Home

Verordening (EEG) nr. 2791/84 van de Commissie van 2 oktober 1984 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 2791/84 van de Commissie van 2 oktober 1984 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 2791/84 van de Commissie van 2 oktober 1984 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Publicatieblad Nr. L 263 van 04/10/1984 blz. 0009 - 0011


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2791/84 VAN DE COMMISSIE

van 2 oktober 1984

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1012/84 (2), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van genoemde verordening is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten omschreven in de in bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in Verordening (EEG) nr. 1577/81 op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in bijlage opgenomen lijst is vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 oktober 1984.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 1984.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 154 van 13. 6. 1981, blz. 26.

(2) PB nr. L 101 van 13. 4. 1984, blz. 25.

BIJLAGE

1.2,3.4.5.6,13 // // // // // // Ru- briek // NIMEXE- code // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving van de goederen // Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // // // Bfr./Lfr. // Dkr. // DM // Ffr. // Iers £ // Lire // Fl. // £ sterling // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 1.10 // 07.01-13 07.01-15 // // 07.01 A II // Nieuwe aardappelen (primeurs) // 1 601 // 288,31 // 78,66 // 241,24 // 25,68 // 48 241 // 88,73 // 20,95 // 1.12 // ex 07.01-21 ex 07.01-22 // // ex 07.01 B I // Broccoli // 4 419 // 795,78 // 217,13 // 665,87 // 70,89 // 133 154 // 244,91 // 57,82 // 1.14 // 07.01-23 // // 07.01 B II // Witte kool en rode kool // 804 // 144,90 // 39,53 // 121,24 // 12,90 // 24 246 // 44,59 // 10,52 // 1.16 // ex 07.01-27 // // ex 07.01 B III // Chinese kool // 1 630 // 293,50 // 80,08 // 245,59 // 26,14 // 49 111 // 90,33 // 21,32 // 1.20 // 07.01-31 07.01-33 // // 07.01 D I // Kropsla // 5 074 // 913,68 // 249,30 // 764,52 // 81,39 // 152 881 // 281,19 // 66,39 // 1.22 // ex 07.01-36 // // ex 07.01 D II // Andijvie // 1 469 // 263,40 // 71,68 // 220,61 // 23,40 // 44 361 // 80,88 // 19,13 // 1.28 // 07.01-41 07.01-43 // // 07.01 F I // Erwten, peultjes daaronder begrepen // 17 208 // 3 092,76 // 853,58 // 2 620,59 // 275,63 // 525 760 // 961,77 // 222,27 // 1.30 // 07.01-45 07.01-47 // // 07.01 F II // Bonen van de »Phaseolus"-soorten // 6 853 // 1 235,91 // 337,81 // 1 037,41 // 109,91 // 207 294 // 381,40 // 88,90 // 1.32 // ex 07.01-49 // // ex 07.01 F III // Tuinbonen // 1 620 // 290,60 // 79,38 // 243,84 // 25,85 // 48 828 // 89,18 // 20,73 // 1.40 // ex 07.01-54 // // ex 07.01 G II // Wortelen // 840 // 151,46 // 41,41 // 127,12 // 13,48 // 25 423 // 46,67 // 10,96 // 1.50 // ex 07.01-59 // // ex 07.01 G IV // Radijs // 2 741 // 492,12 // 134,23 // 411,78 // 43,75 // 83 089 // 151,30 // 35,47 // 1.60 // 07.01-63 // // ex 07.01 H // Uien (andere dan plantuitjes) // 450 // 80,09 // 22,17 // 68,02 // 7,14 // 13 773 // 24,98 // 5,88 // 1.70 // 07.01-67 // // ex 07.01 H // Knoflook // 3 545 // 630,30 // 174,52 // 535,32 // 56,25 // 108 390 // 196,64 // 46,27 // 1.74 // ex 07.01-68 // // ex 07.01 IJ // Prei // 897 // 159,65 // 43,71 // 134,75 // 14,19 // 27 018 // 49,30 // 11,27 // 1.80 // // // 07.01 K // Asperges: // // // // // // // // // 1.80.1 // ex 07.01-71 // // // - Groene // 20 035 // 3 561,88 // 986,24 // 3 025,15 // 