Home

Verordening (EEG) nr. 327/84 van de Commissie van 7 februari 1984 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 327/84 van de Commissie van 7 februari 1984 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 327/84 van de Commissie van 7 februari 1984 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Publicatieblad Nr. L 038 van 09/02/1984 blz. 0009 - 0011


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 327/84 VAN DE COMMISSIE

van 7 februari 1984

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3063/82 (2), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van genoemde verordening is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten omschreven in de in bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in Verordening (EEG) nr. 1577/81 op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in bijlage opgenomen lijst is vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 10 februari 1984.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 februari 1984.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 154 van 13. 6. 1981, blz. 26.

(2) PB nr. L 323 van 19. 11. 1982, blz. 8.

BIJLAGE

1.2,3.4.5.6,13 // // // // // // Ru- briek // NIMEXE- code // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving van de goederen // Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // // // Bfr./Lfr. // Dkr. // DM // Ffr. // Iers £ // Lire // Fl. // £ sterling // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 1.10 // 07.01-13 07.01-15 // // 07.01 A II // Nieuwe aardappelen (primeurs) // 996 // 176,50 // 48,61 // 149,31 // 15,75 // 29 852 // 54,84 // 12,40 // 1.12 // 07.01-21 07.01-22 // // 07.01 B I // Bloemkool // 6 224 // 1 102,28 // 303,61 // 932,51 // 98,37 // 186 432 // 342,49 // 77,44 // 1.14 // 07.01-23 // // 07.01 B II // Witte kool en rode kool // 659 // 116,72 // 32,15 // 98,74 // 10,41 // 19 741 // 36,26 // 8,20 // 1.16 // ex 07.01-27 // // ex 07.01 B III // Chinese kool // 1 872 // 331,66 // 91,35 // 280,58 // 29,59 // 56 095 // 103,05 // 23,30 // 1.20 // 07.01-31 07.01-33 // // 07.01 D I // Kropsla // 6 870 // 1 216,74 // 335,13 // 1 029,34 // 108,58 // 205 791 // 378,06 // 85,48 // 1.22 // ex 07.01-36 // // ex 07.01 D II // Andijvie // 1 388 // 245,94 // 67,74 // 208,06 // 21,94 // 41 597 // 76,42 // 17,27 // 1.28 // 07.01-41 07.01-43 // // 07.01 F I // Erwten, peultjes daaronder begrepen // 10 188 // 1 804,44 // 497,01 // 1 526,52 // 161,03 // 305 191 // 560,67 // 126,76 // 1.30 // 07.01-45 07.01-47 // // 07.01 F II // Bonen van de »Phaseolus"-soorten // 6 087 // 1 078,05 // 296,93 // 912,01 // 96,21 // 182 334 // 334,96 // 75,73 // 1.32 // ex 07.01-49 // // ex 07.01 F III // Tuinbonen // 2 262 // 400,68 // 110,36 // 338,97 // 35,75 // 67 768 // 124,49 // 28,14 // 1.40 // ex 07.01-54 // // ex 07.01 G II // Wortelen // 2 389 // 426,91 // 119,00 // 357,25 // 37,70 // 70 346 // 133,20 // 30,02 // 1.50 // ex 07.01-59 // // ex 07.01 G IV // Radijs // 5 368 // 950,70 // 261,85 // 804,27 // 84,84 // 160 794 // 295,39 // 66,79 // 1.60 // 07.01-63 // // ex 07.01 H // Uien (andere dan plantuitjes) // 1 256 // 222,59 // 61,31 // 188,31 // 19,86 // 37 648 // 69,16 // 15,63 // 1.70 // 07.01-67 // // ex 07.01 H // Knoflook // 4 851 // 859,13 // 236,63 // 726,80 // 76,67 // 145 307 // 266,94 // 60,35 // 1.74 // ex 07.01-68 // // ex 07.01 IJ // Prei // 1 232 // 218,63 // 60,33 // 184,35 // 19,46 // 36 547 // 67,81 // 15,26 // 1.80 // // // 07.01 K // Asperges: // // // // // // // // // 