Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1319/87 VAN DE COMMISSIE, van 12 mei 1987, houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

VERORDENING (EEG) Nr. 1319/87 VAN DE COMMISSIE, van 12 mei 1987, houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

VERORDENING (EEG) Nr. 1319/87 VAN DE COMMISSIE, van 12 mei 1987, houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

Publicatieblad Nr. L 125 van 14/05/1987 blz. 0007 - 0009


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1319/87 VAN DE COMMISSIE

van 12 mei 1987

houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3502/85 (2), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1577/81 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten omschreven in de in bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in deze zelfde verordening op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in bijlage opgenomen lijst is vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 mei 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 mei 1987.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 154 van 13. 6. 1981, blz. 26.

(2) PB nr. L 335 van 13. 12. 1985, blz. 9.

BIJLAGE



1.80.2

EX 07.01-71 // //

_ ANDERE

232,62

10 025

1 815,94

483,07

1 615,00

35 983

180,66

350 297

544,76

161,15

1.90

07.01-73 //

07.01 L

ARTISJOKKEN

135,44

5 837

1 057,28

281,25

940,29

20 950

105,18

203 951

317,17

93,82

1.100

07.01-75 07.01-77 //

07.01 M

TOMATEN

86,88

3 744

678,26

180,43

603,21

13 439

67,47

130 838

203,47

60,19

1.110

07.01-81 07.01-82 //

07.01 P I

KOMKOMMERS

53,92

2 323

420,92

111,97

374,34

8 340

41,87

81 196

126,27

37,35

1.112

07.01-85 //

07.01 Q II

CANTHARELLEN

980,32

41 938

7 660,46

2 022,11

6 757,62

146 689

760,37

1 437 668

2 279,32

724,02

1.118

07.01-91 //

07.01 R

VENKEL

31,34

1 350

245,33

65,13

217,02

4 816

24,36

46 478

73,46

21,99

1.120

07.01-93 //

07.01 S

NIET SCHERP SMAKENDE PEPERS

120,93

5 212

944,07

251,14

839,60

18 706

93,92

182 112

283,21

83,77

1.130

07.01-97 //

07.01 T II

AUBERGINES

83,39

3 594

650,99

173,17

578,96

12 899

64,76

125 578

195,29

57,77

1.140

07.01-96 //

07.01 T I

KLEINE POMPOENEN ( ZOGENAAMDE COURGETTES )

54,98

2 369

429,22

114,18

381,73

8 505

42,70

82 798

128,76

38,09

1.150

EX 07.01-99 //

EX 07.01 T III

BLEEKSELDERIJ EN BLADSELDERIJ

58,05

2 501

453,17

120,55

403,02

8 979

45,08

87 417

135,94

40,21

1.160

EX 07.06-90 //

EX 07.06 B

BATATEN ( ZOETE AARDAPPELEN ), VERS EN NIET IN STUKKEN

74,60

3 185

582,47

153,85

512,38

11 235

57,94

109 532

173,25

55,53

2.10

08.01-31 //

EX 08.01 B

BANANEN, VERS

49,08

2 115

383,17

101,93

340,77

7 592

38,12

73 915

114,95

34,00

2.20

EX 08.01-50 //

EX 08.01 C

ANANASSEN, VERS

52,69

2 271

411,35

109,42

365,83

8 151

40,92

79 351

123,40

36,50

2.30

EX 08.01-60 //

EX 08.01 D

ADVOKATEN, VERS

111,46

4 803

870,09

231,46

773,81

17 240

86,56

167 841

261,02

77,21

2.40

EX 08.01-99 //

EX 08.01 H

MANGA'S EN GUAVES, VERS

148,95

6 419

1 162,77

309,32

1 034,10

23 040

115,68

224 300

348,82

103,18

2.50 // //

08.02 A I

SINAASAPPELEN, ANDERE DAN POMERANSEN ( BITTERE ORANJEAPPELEN ), VERS : // // // // // // // // // //

2.50.1

08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16 //

_ BLOEDSINAASAPPELEN EN HALFBLOEDSINAASAPPELEN

77,44

3 337

604,54

160,82

537,65

11 979

60,14

116 617

181,35

53,64

1.2,3.4.5.6,15RU - BRIEK

NIMEXE - CODE

NR . VAN HET GEMEEN - SCHAPPELIJK DOUANETARIEF

OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

BEDRAG VAN DE EENHEIDSWAARDEN/100 KG NETTO

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15ECU

BFR./LFR .

DKR .

DM

FFR .

DR .

IERS UKL

LIRE

FL .