317,92 // 612 521 // 1 111,23 // 261,51 // 1.80.2 // ex 07.01-71 // // // - Andere // 6 529 // 1 172,23 // 320,15 // 982,70 // 104,48 // 197 082 // 360,68 // 84,33 // 1.90 // 07.01-73 // // 07.01 L // Artisjokken // 4 036 // 725,19 // 197,30 // 606,81 // 64,45 // 122 225 // 222,52 // 52,45 // 1.100 // 07.01-75 07.01-77 // // 07.01 M // Tomaten // 2 504 // 445,30 // 123,30 // 378,20 // 39,74 // 76 577 // 138,92 // 32,69 // 1.110 // 07.01-81 07.01-82 // // 07.01 P I // Komkommers // 2 586 // 459,78 // 127,31 // 390,50 // 41,03 // 79 067 // 143,44 // 33,75 // 1.112 // 07.01-85 // // 07.01 Q II // Cantharellen // 35 404 // 6 294,21 // 1 742,80 // 5 345,76 // 561,80 // 1 082 390 // 1 963,67 // 462,11 // 1.118 // 07.01-91 // // 07.01 R // Venkel // 1 752 // 314,71 // 85,84 // 263,33 // 27,98 // 53 136 // 96,76 // 22,68 // 1.120 // 07.01-93 // // 07.01 S // Niet scherp smakende pepers // 3 285 // 584,17 // 161,75 // 496,14 // 52,14 // 100 457 // 182,24 // 42,88 // 1.130 // 07.01-97 // // 07.01 T II // Aubergines // 2 368 // 421,07 // 116,59 // 357,62 // 37,58 // 72 409 // 131,36 // 30,91 // 1.140 // 07.01-96 // // 07.01 T I // Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes) // 2 795 // 502,28 // 136,65 // 420,28 // 44,64 // 84 656 // 154,12 // 36,32 // 1.150 // ex 07.01-99 // // ex 07.01 T III // Bleekselderij en bladselderij // 1 702 // 305,84 // 83,21 // 255,91 // 27,18 // 51 546 // 93,84 // 22,12 // 1.160 // ex 07.06-90 // // ex 07.06 B // Bataten (zoete aardappelen), vers en niet in stukken // 1 591 // 283,00 // 78,36 // 240,36 // 25,26 // 48 667 // 88,29 // 20,77 // 2.10 // 08.01-31 // // ex 08.01 B // Bananen, vers // 2 252 // 400,40 // 110,86 // 340,06 // 35,73 // 68 855 // 124,91 // 29,39 // 2.20 // ex 08.01-50 // // ex 08.01 C // Ananassen, vers // 3 014 // 533,71 // 147,70 // 450,27 // 47,65 // 89 453 // 165,59 // 37,38 // 2.30 // ex 08.01-60 // // ex 08.01 D // Advokaten, vers // 8 316 // 1 478,52 // 409,38 // 1 255,72 // 131,96 // 254 255 // 461,27 // 108,55 // 2.40 // ex 08.01-99 // // ex 08.01 H // Manga's en guaves, vers // 10 508 // 1 868,13 // 517,26 // 1 586,63 // 166,74 // 321 255 // 582,82 // 137,15 // 2.50 // // // 08.02 A I // Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers: // // // // // // // // // 2.50.1 // 08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16 // // // - Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen // 2 066 // 372,05 // 101,51 // 311,31 // 33,14 // 62 253 // 114,50 // 27,03 1.2,3.4.5.6,13 // // // // // // Ru- briek // NIMEXE- code // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving van de goederen // Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // // // Bfr./Lfr. // Dkr. // DM // Ffr. // Iers £ // Lire // Fl. // £ sterling // // // // // // // // // // // // // // // 2.50.2 // 08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17 // // // - Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita en Hamlins // 3 071 // 546,10 // 151,21 // 463,81 // 48,74 // 93 912 // 170,37 // 40,09 // 2.50.3 // 08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19 // // // - Andere // 2 187 // 388,93 // 107,69 // 330,32 // 34,71 // 66 883 // 121,34 // 28,55 // 2.60 // // // ex 08.02 B // Mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen, vers; clementines, wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers: // // // // // // // // // 2.60.1 // 08.02-29 // // ex 08.02 B II // - Monreales en satsuma's // 1 093 // 196,90 // 54,06 // 165,83 // 17,52 // 33 491 // 61,01 // 14,27 // 2.60.2 // 08.02-31 // // ex 08.02 B