1.80.1 // ex 07.01-71 // // // - Groene // 42 230 // 7 479,13 // 2 060,04 // 6 327,20 // 667,47 // 1 264 967 // 2 323,89 // 525,44 // 1.80.2 // ex 07.01-71 // // // - Andere // 27 245 // 4 830,67 // 1 332,63 // 4 075,23 // 430,00 // 811 466 // 1 498,21 // 336,24 // 1.90 // 07.01-73 // // 07.01 L // Artisjokken // 2 004 // 354,93 // 97,76 // 300,26 // 31,67 // 60 030 // 110,28 // 24,93 // 1.100 // 07.01-75 07.01-77 // // 07.01 M // Tomaten // 2 901 // 513,78 // 141,51 // 434,65 // 45,85 // 86 897 // 159,64 // 36,09 // 1.110 // 07.01-81 07.01-82 // // 07.01 P I // Komkommers // 3 566 // 631,65 // 173,98 // 534,37 // 56,37 // 106 834 // 196,26 // 44,37 // 1.112 // 07.01-85 // // 07.01 Q II // Cantharellen // 44 408 // 7 965,69 // 2 210,49 // 6 651,74 // 700,33 // 1 317 180 // 2 474,71 // 549,40 // 1.118 // 07.01-91 // // 07.01 R // Venkel // 1 367 // 242,10 // 66,68 // 204,82 // 21,60 // 40 948 // 75,22 // 17,00 // 1.120 // 07.01-93 // // 07.01 S // Niet scherp smakende pepers // 3 662 // 648,62 // 178,65 // 548,72 // 57,88 // 109 704 // 201,53 // 45,56 // 1.130 // 07.01-97 // // 07.01 T II // Aubergines (Solanum melongena L.) // 3 570 // 632,25 // 174,14 // 534,87 // 56,42 // 106 935 // 196,45 // 44,41 // 1.140 // 07.01-96 // // 07.01 T I // Kleine pompoenen (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.) // 2 953 // 523,06 // 144,07 // 442,50 // 46,68 // 88 467 // 162,52 // 36,74 // 1.150 // ex 07.01-99 // // ex 07.01 T III // Bleekselderij en bladselderij // 2 461 // 435,86 // 120,05 // 368,73 // 38,89 // 73 718 // 135,42 // 30,62 // 1.160 // ex 07.06-90 // // ex 07.06 B // Bataten (zoete aardappelen), vers en niet in stukken // 4 121 // 729,83 // 201,02 // 617,42 // 65,13 // 123 438 // 226,77 // 51,27 // 2.10 // 08.01-31 // // ex 08.01 B // Bananen, vers // 2 165 // 383,56 // 105,64 // 324,48 // 34,23 // 64 873 // 119,17 // 26,94 // 2.20 // ex 08.01-50 // // ex 08.01 C // Ananassen, vers // 3 014 // 533,71 // 147,70 // 450,27 // 47,65 // 89 453 // 165,59 // 37,38 // 2.30 // ex 08.01-60 // // ex 08.01 D // Advokaten, vers // 7 046 // 1 247,92 // 343,72 // 1 055,72 // 111,37 // 211 065 // 387,75 // 87,67 // 2.40 // ex 08.01-99 // // ex 08.01 H // Manga's en guaves, vers // 8 429 // 1 492,91 // 411,20 // 1 262,97 // 133,23 // 252 500 // 463,87 // 104,88 // 2.50 // // // 08.02 A I // Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers: // // // // // // // // // 2.50.1 // 08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16 // // // - Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen // 1 679 // 297,44 // 81,92 // 251,62 // 26,54 // 50 307 // 92,42 // 20,89 1.2,3.4.5.6,13 // // // // // // Ru- briek // NIMEXE- code // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving van de goederen // Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // // // Bfr./Lfr. // Dkr. // DM // Ffr. // Iers £ // Lire // Fl. // £ sterling // // // // // // // // // // // // // // // 2.50.2 // 08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17 // // // - Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita en Hamlins // 1 359 // 240,73 // 66,30 // 203,66 // 21,48 // 40 716 // 74,80 // 16,91 // 2.50.3 // 08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19 // // // - Andere // 903 // 160,09 // 44,09 // 135,43 // 14,28 // 27 077 // 49,74 // 11,24 // 2.60 // // // ex 08.02 B // Mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen, vers; clementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers: // // // // // // // // // 2.60.1 // 08.02-29 // // ex 08.02 B II // - Monreales en satsuma's // 1 449 // 256,76 // 70,72 // 217,21 // 22,91 // 43 427 // 79,78 // 18,03 // 2.60.2 // 08.02-31 // // ex 08.02 B II // - Mandarijnen en wilkings // 1 356 // 240,63 // 66,69 // 202,69 // 21,44 // 40 303 // 74,73 // 16,83 // 2.60.3 // 08.02.28 // // ex 08.02 B I // - Clementines // 1 881 // 333,17 // 91,77 // 281,86 // 29,73 // 56 351 // 103,52 // 23,40 // 2.60.4 // 08.02-34 08.02-37 // // ex 08.02 B II // - Tangerines en andere // 3 144 // 556,88 // 153,38 // 471,11 // 49,69 // 94 187 // 173,03 // 39,12 // 2.70 // ex 08.02-50 // // ex 08.02 C // Citroenen, vers // 1 367 // 242,26 // 66,72 // 204,95 // 21,62 // 40 974 // 75,27 // 17,02 // 2.80 // // // ex 08.02 D // Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers: // // // // // // // // // 2.80.1 // ex 08.02-70 // // // - Witte // 1 485 // 263,13 // 72,47 // 222,60 // 23,48 // 44 505 // 81,76 // 18,48 // 2.80.2 // ex 08.02-70 // // // - Roze // 3 196 // 566,01 // 155,90 // 478,83 // 50,51 // 95 731 // 175,87 // 39,76 // 2.90 // 08.04-11 08.04-19 08.04-23 // // 08.04 A I // Druiven voor tafelgebruik // 6 949 // 1 230,83 // 339,01 // 1 041,26 // 109,84 // 208 174 // 382,44 // 86,47 // 2.95 // 08.05-50 // // 08.05 C // Kastanjes // 3 193 // 566,65 // 156,35 // 477,79 // 50,45 // 94 722 // 175,75 // 39,56 // 2.100 // 08.06-13 08.06-15 08.06-17 // // 08.06 A II // Appelen // 2 555 // 452,65 // 124,67 // 382,93 // 40,39 // 76 558 // 140,64 // 31,80 // 2.110 // 08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38 // // 08.06 B II // Peren // 3 481 // 616,50 // 169,81 // 521,55 // 55,01 // 104 271 // 191,55 // 43,31 // 2.115 // 08.06-50 // // 08.06 C // Kweeperen // 2 490 // 446,25 // 125,14 // 374,16 // 39,60 // 74 342 // 140,86 // 34,77 // 2.120 // 08.07-10 // // 08.07 A // Abrikozen // 7 081 // 1 254,09 // 345,42 // 1 060,93 // 111,92 // 212 107 // 389,66 // 88,10 // 2.130 // ex 08.07-32 // // ex 08.07 B // Perziken // 10 292 // 1 822,84 // 502,08 // 1 542,09 // 162,67 // 308 302 // 566,38 // 128,06 // 2.140 // ex 08.07-32 // // ex 08.07 B // Nectarines // 11 661 // 2 065,21 // 568,84 // 1 747,13 // 184,30 // 349 295 // 641,69 // 145,08 // 2.150 // 08.07-51 08.07-55 // // 08.07 C // Kersen // 4 080 // 732,78 // 203,58 // 612,17 // 64,66 // 120 536 // 227,85 // 52,11 // 2.160 // 08.07-71 08.07-75 // // 08.07 D // Pruimen // 7 984 // 1 414,06 // 389,48 // 1 196,26 // 126,19 // 239 164 // 439,37 // 99,34 // 2.170 // 08.08-11 08.08-15 // // 08.08 A // Aardbeien // 14 818 // 2 624,29 // 722,83 // 2 220,09 // 234,20 // 443 853 // 815,41 // 184,36 // 2.175 // 08.08-35 // // 08.08 C // Blauwe bosbessen // 7 285 // 1 306,73 // 362,62 // 1 091,18 // 114,88 // 216 076 // 405,96 // 90,12 // 2.180 // 08.09-11 // // ex 08.09 // Watermeloenen // 567 // 100,79 // 27,87 // 85,12 // 8,98 // 16 894 // 31,23 // 7,10 // 2.190 // 08.09-19 // // ex 08.09 // Andere meloenen // 4 386 // 776,82 // 213,96 // 657,17 // 69,32 // 131 386 // 241,37 // 54,57 // 2.195 // ex 08.09-90 // // ex 08.09 // Granaatappels // 5 136 // 909,63 // 250,55 // 769,53 // 81,18 // 153 849 // 282,63 // 63,90 // 2.200 // ex 08.09-90 // // ex 08.09 // Kiwi's // 16 962 // 3 004,15 // 827,46 // 2 541,45 // 268,10 // 508 100 // 933,44 // 211,05 // 2.205 // ex 08.09-90 // // ex 08.09 // Mispels // 3 040 // 544,55 // 151,99 // 455,95 // 48,11 // 89 991 // 170,83 // 37,77 // // // // // // // // // // // // //

