Home

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 833/87 van de Commissie van 23 maart 1987 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3877/86 van de Raad betreffende de invoer van langkorrelige, aromatische Basmati-rijst van de posten ex 10.06 B I en II van het gemeenschappelijk douanetarief (PB nr. L 80 van 24.3.1987)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 833/87 van de Commissie van 23 maart 1987 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3877/86 van de Raad betreffende de invoer van langkorrelige, aromatische Basmati-rijst van de posten ex 10.06 B I en II van het gemeenschappelijk douanetarief (PB nr. L 80 van 24.3.1987)

RECTIFICATIE VOOR :

Verordening (EEG) nr. 833/87 van de Commissie van 23 maart 1987 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3877/86 van de Raad betreffende de invoer van langkorrelige, aromatische Basmati-rijst van de posten ex 10.06 B I en II van het gemeenschappelijk douanetarief

Bladzijde 21, artikel 5, lid 3, onder a), vijfde streepje:

1.2 // in plaats van: // »Reduced levy Basmati, licence proving authenticity No . . . issued by . . ." // te lezen: // »Recuced levy Basmati, certificate of authenticity No . . . issued by . . .".