Home

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 2337/84 van de Commissie van 10 augustus 1984 tot vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 997/81 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivemost (PB nr. L 215 van 11. 8. 1984)

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 2337/84 van de Commissie van 10 augustus 1984 tot vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 997/81 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivemost (PB nr. L 215 van 11. 8. 1984)

RECTIFICATIE VOOR :

Verordening (EEG) nr. 2337/84 van de Commissie van 10 augustus 1984 tot vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 997/81 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivemost

Bladzijde 11, bijlage, punt 1, sub c):

1.2 // in plaats van: // »XXI. SOVJETUNIE" // te lezen: // »XXIII. SOVJETUNIE".