86 897

159,64

36,09

1.110

07.01-81 07.01-82 //

07.01 P I

KOMKOMMERS

3 566

631,65

173,98

534,37

56,37

106 834

196,26

44,37

1.112

07.01-85 //

07.01 Q II

CANTHARELLEN

44 408

7 965,69

2 210,49

6 651,74

700,33

1 317 180

2 474,71

549,40

1.118

07.01-91 //

07.01 R

VENKEL

1 367

242,10

66,68

204,82

21,60

40 948

75,22

17,00

1.120

07.01-93 //

07.01 S

NIET SCHERP SMAKENDE PEPERS

3 662

648,62

178,65

548,72

57,88

109 704

201,53

45,56

1.130

07.01-97 //

07.01 T II

AUBERGINES ( SOLANUM MELONGENA L .)

3 570

632,25

174,14

534,87

56,42

106 935

196,45

44,41

1.140

07.01-96 //

07.01 T I

KLEINE POMPOENEN ( CUCURBITA PEPO L . VAR . MEDULLOSA ALEF .)

2 953

523,06

144,07

442,50

46,68

88 467

162,52

36,74

1.150

EX 07.01-99 //

EX 07.01 T III

BLEEKSELDERIJ EN BLADSELDERIJ

2 461

435,86

120,05

368,73

38,89

73 718

135,42

30,62

1.160

EX 07.06-90 //

EX 07.06 B

BATATEN ( ZOETE AARDAPPELEN ), VERS EN NIET IN STUKKEN

4 121

729,83

201,02

617,42

65,13

123 438

226,77

51,27

2.10

08.01-31 //

EX 08.01 B

BANANEN, VERS

2 165

383,56

105,64

324,48

34,23

64 873

119,17

26,94

2.20

EX 08.01-50 //

EX 08.01 C

ANANASSEN, VERS

3 014

533,71

147,70

450,27

47,65

89 453

165,59

37,38

2.30

EX 08.01-60 //

EX 08.01 D

ADVOKATEN, VERS

7 046

1 247,92

343,72

1 055,72

111,37

211 065

387,75

87,67

2.40

EX 08.01-99 //

EX 08.01 H

MANGA'S EN GUAVES, VERS

8 429

1 492,91

411,20

1 262,97

133,23

252 500

463,87

104,88

2.50 // //

08.02 A I

SINAASAPPELEN, ANDERE DAN POMERANSEN ( BITTERE ORANJEAPPELEN ), VERS : // // // // // // // //

2.50.1

08.02-02 08.02-06

08.02-12 08.02-16 // // // - BLOEDSINAASAPPELEN EN HALFBLOEDSINAASAPPELEN

1 679

297,44

81,92

251,62

26,54

50 307

92,42

20,89

1.2,3.4.5.6,13 // // // // //

RU - BRIEK

NIMEXE - CODE

NR . VAN HET GEMEEN - SCHAPPELIJK DOUANETARIEF

OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

BEDRAG VAN DE EENHEIDSWAARDEN/100 KG NETTO

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // //

BFR./LFR .

DKR .

DM

FFR .