UKL STERLING // // // // // // // // // // // // // // // //

2.50.2

08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17 //

_ NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA EN HAMLINS

45,75

1 971

357,13

95,00

317,61

7 076

35,53

68 892

107,13

31,69

2.50.3

08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19 //

_ ANDERE

38,59

1 651

301,62

79,61

266,07

5 775

29,93

56 607

89,74

28,50

2.60 // //

EX 08.02 B

MANDARIJNEN, TANGERINES EN SATSUMA'S DAARONDER BEGREPEN, VERS; CLEMENTINES, WILKINGS EN ANDERE DERGELIJKE KRUISINGEN VAN CITRUSVRUCHTEN, VERS : // // // // // // // // // //

2.60.1

08.02-29 //

EX 08.02 B II

_ MONREALES EN SATSUMA'S

80,33

3 462

627,14

166,83

557,75

12 427

62,39

120 977

188,14

55,65

2.60.2

08.02-31 //

EX 08.02 B II

_ MANDARIJNEN EN WILKINGS

40,78

1 756

319,17

84,74

282,34

6 265

31,70

60 468

95,57

28,61

2.60.3

08.02.28 //

08.02 B I

_ CLEMENTINES

54,64

2 354

427,66

113,54

378,31

8 395

42,47

81 021

128,06

38,34

2.60.4

08.02-34 08.02-37 //

EX 08.02 B II

_ TANGERINES EN ANDERE

51,81

2 233

404,47

107,60

359,72

8 014

40,24

78 024

121,34

35,89

2.70

EX 08.02-50 //

EX 08.02 C

CITROENEN, VERS

39,94

1 721

311,85

82,95

277,34

6 179

31,02

60 156

93,55

27,67

2.80 // //

EX 08.02 D

POMPELMOEZEN EN POMELO'S OF GRAPEFRUIT, VERS : // // // // // // // // // //

2.80.1

EX 08.02-70 // //

_ WITTE

35,44

1 527

276,71

73,61

246,09

5 483

27,52

53 378

83,01

24,55

2.80.2

EX 08.02-70 // //

_ ROZE

63,28

2 727

494,04

131,42

439,37

9 789

49,15

95 301

148,20

43,84

2.81

EX 08.02-90 //

EX 08.02 E

LEMMETJES

158,07

6 812

1 234,00

328,27

1 097,45

24 451

122,76

238 041

370,19

109,50

2.90

08.04-11 08.04-19 08.04-23 //

08.04 A I

DRUIVEN VOOR TAFELGEBRUIK

144,87

6 243

1 130,95

300,85

1 005,81

22 409

112,51

218 162

339,27

100,36

2.95

08.05-50 //

08.05 C

KASTANJES

101,92

4 360

796,49

210,24

702,62

15 251

79,05

149 480

236,99

75,27

2.100

08.06-13 08.06-15 08.06-17 //

08.06 A II

APPELEN

62,20

2

680

485,57

129,17

431,84

9 621

48,30

93 667

145,66

43,09

2.110

08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38 //

08.06 B II

PEREN

69,47

2 994

542,32

144,26

482,31

10 746

53,95

104 614

162,69

48,12

2.120

08.07-10 //

08.07 A

ABRIKOZEN

43,22

1 863

337,44

89,76

300,10

6 686

33,57

65 094

101,23

29,94

2.130

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

PERZIKEN

47,05

2 027

367,33

97,71

326,68

7 278

36,54

70 859

110,19

32,59

2.140

EX 08.07-32 //

EX 08.07 B

NECTARINES

50,69

2 185

395,77

105,28

351,97

7 842

39,37

76 344

118,72

35,12

2.150

08.07-51 08.07-55 //

08.07 C

KERSEN

88,56

3 788

692,07

182,68

610,50

13 252

68,69

129 883

205,92

65,41

2.160

08.07-71 08.07-75 //

08.07 D

PRUIMEN

204,60

8 817

1 597,19

424,88

1 420,45

31 648

158,90

308 099

479,14

141,73

2.170

08.08-11 08.08-15 //

08.08 A

AARDBEIEN

124,51

5 366

971,98

258,56

864,43

19 260

96,70

187 497

291,58

86,25

2.175

08.08-35 //

08.08 C

BLAUWE BOSBESSEN

131,10

5 608

1 024,49

270,43

903,74

19 617

101,69

192 269

304,83

96,82

2.180

08.09-11 //

EX 08.09

WATERMELOENEN

40,82

1 759

318,65

84,76

283,39

6 314

31,70

61 469

95,59

28,27

2.190 // //

EX 08.09

ANDERE MELOENEN : // // // // // // // // // //

2.190.1

EX 08.09-19 // //

_ AMARILLO, CUPER, HONEY DEW, ONTENIENTE, PIEL DE SAPO, ROCHET, TENDRAL

135,81

5 853

1 060,20

282,03

942,88

21 008

105,47

204 514

318,05

94,08

2.190.2

EX 08.09-19 // //

_ ANDERE

121,54

5 238

948,79

252,40

843,80

18 800

94,39

183 024

284,63

84,19

2.195

EX 08.09-80 //

EX 08.09

GRANAATAPPELS

47,87

2 048

374,10

98,75

330,01

7 163

37,13

70 209

111,31

35,35

2.200

08.09-50 //

EX 08.09

KIWI'S

260,16

11 212

2 030,87

540,25

1 806,15

40 241

202,04

391 758

609,24

180,22

2.202

EX 08.09-80 //

EX 08.09

KAKI-APPELS

213,96

9 221

1 670,23

444,31

1 485,41

33 095

166,16

322 190

501,05

148,22

2.203

EX 08.09-80 //

EX 08.09

LITCHIS

255,87

10 997

1 998,23

531,12

1 767,36

38 873

198,85

377 418

599,90

181,98 // // // // // // // // // // // // // // //