Home

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2629/84 van de Commissie van 13 september 1984 tot wijziging van kwantitatieve maxima welke voor de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Tsjechoslowakije gelden (PB nr. L 249 van 18.9. 1984)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2629/84 van de Commissie van 13 september 1984 tot wijziging van kwantitatieve maxima welke voor de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Tsjechoslowakije gelden (PB nr. L 249 van 18.9. 1984)

RECTIFICATIE VOOR :

Verordening (EEG) nr. 2629/84 van de Commissie van 13 september 1984 tot wijziging van kwantitatieve maxima welke voor de invoer van bepaalde textielprodukten, van oorsprong uit Tsjechoslowakije, Hongarije en Polen, gelden

BLADZIJDE 6, DE TABEL VOOR CATEGORIE 36 WORDT ALS VOLGT GELEZEN :

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // //

"CATE - GORIE

GDT - NUMMER

NIMEXE - CODE ( 1984 )

OMSCHRIJVING

DERDE LANDEN

LID - STATEN

EENHEID

KWANTITATIEVE BEPERKINGEN VAN 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 1984 // // // // // // // //

36

51.04 B III // 51.04-55, 56, 58, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 81, 89, 93, 94, 97, 98

WEEFSELS VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE CONTINUVEZELS ( WEEFSELS VAN MONOFIL EN WEEFSELS VAN STRIPPEN OF VAN ARTIKELEN VAN DERGELIJKE VORM, BEDOELD BIJ POST 51.01 OF BIJ POST 51.02, DAARONDER BEGREPEN ): B . VAN KUNSTMATIGE VEZELS : WEEFSELS GEMAAKT VAN KUNSTMATIGE CONTINUVEZELS, ANDERE DAN DE VOOR BUITENBANDEN BESTEMDE EN DE ELASTOMEERGARENS BEVATTENDE WEEFSELS

TSJECHOSLOWAKIJE

D UK

TON

390 66" // // // // // // // //