Home

Verordening (EEG) nr. 2189/83 van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de sluiting van de briefwisseling inzake de aanpassing van bijlage B van de regeling met de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten

Verordening (EEG) nr. 2189/83 van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de sluiting van de briefwisseling inzake de aanpassing van bijlage B van de regeling met de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten

Verordening (EEG) nr. 2189/83 van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de sluiting van de briefwisseling inzake de aanpassing van bijlage B van de regeling met de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten

Publicatieblad Nr. L 215 van 05/08/1983 blz. 0001
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 11 Deel 18 blz. 0253
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 11 Deel 18 blz. 0253


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2189/83 VAN DE RAAD

van 28 maart 1983

betreffende de sluiting van de briefwisseling inzake de aanpassing van bijlage B van de regeling met de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel in bepaalde ijzer - en staalprodukten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 113 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat de Raad bij Verordening ( EEG ) nr . 2869/82 ( 1 ) de sluiting van een regeling met de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel in bepaalde ijzer - en staalprodukten heeft goedgekeurd ;

Overwegende dat in bijlage B van de regeling is bepaald dat de lijst van NIMEXE-posten waarop deze regeling betrekking heeft , naderhand door deskundigen van beide partijen zou worden geverifieerd en aangepast ;

Overwegende dat deze verificaties hebben aangetoond dat de produkten waarop de regeling betrekking heeft met grotere nauwkeurigheid door NIMEXE-nummers dienen te worden aangegeven ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De briefwisseling inzake de aanpassing van bijlage B van de regeling met de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel in bepaalde ijzer - en staalprodukten , wordt namens de Europese Economische Gemeenschap goedgekeurd voor zover deze regeling betrekking heeft op produkten welke onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vallen .

2 . De tekst van de briefwisseling is bij deze verordening gevoegd .

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de briefwisseling te voeren ten einde daardoor de Europese Economische Gemeenschap te binden .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 28 maart 1983 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . ERTL

( 1 ) PB nr . L 307 van 1 . 11 . 1982 , blz . 1 .

BRIEFWISSELING

inzake de aanpassing van bijlage B van de regeling met de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel in bepaalde ijzer - en staalprodukten

Department of Commerce ,

Washington DC 20230 ,

USA

Brussels , ... 1983

Dear Mr ... ,

As indicated in Appendix B to the Arrangement concerning trade in certain steel products between the European Coal and Steel Community and the United States , this Appendix has been verified by experts of both parties , who agreed on certain amendments to the NIMEXE codes referred to in the Appendix .

These changes are reflected in the enclosed new Appendix B , as amended .

I should be grateful if you would confirm the agreement of the US Government with the content of this letter .

Yours faithfully ,

( s . ) ...

( ENCLOSURE )