IERS

LIRE

FL . // STERLING // // // // // // // // // // // // // //

2.50.2

08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17 // //

- NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA EN HAMLINS

1 359

240,73

66,30

203,66

21,48

40 716

74,80

16,91

2.50.3

08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19 // //

- ANDERE

903

160,09

44,09

135,43

14,28

27 077

49,74

11,24

2.60 // //

EX 08.02 B

MANDARIJNEN, TANGERINES EN SATSUMA'S DAARONDER BEGREPEN, VERS; CLEMENTINES, WILKINGS EN ANDERE DERGELIJKE KRUISINGEN VAN CITRUSVRUCHTEN, VERS : // // // // // // // //

2.60.1

08.02-29 //

EX 08.02 B II

- MONREALES EN SATSUMA'S

1 449

256,76

70,72

217,21

22,91

43 427

79,78

18,03

2.60.2

08.02-31 //

EX 08.02 B II

- MANDARIJNEN EN WILKINGS

1 356

240,63

66,69

202,69

21,44

40 303

74,73

16,83

2.60.3

08.02.28 //

EX 08.02 B I

- CLEMENTINES

1 881

333,17

91,77

281,86

29,73

56 351

103,52

23,40

2.60.4

08.02-34 08.02-37 //

EX 08.02 B II

- TANGERINES EN ANDERE

3 144

556,88

153,38

471,11

49,69

94 187

173,03

39,12

2.70

EX 08.02-50 //

EX 08.02 C

CITROENEN, VERS

1 367

242,26

66,72

204,95

21,62

40 974

75,27

17,02

2.80 // //

EX 08.02 D

POMPELMOEZEN EN POMELO'S OF GRAPEFRUIT, VERS : // // // // // // // //

2.80.1

EX 08.02-70 // //

- WITTE

1 485

263,13

72,47

222,60

23,48

44 505

81,76

18,48

2.80.2

EX 08.02-70 // //

- ROZE

3 196

566,01

155,90

478,83

50,51

95 731

175,87

39,76

2.90

08.04-11 08.04-19 08.04-23 //

08.04 A I

DRUIVEN VOOR TAFELGEBRUIK

6 949

1 230,83

339,01

1 041,26

109,84

208 174

382,44

86,47

2.95

08.05-50 //

08.05 C

KASTANJES

3 193

566,65

156,35

477,79

50,45

94 722

175,75

39,56

2.100

08.06-13 08.06-15 08.06-17 //

08.06 A II

APPELEN

2 555

452,65

124,67

382,93

40,39

76 558

140,64

31,80

2.110

08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38 //

08.06 B II

PEREN

3 481

616,50

169,81

521,55

55,01

104 271

191,55

43,31

2.115

08.06-50 //

08.06 C

KWEEPEREN

2 490

446,25

125,14

374,16

39,60

74 342

140,86

34,77

2.120

08.07-10 //

08.07 A

ABRIKOZEN

7 081

1 254,09

345,42

1 060,93

111,92

212 107

389,66

88,10

2.130

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

PERZIKEN

10 292

1 822,84

502,08

1 542,09

162,67

308 302

566,38

128,06

2.140

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

NECTARINES

11 661

2 065,21

568,84

1 747,13

184,30

349 295

641,69

145,08

2.150

08.07-51 08.07-55 //

08.07 C

KERSEN

4 080

732,78

203,58

612,17

64,66

120 536

227,85

52,11

2.160

08.07-71 08.07-75 //

08.07 D

PRUIMEN

7 984

1 414,06

389,48

1 196,26

126,19

239 164

439,37

99,34

2.170

08.08-11 08.08-15 //

08.08 A

AARDBEIEN

14 818

2 624,29

722,83

2 220,09

234,20

443 853

815,41

184,36

2.175

08.08-35 //

08.08 C

BLAUWE BOSBESSEN

7 285

1 306,73

362,62

1 091,18

114,88

216 076

405,96

90,12

2.180

08.09-11 //

EX 08.09

WATERMELOENEN

567

100,79

27,87

85,12

8,98

16 894

31,23

7,10

2.190

08.09-19 //

EX 08.09

ANDERE MELOENEN

4 386

776,82

213,96

657,17

69,32

131 386

241,37

54,57

2.195

EX 08.09-90 //

EX 08.09

GRANAATAPPELS

5 136

909,63

250,55

769,53

81,18

153 849

282,63

63,90

2.200

EX 08.09-90 //

EX 08.09

KIWI'S

16 962

3 004,15

827,46

2 541,45

268,10

508 100

933,44

211,05

2.205

EX 08.09-90 //

EX 08.09

MISPELS

3 040

544,55

151,99

455,95

48,11

89 991

170,83

37,77 // // // // // // // // // // // // //