Home

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 452/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1985/1986, van de voor Spanje en Portugal geldende prijzen voor suiker en suikerbieten (PB nr. L 53 van 1.3.1986)

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 452/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1985/1986, van de voor Spanje en Portugal geldende prijzen voor suiker en suikerbieten (PB nr. L 53 van 1.3.1986)

RECTIFICATIE VOOR :

Verordening (EEG) nr. 452/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1985/1986, van de voor Spanje en Portugal geldende prijzen voor suiker en suikerbieten

Bladzijde 3, artikel 1, lid 1, tweede alinea, onder b), derde streepje:

1.2 // in plaats van: // »- 81,83 Ecu per ton . . ." // te lezen: // »- 31,83 Ecu per ton . . .".