Appendix B

Product coverage

Description * NIMEXE code * TSUSA No ( 1983 ) *

Hot-rolled carbon steel sheet and strip * 73.08-01 ( 9 ) * 607.66-10 *

* 73.08-03 ( 39 ) * 607.67-10 *

* 73.08-05 * 607.67-20 *

* 73.08-07 * 607.67-30 *

* 73.08-21 ( 39 ) * 607.67-40 *

* 73.08-25 * 607.83-42 *

* 73.08-29 * 608.19-20 *

* 73.08-41 ( 39 ) * 608.21-20 *

* 73.08-45 * 608.23-20 *

* 73.08-49 * *

* 73.10-16 ( 1 ) * *

* 73.10-49 ( 1 ) ( 7 ) ( 34 ) * *

* 73.12-11 ( 2 ) ( 9 ) * *

* 73.12-19 ( 2 ) * *

* 73.12-40 ( 2 ) ( 7 ) ( 34 ) * *

* 73.12-88 ( 2 ) ( 7 ) ( 34 ) * *

* 73.12-89 ( 2 ) ( 7 ) ( 34 ) * *

* 73.13-11 ( 7 ) ( 9 ) ( 41 ) * *

* 73.13-16 ( 7 ) ( 9 ) ( 41 ) * *

* 73.13-17 ( 3 ) * *

* 73.13-19 ( 3 ) ( 39 ) * *

* 73.13-21 * *

* 73.13-23 * *

* 73.13-26 * *

* 73.13-32 * *

* 73.13-34 * *

* 73.13-36 * *

* 73.13-62 ( 7 ) ( 34 ) ( 36 ) ( 41 ) * *

* 73.13-88 ( 7 ) ( 34 ) ( 41 ) * *

* 73.62-10 * *

* 73.63-29 ( 1 ) * *

* 73.63-79 ( 1 ) ( 34 ) * *

* 73.64-20 ( 2 ) * *

* 73.64-72 ( 2 ) ( 34 ) * *

* 73.64-79 ( 2 ) ( 34 ) * *

* 73.65-21 ( 3 ) * *

* 73.65-23 * *

* 73.65-25 * *

* 73.73-35 ( 1 ) ( 21 ) * *

Hot-rolled alloy steel sheet and strip * 73.72-11 ( 5 ) ( 9 ) * 607.81-00 *

* 73.72-19 ( 4 ) ( 5 ) * 608.38-20 ( 7 ) *

* 73.73-35 ( 5 ) ( 6 ) ( 22 ) * 608.55-20 ( 7 ) *

* 73.73-36 ( 5 ) ( 6 ) * 608.67-20 ( 7 ) *

* 73.73-39 ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) * *

* 73.73-89 ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 34 ) * *

* 73.74-21 ( 5 ) ( 9 ) * *

* 73.74-29 ( 4 ) ( 5 ) * *

* 73.74-89 ( 4 ) ( 5 ) ( 34 ) * *

* 73.75-11 ( 5 ) ( 7 ) ( 9 ) * *

* 73.75-19 ( 5 ) ( 7 ) ( 9 ) * *

* 73.75-39 ( 4 ) * *

* 73.75-49 ( 4 ) * *

* 73.75-79 ( 4 ) ( 5 ) ( 7 ) ( 34 ) * *

Cold-rolled carbon steel sheet * 73.08-03 ( 40 ) * 607.82-20 *

* 73.08-21 ( 40 ) * 607.83-50 *

* 73.08-41 ( 40 ) * 607.83-55 *

* 73.10-30 ( 6 ) ( 8 ) * 607.83-60 *

* 73.10-49 ( 6 ) ( 8 ) ( 31 ) ( 34 ) * *

* 73.12-21 ( 8 ) ( 10 ) * *

* 73.12-25 ( 8 ) ( 9 ) * *

* 73.12-29 ( 8 ) ( 10 ) * *

* 73.12-40 ( 8 ) ( 31 ) ( 34 ) * *

Description * NIMEXE code * TSUSA No ( 1983 ) *

* 73.12-88 ( 8 ) ( 31 ) ( 34 ) * *

* 73.12-89 ( 8 ) ( 31 ) ( 34 ) * *

* 73.13-11 ( 9 ) * *

* 73.13-16 ( 9 ) * *

* 73.13-19 ( 40 ) * *

* 73.13-41 * *

* 73.13-43 * *

* 73.13-45 * *

* 73.13-47 * *

* 73.13-49 ( 10 ) * *

* 73.13-50 ( 10 ) * *

* 73.13-62 ( 8 ) ( 31 ) ( 34 ) ( 36 ) * *

* 73.13-88 ( 34 ) * *

* 73.63-50 ( 6 ) ( 8 ) * *

* 73.63-79 ( 6 ) ( 8 ) ( 31 ) ( 34 ) * *

* 73.64-50 ( 8 ) * *

* 73.64-79 ( 8 ) ( 31 ) ( 34 ) * *

* 73.65-53 * *

* 73.65-55 ( 10 ) * *

* 73.65-70 ( 10 ) ( 34 ) * *

* 73.73-55 ( 6 ) ( 8 ) ( 21 ) * *

Cold-rolled alloy steel sheet * 73.73-55 ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 22 ) * 607.93-20 *

* 73.73-59 ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) * *

* 73.73-89 ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 31 ) ( 34 ) * *

* 73.74-51 ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) * *

* 73.74-52 ( 5 ) ( 8 ) ( 9 ) * *

* 73.74-59 ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) * *

* 73.74-89 ( 4 ) ( 8 ) ( 31 ) ( 34 ) * *

* 73.75-11 ( 5 ) ( 9 ) ( 31 ) * *

* 73.75-19 ( 5 ) ( 9 ) ( 31 ) * *

* 73.75-59 ( 4 ) ( 5 ) * *

* 73.75-69 ( 4 ) * *

* 73.75-79 ( 4 ) ( 31 ) ( 34 ) * *

Carbon steel plate ( including clad plate ) * 73.09-00 ( 11 ) * 607.66-15 ( 17 ) *