II // - Mandarijnen en wilkings // 3 205 // 576,05 // 158,98 // 488,11 // 51,34 // 97 928 // 179,14 // 41,40 // 2.60.3 // 08.02.28 // // 08.02 B I // - Clementines // 1 962 // 353,57 // 96,94 // 297,45 // 31,42 // 59 827 // 109,20 // 25,63 // 2.60.4 // 08.02-34 08.02-37 // // ex 08.02 B II // - Tangerines en andere // 3 653 // 649,46 // 179,82 // 551,59 // 57,96 // 111 684 // 202,61 // 47,68 // 2.70 // ex 08.02-50 // // ex 08.02 C // Citroenen, vers // 1 828 // 325,08 // 90,01 // 276,10 // 29,01 // 55 903 // 101,42 // 23,86 // 2.80 // // // ex 08.02 D // Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers: // // // // // // // // // 2.80.1 // ex 08.02-70 // // // - Witte // 2 438 // 433,57 // 120,05 // 368,24 // 38,69 // 74 560 // 135,26 // 31,83 // 2.80.2 // ex 08.02-70 // // // - Roze // 2 962 // 526,69 // 145,83 // 447,33 // 47,01 // 90 574 // 164,31 // 38,66 // 2.81 // ex 08.02-90 // // ex 08.02 E // Lemmetjes // 6 983 // 1 241,57 // 343,77 // 1 054,48 // 110,81 // 213 508 // 387,34 // 91,15 // 2.90 // 08.04-11 08.04-19 08.04-23 // // 08.04 A I // Druiven voor tafelgebruik // 2 512 // 446,65 // 123,67 // 379,34 // 39,86 // 76 808 // 139,34 // 32,79 // 2.95 // 08.05-50 // // 08.05 C // Kastanjes // 3 193 // 566,65 // 156,35 // 477,79 // 50,45 // 94 722 // 175,75 // 39,56 // 2.100 // 08.06-13 08.06-15 08.06-17 // // 08.06 A II // Appelen // 1 643 // 292,22 // 80,91 // 248,19 // 26,08 // 50 253 // 91,16 // 21,45 // 2.110 // 08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38 // // 08.06 B II // Peren // 1 523 // 270,77 // 74,97 // 229,97 // 24,16 // 46 563 // 84,47 // 19,88 // 2.120 // 08.07-10 // // 08.07 A // Abrikozen // 1 967 // 354,35 // 97,29 // 298,45 // 31,53 // 60 273 // 109,79 // 25,69 // 2.130 // ex 08.07-32 // // ex 08.07 B // Perziken // 2 712 // 489,11 // 133,68 // 410,56 // 43,49 // 82 037 // 150,94 // 35,18 // 2.140 // ex 08.07-32 // // ex 08.07 B // Nectarines // 4 025 // 723,45 // 199,67 // 613,00 // 64,47 // 122 984 // 224,97 // 51,99 // 2.150 // 08.07-51 08.07-55 // // 08.07 C // Kersen // 2 803 // 504,88 // 137,76 // 422,46 // 44,97 // 84 480 // 155,38 // 36,68 // 2.160 // 08.07-71 08.07-75 // // 08.07 D // Pruimen // 2 682 // 476,90 // 132,04 // 405,04 // 42,56 // 82 011 // 148,78 // 35,01 // 2.170 // 08.08-11 08.08-15 // // 08.08 A // Aardbeien // 4 512 // 810,15 // 221,27 // 679,17 // 72,21 // 136 208 // 249,27 // 58,28 // 2.175 // 08.08-35 // // 08.08 C // Blauwe bosbessen // 3 329 // 591,82 // 163,87 // 502,64 // 52,82 // 101 773 // 184,63 // 43,45 // 2.180 // 08.09-11 // // ex 08.09 // Watermeloenen // 247 // 44,02 // 12,19 // 37,39 // 3,92 // 7 570 // 13,73 // 3,23 // 2.190 // // // ex 08.09 // Andere meloenen: // // // // // // // // // 2.190.1 // ex 08.09-19 // // // - Langwerpige of ovale // 836 // 148,74 // 41,18 // 126,32 // 13,27 // 25 578 // 46,40 // 10,92 // 2.190.2 // ex 08.09-19 // // // - Andere // 3 878 // 689,50 // 190,91 // 585,60 // 61,54 // 118 571 // 215,11 // 50,62 // 2.195 // ex 08.09-90 // // ex 08.09 // Granaatappels // 5 896 // 1 048,29 // 290,26 // 890,33 // 93,56 // 180 271 // 327,04 // 76,96 // 2.200 // ex 08.09-90 // // ex 08.09 // Kiwi's // 11 472 // 2 039,59 // 564,74 // 1 732,25 // 182,04 // 350 740 // 636,31 // 149,74 // 2.202 // ex 08.09-90 // // ex 08.09 // Kaki-appels // 15 089 // 2 710,84 // 737,54 // 2 268,30 // 240,93 // 456 889 // 831,81 // 196,06 // 2.203 // ex 08.09-90 // // ex 08.09 // Litchis // 19 624 // 3 535,23 // 970,70 // 2 977,52 // 314,63 // 601 320 // 1 095,40 // 256,32 // // // // // // // // // // // // //

