Home

Verordening (EEG) nr. 2733/86 van de Commissie van 2 september 1986 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 2733/86 van de Commissie van 2 september 1986 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Verordening (EEG) nr. 2733/86 van de Commissie van 2 september 1986 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Publicatieblad Nr. L 252 van 04/09/1986 blz. 0009


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2733/86 VAN DE COMMISSIE

van 2 september 1986

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3502/85 (2), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1577/81 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten omschreven in de in bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in deze zelfde verordening op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in bijlage opgenomen lijst is vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 5 september 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 2 september 1986.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 154 van 13. 6. 1981, blz. 26.

(2) PB nr. L 335 van 13. 12. 1985, blz. 9.

BIJLAGE



298,91

1.80.2

EX 07.01-71 // //

_ ANDERE

134,87

5 925

1 075,31

289,42

925,12

18 511

95,93

198 678

325,95

86,27

1.90

07.01-73 //

07.01 L

ARTISJOKKEN

24,26

1 065

193,01

52,15

166,06

3 267

17,18

35 778

58,67

15,52

1.100

07.01-75 07.01-77 //

07.01 M

TOMATEN

139,72

6 075

1 110,20

293,43

961,62

19 326

106,70

202 474

331,04

96,71

1.110

07.01-81 07.01-82 //

07.01 P I

KOMKOMMERS

57,16

2 509

454,73

122,87

391,24

7 698

40,49

84 292

138,24

36,57

1.112

07.01-85 //

07.01 Q II

CANTHARELLEN

824,14

35 839

6 548,53

1 730,84

5 672,13

113 999

629,38

1 194 291

1 952,65

570,48

1.118

07.01-91 //

07.01 R

VENKEL

24,65

1 081

196,10

52,99

168,81

3 323

17,39

36 357

59,67

15,77

1.120

07.01-93 //

07.01 S

NIET SCHERP SMAKENDE PEPERS

48,02

2 088

381,56

100,85

330,50

6 642

36,67

69 588

113,77

33,24

1.130

07.01-97 //

07.01 T II

AUBERGINES

23,01

1 000

182,85

48,32

158,38

3 183

17,57

33 347

54,52

15,92

1.140

07.01-96 //

07.01 T I

KLEINE POMPOENEN ( ZOGENAAMDE COURGETTES )

31,06

1 366

247,45

66,89

213,10

4 172

21,99

45 890

75,23

19,67

1.150

EX 07.01-99 //

EX 07.01 T III

BLEEKSELDERIJ EN BLADSELDERIJ

48,68

2 138

388,12

104,46

333,91

6 681

34,62

71 711

117,65

31,14

1.160

EX 07.06-90 //

EX 07.06 B

BATATEN ( ZOETE AARDAPPELEN ), VERS EN NIET IN STUKKEN

68,69

3 005

544,85

148,04

471,42

9 239

48,66

101 393

166,77

43,46

2.10

08.01-31 //

EX 08.01 B

BANANEN, VERS

45,34

1 972

360,33

95,24

312,11

6 272

34,63

65 716

107,44

31,39

2.20

EX 08.01-50 //

EX 08.01 C

ANANASSEN, VERS

60,37

2 625

479,73

126,80

415,53

8 351

46,10

87 492

143,04

41,79

2.30

EX 08.01-60 //

EX 08.01 D

ADVOKATEN, VERS

131,98

5 739

1 048,71

277,18

908,36

18 256

100,79

191 259

312,70

91,36

2.40

EX 08.01-99 //

EX 08.01 H

MANGA'S EN GUAVES, VERS

143,06

6 221

1 136,81

300,47

984,67

19 790

109,25

207 326

338,97

99,03

2.50 // //

08.02 A I

SINAASAPPELEN, ANDERE DAN POMERANSEN ( BITTERE ORANJEAPPELEN ), VERS : // // // // // // // // // //

2.50.1

08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16 //

_ BLOEDSINAASAPPELEN EN HALFBLOEDSINAASAPPELEN

43,28

1 900

344,34

93,04

296,26

5 829

30,66

63 829

104,68

27,69

1.2,3.4.5.6,15RU - BRIEK

NIMEXE - CODE

NR . VAN HET GEMEEN - SCHAPPELIJK DOUANETARIEF

OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

BEDRAG VAN DE EENHEIDSWAARDEN/100 KG NETTO

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15ECU

BFR./LFR .

DKR .

DM

FFR .

DR .

IERS UKL

LIRE

FL .