* 73.10-16 ( 6 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) * 607.94-00 *

* 73.10-42 ( 6 ) ( 15 ) * 608.07-10 *

* 73.10-45 ( 6 ) ( 8 ) * 608.11-00 *

* 73.10-49 ( 6 ) ( 35 ) * *

* 73.12-11 ( 9 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) * *

* 73.12-19 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) * *

* 73.12-40 ( 12 ) ( 14 ) ( 32 ) * *

* 73.12-51 ( 8 ) ( 12 ) * *

* 73.12-59 ( 8 ) ( 12 ) * *

* 73.12-61 ( 12 ) ( 14 ) * *

* 73.12-63 ( 12 ) ( 14 ) * *

* 73.12-65 ( 12 ) ( 14 ) * *

* 73.12-71 ( 15 ) * *

* 73.12-75 ( 8 ) * *

* 73.12-81 ( 12 ) ( 14 ) * *

* 73.12-85 ( 12 ) ( 14 ) * *

* 73.12-87 ( 12 ) ( 14 ) * *

* 73.12-88 ( 12 ) ( 14 ) ( 32 ) * *

* 73.12-89 ( 12 ) ( 14 ) ( 42 ) * *

* 73.13-11 ( 7 ) ( 9 ) ( 12 ) ( 13 ) * *

* 73.13-16 ( 7 ) ( 9 ) ( 12 ) ( 13 ) * *

* 73.13-17 ( 13 ) * *

* 73.13-19 ( 13 ) ( 39 ) * *

* 73.13-62 ( 37 ) * *

* 73.13-64 ( 12 ) * *

* 73.13-65 ( 12 ) * *

* 73.13-67 ( 12 ) * *

* 73.13-68 ( 12 ) * *

* 73.13-72 ( 12 ) * *

* 73.13-74 ( 12 ) * *

* 73.13-76 ( 12 ) * *

* 73.13-78 * *

* 73.13-79 * *

* 73.13-84 ( 12 ) * *

* 73.13-86 ( 12 ) * *

* 73.13-87 ( 12 ) * *

Description * NIMEXE code * TSUSA No ( 1983 ) *

* 73.13-88 ( 12 ) ( 32 ) * *

* 73.13-89 ( 12 ) ( 42 ) * *

* 73.62-30 ( 11 ) * *

* 73.63-29 ( 6 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) * *

* 73.63-72 ( 6 ) ( 15 ) * *

* 73.63-74 ( 6 ) ( 8 ) * *

* 73.63-79 ( 6 ) ( 35 ) * *

* 73.64-72 ( 15 ) * *

* 73.64-75 ( 8 ) * *

* 73.64-79 ( 35 ) * *

* 73.65-21 ( 13 ) * *

* 73.65-70 ( 38 ) * *

* 73.73-35 ( 6 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 21 ) * *

* 73.73-72 ( 6 ) ( 15 ) ( 16 ) * *

* 73.73-74 ( 6 ) ( 8 ) ( 16 ) * *

* 73.73-83 ( 6 ) ( 16 ) ( 33 ) * *

* 73.73-89 ( 6 ) ( 16 ) ( 33 ) * *

* 73.74-72 ( 15 ) * *

* 73.74-74 ( 8 ) * *

* 73.74-83 ( 16 ) ( 33 ) * *

* 73.74-89 ( 16 ) ( 33 ) * *

* 73.75-73 ( 16 ) * *

* 73.75-79 ( 16 ) * *

Alloy steel plate * 73.72-11 ( 4 ) ( 9 ) ( 12 ) * 607.78-00 ( 17 ) *

* 73.72-19 ( 4 ) ( 12 ) * 607.91-00 *

* 73.72-39 ( 4 ) ( 11 ) * 608.14-20 *

* 73.73-35 ( 6 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 22 ) * *

* 73.73-36 ( 6 ) ( 11 ) ( 12 ) * *

* 73.73-39 ( 4 ) ( 6 ) ( 11 ) ( 12 ) * *

* 73.73-55 ( 6 ) ( 8 ) ( 12 ) ( 22 ) * *

* 73.73-59 ( 4 ) ( 6 ) ( 12 ) * *

* 73.74-21 ( 9 ) ( 11 ) ( 12 ) * *

* 73.74-29 ( 4 ) ( 11 ) ( 12 ) * *

