Home

Verordening (EEG) nr. 2599/86 van de Commissie van 19 augustus 1986 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 2599/86 van de Commissie van 19 augustus 1986 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 2599/86 van de Commissie van 19 augustus 1986 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Publicatieblad Nr. L 235 van 21/08/1986 blz. 0009


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2599/86 VAN DE COMMISSIE

van 19 augustus 1986

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3502/85 (2), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1577/81 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten omschreven in de in bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in deze zelfde verordening op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in bijlage opgenomen lijst is vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 augustus 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 1986.

Voor de Commissie

Willy DE CLERCQ

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 154 van 13. 6. 1981, blz. 26.

(2) PB nr. L 335 van 13. 12. 1985, blz. 9.

BIJLAGE



1.80.2

EX 07.01-71 // //

_ ANDERE

134,87

5 925

1 075,31

289,42

925,12

18 511

95,93

198 678

325,95

86,27

1.90

07.01-73 //

07.01 L

ARTISJOKKEN

24,26

1 065

193,01

52,15

166,06

3 267

17,18

35 778

58,67

15,52

1.100

07.01-75 07.01-77 //

07.01 M

TOMATEN

20,33

888

161,32

42,87

139,41

2 802

15,45

29 513

48,31

13,90

1.110

07.01-81 07.01-82 //

07.01 P I

KOMKOMMERS

57,16

2 509

454,73

122,87

391,24

7 698

40,49

84 292

138,24

36,57

1.112

07.01-85 //

07.01 Q II

CANTHARELLEN

853,60

37 296

6 773,34

1 800,34

5 853,59

117 665

648,99

1 239 142

2 028,68

583,74

1.118

07.01-91 //

07.01 R

VENKEL

24,65

1 081

196,10

52,99

168,81

3 323

17,39

36 357

59,67

15,77

1.120

07.01-93 //

07.01 S

NIET SCHERP SMAKENDE PEPERS

59,06

2 580

468,68

124,57

405,04

8 141

44,90

85 742

140,37

40,39

1.130

07.01-97 //

07.01 T II

AUBERGINES

39,08

1 707

310,16

82,43

268,04

5 388

29,71

56 741

92,89

26,73

1.140

07.01-96 //

07.01 T I

KLEINE POMPOENEN ( ZOGENAAMDE COURGETTES )

31,06

1 366

247,45

66,89

213,10

4 172

21,99

45 890

75,23

19,67

1.150

EX 07.01-99 //

EX 07.01 T III

BLEEKSELDERIJ EN BLADSELDERIJ

48,68

2 138

388,12

104,46

333,91

6 681

34,62

71 711

117,65

31,14

1.160

EX 07.06-90 //

EX 07.06 B

BATATEN ( ZOETE AARDAPPELEN ), VERS EN NIET IN STUKKEN

68,69

3 005

544,85

148,04

471,42

9 239

48,66

101 393

166,77

43,46

2.10

08.01-31 //

EX 08.01 B

BANANEN, VERS

43,85

1 916

347,99

92,49

300,74

6 045

33,34

63 664

104,22

29,99

2.20

EX 08.01-50 //

EX 08.01 C

ANANASSEN, VERS

58,48

2 555

464,07

123,34

401,05

8 061

44,46

84 899

138,99

39,99

2.30

EX 08.01-60 //

EX 08.01 D

ADVOKATEN, VERS

122,38

5 347

971,10

258,11

839,24

16 869

93,04

177 658

290,85

83,69

2.40

EX 08.01-99 //

EX 08.01 H

MANGA'S EN GUAVES, VERS

143,24

6 258

1 136,65

302,11

982,30

19 745

108,90

207 943

340,43

97,95

2.50 // //

08.02 A I

SINAASAPPELEN, ANDERE DAN POMERANSEN ( BITTERE ORANJEAPPELEN ), VERS : // // // // // // // // // //

2.50.1

08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16 //

_ BLOEDSINAASAPPELEN EN HALFBLOEDSINAASAPPELEN

43,28

1 900

344,34

93,04

296,26

5 829

30,66

63 829

104,68

27,69

1.2,3.4.5.6,15RU - BRIEK

NIMEXE - CODE

NR . VAN HET GEMEEN - SCHAPPELIJK DOUANETARIEF

OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

BEDRAG VAN DE EENHEIDSWAARDEN/100 KG NETTO

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15ECU

BFR./LFR .

DKR .

DM

FFR .

DR .

IERS UKL

LIRE

FL .

