Home

RECTIFICATIE VOOR :

RECTIFICATIE VOOR :

RECTIFICATIE VOOR :

Verordening (EEG) nr. 4058/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende een gecooerdineerd optreden ter vrijwaring van de vrije toegang tot lading in het vervoer over zee

Bladzijde 23, artikel 8

1.2 // in plaats van: // ». . . beperkingen worden opgelegd of dreigen te worden opgelegd . . ." // te lezen: // ». . . beperking van toegang wordt opgelegd of dreigt te worden opgelegd . . .".