76 577

138,92

32,69

1.110

07.01-81 07.01-82 //

07.01 P I

KOMKOMMERS

2 586

459,78

127,31

390,50

41,03

79 067

143,44

33,75

1.112

07.01-85 //

07.01 Q II

CANTHARELLEN

35 404

6 294,21

1 742,80

5 345,76

561,80

1 082 390

1 963,67

462,11

1.118

07.01-91 //

07.01 R

VENKEL

1 752

314,71

85,84

263,33

27,98

53 136

96,76

22,68

1.120

07.01-93 //

07.01 S

NIET SCHERP SMAKENDE PEPERS

3 285

584,17

161,75

496,14

52,14

100 457

182,24

42,88

1.130

07.01-97 //

07.01 T II

AUBERGINES

2 368

421,07

116,59

357,62

37,58

72 409

131,36

30,91

1.140

07.01-96 //

07.01 T I

KLEINE POMPOENEN ( ZOGENAAMDE COURGETTES )

2 795

502,28

136,65

420,28

44,64

84 656

154,12

36,32

1.150

EX 07.01-99 //

EX 07.01 T III

BLEEKSELDERIJ EN BLADSELDERIJ

1 702

305,84

83,21

255,91

27,18

51 546

93,84

22,12

1.160

EX 07.06-90 //

EX 07.06 B

BATATEN ( ZOETE AARDAPPELEN ), VERS EN NIET IN STUKKEN

1 591

283,00

78,36

240,36

25,26

48 667

88,29

20,77

2.10

08.01-31 //

EX 08.01 B

BANANEN, VERS

2 252

400,40

110,86

340,06

35,73

68 855

124,91

29,39

2.20

EX 08.01-50 //

EX 08.01 C

ANANASSEN, VERS

3 014

533,71

147,70

450,27

47,65

89 453

165,59

37,38

2.30

EX 08.01-60 //

EX 08.01 D

ADVOKATEN, VERS

8 316

1 478,52

409,38

1 255,72

131,96

254 255

461,27

108,55

2.40

EX 08.01-99 //

EX 08.01 H

MANGA'S EN GUAVES, VERS

10 508

1 868,13

517,26

1 586,63

166,74

321 255

582,82

137,15

2.50 // //

08.02 A I

SINAASAPPELEN, ANDERE DAN POMERANSEN ( BITTERE ORANJEAPPELEN ), VERS : // // // // // // // //

2.50.1

08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16 // // // - BLOEDSINAASAPPELEN EN HALFBLOEDSINAASAPPELEN

2 066

372,05

101,51

311,31

33,14

62 253

114,50

27,03

1.2,3.4.5.6,13 // // // // //

RU - BRIEK

NIMEXE - CODE

NR . VAN HET GEMEEN - SCHAPPELIJK DOUANETARIEF

OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

BEDRAG VAN DE EENHEIDSWAARDEN/100 KG NETTO

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13 // // // // //

BFR./LFR .

DKR .

DM

FFR .

IERS

LIRE

FL . // STERLING // // // // // // // // // // // // // //

2.50.2

08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17 // //

- NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA EN HAMLINS

3 071

546,10

151,21

463,81

48,74

93 912

170,37

40,09

2.50.3

08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19 // //

- ANDERE

2 187

388,93

107,69

330,32

34,71

66 883

121,34

28,55

2.60 // //

EX 08.02 B

MANDARIJNEN, TANGERINES EN SATSUMA'S DAARONDER BEGREPEN, VERS; CLEMENTINES, WILKINGS EN ANDERE DERGELIJKE KRUISINGEN VAN CITRUSVRUCHTEN, VERS : // // // // // // // //