* 73.74-72 ( 11 ) ( 12 ) ( 18 ) * *

* 73.74-74 ( 8 ) ( 12 ) ( 18 ) * *

* 73.74-83 ( 8 ) ( 12 ) ( 18 ) ( 32 ) * *

* 73.74-89 ( 12 ) ( 14 ) ( 18 ) ( 32 ) * *

* 73.75-11 ( 9 ) ( 12 ) * *

* 73.75-19 ( 9 ) ( 12 ) * *

* 73.75-29 ( 4 ) * *

* 73.75-59 ( 4 ) ( 12 ) * *

* 73.75-73 ( 12 ) ( 18 ) ( 32 ) * *

* 73.75-79 ( 12 ) ( 18 ) ( 32 ) * *

Carbon steel structural shapes * 73.11-11 ( 19 ) * 609.80-05 *

* 73.11-12 * 609.80-15 *

* 73.11-14 * 609.80-35 *

* 73.11-16 * 609.80-41 *

* 73.11-19 ( 19 ) * 609.80-45 *

* 73.11-20 ( 19 ) * *

* 73.11-31 ( 19 ) * *

* 73.11-39 ( 19 ) * *

* 73.63-10 ( 19 ) ( 20 ) * *

* 73.63-29 ( 19 ) ( 20 ) * *

* 73.63-50 ( 19 ) ( 20 ) * *

* 73.73-35 ( 20 ) ( 21 ) * *

* 73.73-55 ( 20 ) ( 21 ) * *

Alloy steel structural shapes * 73.73-13 ( 20 ) * 609.82-00 *

* 73.73-14 ( 20 ) * *

* 73.73-19 ( 20 ) * *

* 73.73-33 ( 20 ) * *

* 73.73-34 ( 20 ) * *

* 73.73-35 ( 20 ) ( 22 ) * *

* 73.73-36 ( 20 ) * *

* 73.73-39 ( 20 ) * *

* 73.73-43 ( 20 ) * *

* 73.73-49 ( 20 ) * *

* 73.73-53 ( 20 ) * *

* 73.73-54 ( 20 ) * *

* 73.73-55 ( 20 ) ( 22 ) * *

* 73.73-59 ( 20 ) * *

Description * NIMEXE code * TSUSA No ( 1983 ) *

Carbon wire rod * 73.10-11 ( 23 ) * 607.14-00 *

* 73.10-16 ( 24 ) ( 25 ) * 607.17-00 *

* 73.63-21 ( 23 ) * 607.22-00 *

* 73.63-29 ( 24 ) ( 25 ) * 607.23-00 *

* 73.73-25 ( 21 ) ( 23 ) * *

* 73.73-35 ( 21 ) ( 24 ) ( 25 ) * *

Hot-rolled carbon steel bar * 73.09-00 ( 30 ) * 606.83-10

* 73.10-11 ( 26 ) * 606.83-30 *

* 73.10-16 ( 27 ) ( 28 ) * 606.83-50 *

* 73.10-49 ( 27 ) ( 29 ) * *

* 73.12-11 ( 9 ) ( 12 ) ( 10 ) * *

* 73.12-19 ( 12 ) ( 30 ) * *

* 73.62-30 ( 30 ) * *

* 73.63-21 ( 26 ) * *

* 73.63-29 ( 27 ) ( 28 ) * *

* 73.63-79 ( 27 ) ( 29 ) * *

* 73.64-20 ( 12 ) ( 30 ) * *

* 73.64-72 ( 12 ) ( 30 ) ( 34 ) * *

* 73.64-79 ( 7 ) ( 12 ) ( 30 ) ( 34 ) * *

* 73.73-35 ( 21 ) ( 27 ) ( 28 ) * *

Hot-rolled alloy bar * 73.73-25 ( 26 ) * 606.97-00 *

* 73.73-26 ( 26 ) * *

* 73.73-29 ( 4 ) ( 26 ) * *

* 73.73-35 ( 22 ) ( 27 ) ( 28 ) * *

* 73.73-36 ( 27 ) ( 28 ) * *

* 73.73-39 ( 4 ) ( 27 ) ( 28 ) * *

* 73.73-89 ( 4 ) ( 27 ) ( 29 ) * *

* 73.74-21 ( 9 ) ( 12 ) ( 30 ) * *

* 73.74-29 ( 9 ) ( 12 ) ( 30 ) * *

Carbon coated sheet ( galvanized carbon steel sheet and other carbon coated steel * 73.10-42 ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 32 ) * 608.07-30 *