UKL STERLING // // // // // // // // // // // // // // // //

2.50.2

08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17 //

_ NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA EN HAMLINS

52,39

2 278

416,33

110,04

360,61

7 247

40,01

75 928

124,14

36,26

2.50.3

08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19 //

_ ANDERE

36,76

1 598

292,11

77,20

253,01

5 085

28,07

53 273

87,10

25,44

2.60 // //

EX 08.02 B

MANDARIJNEN, TANGERINES EN SATSUMA'S DAARONDER BEGREPEN, VERS; CLEMENTINES, WILKINGS EN ANDERE DERGELIJKE KRUISINGEN VAN CITRUSVRUCHTEN, VERS : // // // // // // // // // //

2.60.1

08.02-29 //

EX 08.02 B II

_ MONREALES EN SATSUMA'S

42,07

1 846

335,16

89,49

289,10

5 753

30,04

61 448

100,88

27,79

2.60.2

08.02-31 //

EX 08.02 B II

_ MANDARIJNEN EN WILKINGS

54,83

2 395

435,12

115,65

376,03

7 558

41,69

79 602

130,32

37,50

2.60.3

08.02.28 //

08.02 B I

_ CLEMENTINES

84,26

3 681

668,65

177,72

577,86

11 615

64,06

122 327

200,27

57,62

2.60.4

08.02-34 08.02-37 //

EX 08.02 B II

_ TANGERINES EN ANDERE

60,46

2 629

480,41

126,97

416,11

8 363

46,17

87 615

143,25

41,85

2.70

EX 08.02-50 //

EX 08.02 C

CITROENEN, VERS

54,22

2 358

430,89

113,89

373,23

7 501

41,41

78 585

128,48

37,53

2.80 // //

EX 08.02 D

POMPELMOEZEN EN POMELO'S OF GRAPEFRUIT, VERS : // // // // // // // // // //

2.80.1

EX 08.02-70 // //

_ WITTE

50,88

2 212

404,32

106,86

350,20

7 038

38,85

73 737

120,56

35,22

2.80.2

EX 08.02-70 // //

_ ROZE

65,01

2 827

516,57

136,53

447,43

8 992

49,64

94 210

154,03

45,00

2.81

EX 08.02-90 //

EX 08.02 E

LEMMETJES

152,02

6 611

1 207,98

319,28

1 046,31

21 029

116,09

220 305

360,19

105,23

2.90

08.04-11 08.04-19 08.04-23 //

08.04 A I

DRUIVEN VOOR TAFELGEBRUIK

47,48

2 064

377,27

99,71

326,78

6 567

36,25

68 805

112,49

32,86

2.95

08.05-50 //

08.05 C

KASTANJES

84,23

3 686

668,11

181,53

578,07

11 329

59,67

124 330

204,50

53,29

2.100

08.06-13 08.06-15 08.06-17 //

08.06 A II

APPELEN

61,40

2 670

487,92

128,96

422,62

8 494

46,89

88 986

145,49

42,50

2.110

08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38 //

08.06 B II

PEREN

50,70

2 205

402,91

106,49

348,99

7 014

38,72

73 482

120,14

35,10

2.120

08.07-10 //

08.07 A

ABRIKOZEN

50,58

2 209

401,35

106,67

346,85

6 972

38,45

73 424

120,20

34,58

2.130

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

PERZIKEN

50,87

2 232

405,24

108,20

349,56

6 956

36,32

74 297

121,98

33,61

2.140

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

NECTARINES

35,60

1 555

282,54

75,10

244,17

4 908

27,07

51 690

84,62

24,35

2.150

08.07-51 08.07-55 //

08.07 C

KERSEN

88,56

3 890

706,11

190,05

607,49

12 155

62,99

130 463

214,04

56,65

2.160

08.07-71 08.07-75 //

08.07 D

PRUIMEN

59,65

2 594

474,00

125,28

410,57

8 251

45,55

86 447

141,34

41,29

2.170

08.08-11 08.08-15 //

08.08 A

AARDBEIEN

76,45

3 355

608,18

164,33

523,28

10 297

54,16

112 738

184,89

48,92

2.175

08.08-35 //

08.08 C

BLAUWE BOSBESSEN

113,49

4 935

901,77

238,35

781,09

15 698

86,67

164 462

268,89

78,55

2.180

08.09-11 //

EX 08.09

WATERMELOENEN

28,70

1 248

228,12

60,29

197,59

3 971

21,92

41 603

68,02

19,87

2.190 // //

EX 08.09

ANDERE MELOENEN : // // // // // // // // // //

2.190.1

EX 08.09-19 // //

_ AMARILLO, CUPER, HONEY DEW, ONTENIENTE, PIEL DE SAPO, ROCHET, TENDRAL

24,86

1 081

197,54

52,21

171,10

3 438

18,98

36 027

58,90

17,20

2.190.2

EX 08.09-19 // //

_ ANDERE

70,73

3 075

562,02

148,54

486,80

9 783

54,01

102 498

167,58

48,96

2.195

EX 08.09-90 //

EX 08.09

GRANAATAPPELS

163,43

7 107

1 298,63

343,24

1 124,83

22 607

124,81

236 838

387,22

113,13

2.200

EX 08.09-90 //

EX 08.09

KIWI'S

200,50

8 719

1 593,19

421,09

1 379,97

27 735

153,12

290 560

475,06

138,79

2.202

EX 08.09-90 //

EX 08.09

KAKI-APPELS

198,36

8 706

1 577,95

426,36

1 357,65

26 715

140,52

292

500

479,72

126,92

2.203

EX 08.09-90 //

EX 08.09

LITCHIS

314,28

13 666

2 497,22

660,04

2 163,01

43 472

240,01

455 432

744,62

217,54 // // // // // // // // // // // // // // //