERENDE WIJN .

( 55 ) UITSLUITEND VOOR DE NOMOS ( !*** ) ( DODEKANISSOU ) .

( 56 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN HET DEPARTEMENT SEINE-ET-MARNE .

( 57 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN SAARLAND EN REGIERUNGSBEZIRK TRIER EN IN REGIERUNGSBEZIRK KOBLENZ :

- LANDKREIS COCHEM-ZELL ,

- LANDKREIS KOBLENZ IN DE GEMEENTEN GUELS , LAY , WINNINGEN , DIEBLICH , KOBERN-GONDORF , NIEDERFELL , OBERFELL , LEHMEN , ALKEN , KATTENES , LOF , HATZENPORT , BRODENBACH EN BURGEN ,

EN

- LANDKREIS MAYEN IN DE GEMEENTEN LASSERG , MOSELSUERSCH EN WALDESCH .

( 58 ) UITSLUITEND AANBEVOLEN IN DE REGIERUNGSBEZIRKE STUTTGART EN TUEBINGEN ALSMEDE IN HET REGIERUNGSBEZIRK KARLSRUHE VOOR DE GEMEENTEN ILLINGEN , KNITTLINGEN , MAULBRONN , MUEHLACKER , OELBRONN , OETISHEIM EN STERNENFELS VAN DE ENZKREIS EN VOOR DE GEMEENTE OBERDERDINGEN VAN DE LANDKREIS KARLSRUHE .