* 73.10-45 ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 32 ) * 608.13-10 *

* 73.10-49 ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 32 ) * 608.13-20 *

* 73.12-40 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * 608.13-30 *

* 73.12-61 ( 5 ) ( 8 ) * 608.13-40 *

* 73.12-63 ( 5 ) ( 8 ) * 608.13-50 *

* 73.12-71 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.12-75 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.12-81 ( 5 ) ( 8 ) * *

* 73.12-85 ( 5 ) ( 8 ) * *

* 73.12-87 ( 5 ) ( 8 ) * *

* 73.12-88 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.12-89 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.13-62 ( 5 ) ( 32 ) ( 43 ) * *

* 73.13-67 ( 5 ) * *

* 73.13-68 ( 5 ) * *

* 73.13-72 ( 5 ) * *

* 73.13-84 ( 5 ) * *

* 73.13-86 ( 5 ) * *

* 73.13-87 ( 5 ) * *

* 73.13-88 ( 5 ) ( 32 ) * *

* 73.13-89 ( 5 ) ( 32 ) * *

* 73.63-72 ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.63-74 ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.63-79 ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.64-72 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.64-75 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.64-79 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.65-70 ( 5 ) ( 42 ) * *

Alloy coated sheet and terne plate and sheet * 73.12-65 ( 5 ) ( 8 ) * 608.01-00 *

* 73.13-74 ( 5 ) * 608.14-40 *

* 73.73-72 ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.73-74 ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.73-89 ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.74-72 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.74-74 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.74-83 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.74-89 ( 5 ) ( 8 ) ( 32 ) * *

* 73.75-73 ( 5 ) ( 32 ) * *

* 73.75-79 ( 5 ) ( 32 ) * *

Description * NIMEXE code * TSUSA No ( 1983 ) *

Tin plate * 73.12-51 ( 5 ) ( 8 ) * 607.96-00 *

* 73.12-59 ( 5 ) ( 8 ) * 607.97-00 *

* 73.13-64 ( 5 ) * 607.99-00 *

* 73.13-65 ( 5 ) * *

* 73.13-76 ( 5 ) * *

Carbon and alloy rails * 73.16-14 * 610.20-10 *

* 73.16-16 * 610.20-20 *

* 73.16-17 * 610.21-00 *

* 73.16-20 * *

Carbon and alloy sheet piling * 73.11-50 * 609.96-00 *

* * 609.98-00 *

( 1 ) Covered if of rectangular section . If three-sixteenths of an inch or over in thickness , excluded if eight inches or less in width or if not in coils .

( 2 ) If three-sixteenths of an inch or more in thickness , excluded if cut to length , or eight inches or less in width .

( 3 ) Covered if in coil .

( 4 ) Excluding " tool steel " , " high-speed tool steel " , " tool steel of the type described in headnote 2 ( H ) ( VII ) " and " chipper knife steel " , as defined in subparagraph B 2 ( H ) ( V ) , ( VI ) , ( VII ) and ( VIII ) of Part 2 of Schedule 6 of the Tariff Schedules of the United States ( annotated ) .

( 5 ) Covered if less than three-sixteenths of an inch in thickness .

( 6 ) Covered if of rectangular section .

( 7 ) Covered if hot-rolled .

( 8 ) Covered if over 12 inches in width .

( 9 ) Excluding " silicon electrical steel " , as defined in subparagraph B 2 ( H ) ( IX ) of Part 2 of Schedule 6 of the Tariff Schedules of the United States ( annotated ) .

( 10 ) Excluded if less than 0,0142 of an inch in thickness and if black plate meeting ASTM specifications A-625 or A-650 .

( 11 ) Covered if over eight inches in width .

( 12 ) Covered if three-sixteenths of an inch or more in thickness .

( 13 ) Covered if not in coils .

( 14 ) Covered if hot-rolled and over eight inches in width or if cold-rolled and over 12 inches in width .

( 15 ) If less than three-sixteenths of an inch in thickness , covered if over 12 inches in width . If three-sixteenths of an inch or more in thickness , covered if over eight inches in width .