UKL STERLING // // // // // // // // // // // // // // // //

2.50.2

08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17 //

_ NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA EN HAMLINS

53,29

2 328

422,85

112,39

365,43

7 345

40,51

77 359

126,64

36,44

2.50.3

08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19 //

_ ANDERE

40,24

1 758

319,34

84,88

275,98

5 547

30,59

58 422

95,64

27,52

2.60 // //

EX 08.02 B

MANDARIJNEN, TANGERINES EN SATSUMA'S DAARONDER BEGREPEN, VERS; CLEMENTINES, WILKINGS EN ANDERE DERGELIJKE KRUISINGEN VAN CITRUSVRUCHTEN, VERS : // // // // // // // // // //

2.60.1

08.02-29 //

EX 08.02 B II

_ MONREALES EN SATSUMA'S

42,07

1 846

335,16

89,49

289,10

5 753

30,04

61 448

100,88

27,79

2.60.2

08.02-31 //

EX 08.02 B II

_ MANDARIJNEN EN WILKINGS

54,83

2 395

435,12

115,65

376,03

7 558

41,69

79 602

130,32

37,50

2.60.3

08.02.28 //

08.02 B I

_ CLEMENTINES

84,26

3 681

668,65

177,72

577,86

11 615

64,06

122 327

200,27

57,62

2.60.4

08.02-34 08.02-37 //

EX 08.02 B II

_ TANGERINES EN ANDERE

57,46

2 510

455,95

121,19

394,04

7 920

43,68

83 415

136,56

39,29

2.70

EX 08.02-50 //

EX 08.02 C

CITROENEN, VERS

51,33

2 242

407,33

108,26

352,01

7 076

39,02

74 518

121,99

35,10

2.80 // //

EX 08.02 D

POMPELMOEZEN EN POMELO'S OF GRAPEFRUIT, VERS : // // // // // // // // // //

2.80.1

EX 08.02-70 // //

_ WITTE

49,17

2 148

390,18

103,71

337,20

6 778

37,38

71 382

116,86

33,62

2.80.2

EX 08.02-70 // //

_ ROZE

62,62

2 736

496,94

132,08

429,46

8 632

47,61

90 913

148,84

42,82

2.81

EX 08.02-90 //

EX 08.02 E

LEMMETJES

148,99

6 510

1 182,29

314,25

1 021,75

20 538

113,28

216 293

354,10

101,89

2.90

08.04-11 08.04-19 08.04-23 //

08.04 A I

DRUIVEN VOOR TAFELGEBRUIK

64,87

2 834

514,75

136,82

444,86

8 942

49,32

94 172

154,17

44,36

2.95

08.05-50 //

08.05 C

KASTANJES

84,23

3 686

668,11

181,53

578,07

11 329

59,67

124 330

204,50

53,29

2.100

08.06-13 08.06-15 08.06-17 //

08.06 A II

APPELEN

73,07

3

192

579,86

154,12

501,12

10 073

55,56

106 083

173,67

49,97

2.110

08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38 //

08.06 B II

PEREN

48,54

2 121

385,22

102,39

332,91

6 692

36,91

70 473

115,37

33,19

2.120

08.07-10 //

08.07 A

ABRIKOZEN

50,58

2 209

401,35

106,67

346,85

6 972

38,45

73 424

120,20

34,58

2.130

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

PERZIKEN

50,87

2 232

405,24

108,20

349,56

6 956

36,32

74 297

121,98

33,61

2.140

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

NECTARINES

35,60

1 555

282,54

75,10

244,17

4 908

27,07

51 690

84,62

24,35

2.150

08.07-51 08.07-55 //

08.07 C

KERSEN

88,56

3 890

706,11

190,05

607,49

12 155

62,99

130 463

214,04

56,65

2.160

08.07-71 08.07-75 //

08.07 D

PRUIMEN

73,84

3 226

585,98

155,75

506,41

10 179

56,14

107 202

175,50

50,50

2.170

08.08-11 08.08-15 //

08.08 A

AARDBEIEN

76,45

3 355

608,18

164,33

523,28

10 297

54,16

112 738

184,89

48,92

2.175

08.08-35 //

08.08 C

BLAUWE BOSBESSEN

113,86

4 975

903,50

240,15

780,82

15 695

86,57

165 291

270,60

77,86

2.180

08.09-11 //

EX 08.09

WATERMELOENEN

30,14

1 317

239,20

63,58

206,72

4 155

22,91

43 761

71,64

20,61

2.190 // //

EX 08.09

ANDERE MELOENEN : // // // // // // // // // //

2.190.1

EX 08.09-19 // //

_ AMARILLO, CUPER, HONEY DEW, ONTENIENTE, PIEL DE SAPO, ROCHET, TENDRAL

26,18

1 144

207,77

55,22

179,56

3 609

19,90

38 011

62,23

17,90

2.190.2

EX 08.09-19 // //

_ ANDERE

59,22

2 587

469,91

124,90

406,10

8 163

45,02

85 968

140,74

40,49

2.195

EX 08.09-90 //

EX 08.09

GRANAATAPPELS

194,45

8 496

1 542,96

410,11

1 333,44

26 804

147,83

282 275

462,13

132,97

2.200

EX 08.09-90 //

EX 08.09

KIWI'S

212,08

9 266

1 682,86

447,30

1 454,35

29 234

161,24

307 870

504,03

145,03

2.202

EX 08.09-90 //

EX 08.09

KAKI-APPELS

198,36

8 706

1 577,95

426,36

1 357,65

26 715

140,52

292 500

479,72

126,92

2.203

EX 08.09-90 //

EX 08.09

LITCHIS

325,59

14 226

2 583,56

686,70

2 232,74

44 881

247,54

472 646

773,80

222,65 // // // // // // // // // // // // // // //