Home

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1512/87 van de Raad van 26 mei 1987 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal landbouwprodukten (PB nr. L 142 van 2.6.1987)

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1512/87 van de Raad van 26 mei 1987 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal landbouwprodukten (PB nr. L 142 van 2.6.1987)

RECTIFICATIE VOOR :

Verordening (EEG) nr. 1512/87 van de Raad van 26 mei 1987 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal landbouwprodukten

In tabel II van de bijlage worden de codes van de gecombineerde nomenclatuur vervangen door:

1.2.3 // bladzijde 2, // eerste produkt: // »0303 10 00 0303 22 00"; // bladzijde 3, // tweede produkt: // »0305 20 00", // // voorlaatste produkt: // »1604 30 90", // // laatste produkt: // »1604 11 00 1604 20 10".