( 16 ) Covered if clad .

( 17 ) Excluding semi-finished products , over six inches in thickness , produced by rolling on a primary ( slabbing ) mill .

( 18 ) Excluded if clad .

( 19 ) Covered if having a maximum cross-sectional dimension of three inches or more .

( 20 ) Covered if structural shapes .

( 21 ) Covered if contains 0,35 % or less lead or sulfur .

( 22 ) Covered if contains over 0,35 % lead or sulfur .

( 23 ) Covered if of circular section and 0,2 of an inch or over in diameter .

( 24 ) Covered if coiled and if 18,8 mm or less in diameter .

( 25 ) Covered if of circular section .

( 26 ) Covered if cross-section , in the form of segments of circles , ovals isosceles triangles , rectangles , hexagons , octagons or quadrilaterals with only two sides parallel and the other two sides equal , and not hollow . If of rectangular section , covered if three-sixteenths of an inch or more in thickness and eight inches or less in width .

( 27 ) Covered if cross-section , in the form of circles , segments of circles , ovals , isosceles triangles , rectangles , hexagons , octagons or quadrilaterals with only two sides parallel and the other two sides equal , and not hollow . If of rectangular section , covered if three-sixteenths of an inch or more in thickness and eight inches or less in width . If of circular section , covered if over 18,8 mm in diameter , or if 18,8 mm or less in diameter , and not in coils .

( 28 ) Excluding round blooms and billets , semi-finished products of circular cross-section , having a length several times greater than the maximum cross-sectional dimension . A bloom is at least 36 square inches in cross-sectional area . A billet is less than 36 square inches but not less than three square inches in cross-sectional area .

Note : Billet rolled to bar tolerances or ordered to specifications could be classified as bar under the TSUSA .

( 29 ) Excluded if cold formed .

( 30 ) Covered if eight inches or less in width .

( 31 ) Covered if cold-rolled .

Covered if coated or plated with metal .

( 33 ) If less than three-sixteenths of an inch in thickness , covered if over 12 inches in width . If three-sixteenths of an inch or more in thickness , covered when cold-rolled if over 12 inches in width and when hot-rolled if over eight inches in width .

( 34 ) Excluded if coated , plated or clad with metal .

( 35 ) Covered if clad , or plated or coated with metal , or otherwise surface-worked . If clad and if less than three-sixteenths of an inch in thickness , covered if over 12 inches in width . If clad or plated or coated with metal and if over three-sixteenths of an inch in thickness , covered if eight inches or more in width when not cold-rolled and if 12 inches or over in width when cold-rolled . If otherwise surface-worked , covered if not in coils , if three-sixteenths of an inch or over in thickness and eight inches or over in width and hot-rolled .

( 36 ) Covered if enamelled .

( 37 ) Covered if clad . If coated or plated with metal , but not silvered , gilded or platinum plated , covered if three-sixteenths of an inch or over in thickness .

( 38 ) Covered if clad . If three-sixteenths of an inch or over in thickness , covered if coated or plated with metal . If three-sixteenths of an inch or over in thickness and otherwise surface-worked , covered if hot-rolled and cut to length .

( 39 ) If three-sixteenths of an inch or over in thickness , covered if not pickled .

( 40 ) Covered if three-sixteenths of an inch or over in thickness and pickled .

( 41 ) If three-sixteenths of an inch or over in thickness , excluded if cut to length .

( 42 ) If cold-rolled , covered if coated or plated with metal . If hot-rolled , covered if coated or plated with metal or , if not coated or plated with metal , if cut to length .

( 43 ) Excluded if silvered gilded or platium plated .

Sir Roy Denman

The Head of the Delegation

Delegation of the Commission of the European Communities

210 M Street , NW

Suite 707

Washington DC 20037

Dear Sir Roy ,

This is in response to your letter of 29 March 1983 transmitting to the US Government a revised version of Appendix B to the Arrangement concerning trade in certain steel products between the European Communities and the United States . I am pleased to confirm that the revised Appendix B reflects the agreement reached by both parties in January to make certain amendments to the NIMEXE codes referred to in Appendix B .

The above is without prejudice to changes that may be required to cover any discrepancy in Appendix B found by either party subsequent to the January agreement .

Sincerely ,

Lionel H . OLMER