Home

RECTIFICATIE VOOR :

RECTIFICATIE VOOR :

RECTIFICATIE VOOR :

Verordening (EEG) nr. 1134/86 van de Commissie van 18 april 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 625/78 houdende uitvoeringsbepalingen voor de openbare opslag van magere-melkpoeder

Bijlage, bladzijde 30:

- punt 9.4.3.1, de eerste en tweede regel moeten als volgt worden gelezen:

»De resultaten van de ontleding van de monsters magere-melkpoeder van goede kwaliteit en met een hoog totaal eiwitgehalte, worden weergegeven in de grafieken 1 en 2.";

- punt 9.4.3.1, de zevende regel moet als volgt worden gelezen:

»De respectieve vergelijkingen van de streeplijnen in de grafieken 1 en 2 zijn:";

- punt 9.4.3.2, het begin van de eerste en van de derde regel moet als volgt worden gelezen:

»Wanneer T1".