2.60.1

08.02-29 //

EX 08.02 B II

- MONREALES EN SATSUMA'S

1 093

196,90

54,06

165,83

17,52

33 491

61,01

14,27

2.60.2

08.02-31 //

EX 08.02 B II

- MANDARIJNEN EN WILKINGS

3 205

576,05

158,98

488,11

51,34

97 928

179,14

41,40

2.60.3

08.02.28 //

08.02 B I

- CLEMENTINES

1 962

353,57

96,94

297,45

31,42

59 827

109,20

25,63

2.60.4

08.02-34 08.02-37 //

EX 08.02 B II

- TANGERINES EN ANDERE

3 653

649,46

179,82

551,59

57,96

111 684

202,61

47,68

2.70

EX 08.02-50 //

EX 08.02 C

CITROENEN, VERS

1 828

325,08

90,01

276,10

29,01

55 903

101,42

23,86

2.80 // //

EX 08.02 D

POMPELMOEZEN EN POMELO'S OF GRAPEFRUIT, VERS : // // // // // // // //

2.80.1

EX 08.02-70 // //

- WITTE

2 438

433,57

120,05

368,24

38,69

74 560

135,26

31,83

2.80.2

EX 08.02-70 // //

- ROZE

2 962

526,69

145,83

447,33

47,01

90 574

164,31

38,66

2.81

EX 08.02-90 //

EX 08.02 E

LEMMETJES

6 983

1 241,57

343,77

1 054,48

110,81

213 508

387,34

91,15

2.90

08.04-11 08.04-19 08.04-23 //

08.04 A I

DRUIVEN VOOR TAFELGEBRUIK

2 512

446,65

123,67

379,34

39,86

76 808

139,34

32,79

2.95

08.05-50 //

08.05 C

KASTANJES

3 193

566,65

156,35

477,79

50,45

94 722

175,75

39,56

2.100

08.06-13 08.06-15 08.06-17 //

08.06 A II

APPELEN

1 643

292,22

80,91

248,19

26,08

50 253

91,16

21,45

2.110

08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38 //

08.06 B II

PEREN

1 523

270,77

74,97

229,97

24,16

46 563

84,47

19,88

2.120

08.07-10 //

08.07 A

ABRIKOZEN

1 967

354,35

97,29

298,45

31,53

60 273

109,79

25,69

2.130

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

PERZIKEN

2 712

489,11

133,68

410,56

43,49

82 037

150,94

35,18

2.140

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

NECTARINES

4 025

723,45

199,67

613,00

64,47

122 984

224,97

51,99

2.150

08.07-51 08.07-55 //

08.07 C

KERSEN

2 803

504,88

137,76

422,46

44,97

84 480

155,38

36,68

2.160

08.07-71 08.07-75 //

08.07 D

PRUIMEN

2 682

476,90

132,04

405,04

42,56

82 011

148,78

35,01

2.170

08.08-11 08.08-15 //

08.08 A

AARDBEIEN

4 512

810,15

221,27

679,17

72,21

136 208

249,27

58,28

2.175

08.08-35 //

08.08 C

BLAUWE BOSBESSEN

3 329

591,82

163,87

502,64

52,82

101 773

184,63

43,45

2.180

08.09-11 //

EX 08.09

WATERMELOENEN

247

44,02

12,19

37,39

3,92

7 570

13,73

3,23

2.190 // //

EX 08.09

ANDERE MELOENEN : // // // // // // // //

2.190.1

EX 08.09-19 // //

- LANGWERPIGE OF OVALE

836

148,74

41,18

126,32

13,27

25 578

46,40

10,92

2.190.2

EX 08.09-19 // //

- ANDERE

3 878

689,50

190,91

585,60

61,54

118 571

215,11

50,62

2.195

EX 08.09-90 //

EX 08.09

GRANAATAPPELS

5 896

1 048,29

290,26

890,33

93,56

180 271

327,04

76,96

2.200

EX 08.09-90 //

EX 08.09

KIWI'S

11 472

2 039,59

564,74

1 732,25

182,04

350 740

636,31

149,74

2.202

EX 08.09-90 //

EX 08.09

KAKI-APPELS

15 089

2 710,84

737,54

2 268,30

240,93

456 889

831,81

196,06

2.203

EX 08.09-90 //

EX 08.09

LITCHIS

19 624

3 535,23

970,70

2 977,52

314,63

601 320

1 095,40

256,32 // // // // // // // // // // // // //