Home

Verordening (EEG) nr. 1565/87 van de Commissie van 4 juni 1987 inzake het openen van extra contingenten voor invoer in de Gemeenschap van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit bepaalde derde landen die aan de handelsbeurzen van Berlijn 1987 deelnemen

Verordening (EEG) nr. 1565/87 van de Commissie van 4 juni 1987 inzake het openen van extra contingenten voor invoer in de Gemeenschap van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit bepaalde derde landen die aan de handelsbeurzen van Berlijn 1987 deelnemen

Verordening (EEG) nr. 1565/87 van de Commissie van 4 juni 1987 inzake het openen van extra contingenten voor invoer in de Gemeenschap van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit bepaalde derde landen die aan de handelsbeurzen van Berlijn 1987 deelnemen

Publicatieblad Nr. L 145 van 05/06/1987 blz. 0035 - 0040


*****

VERORDENING ( EEG ) NR . 1565/87 VAN DE COMMISSIE

VAN 4 JUNI 1987

INZAKE HET OPENEN VAN EXTRA CONTINGENTEN VOOR INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN BEPAALDE TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT BEPAALDE DERDE LANDEN DIE AAN DE HANDELSBEURZEN VAN BERLIJN 1987 DEELNEMEN

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 4136/86 VAN DE RAAD VAN 22 DECEMBER 1986 BETREFFENDE DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN TOEPASSING OP DE INVOER VAN BEPAALDE TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT DERDE LANDEN ( 1 ), EN INZONDERHEID OP ARTIKEL 9, LID 3,

OVERWEGENDE DAT BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 4136/86 DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT BEPAALDE DERDE LANDEN AAN KWANTITATIEVE MAXIMA EN VERDELING OVER DE LID-STATEN EN AAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN VERGUNNINGEN IS ONDERWORPEN;

OVERWEGENDE DAT IN 1987 IN BERLIJN, ZOALS GEDURENDE DE VORIGE JAREN, HANDELSBEURZEN WORDEN GEHOUDEN, WAARAAN NAAR VERWACHTING DERDE LANDEN ZULLEN DEELNEMEN DIE PRODUKTEN UITVOEREN WELKE ONDER VERORDENING ( EEG ) NR . 4136/86 VALLEN; DAT REEDS VOOR DE VORIGE HANDELSBEURZEN CONTINGENTEN WERDEN TOEGEKEND BIJ VERORDENINGEN VAN DE COMMISSIE EN DAT HET BESTAANDE AANDEEL VAN DE AAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOEGEKENDE COMMUNAUTAIRE CONTINGENTEN WELLICHT ONTOEREIKEND IS OM IN DE BEHOEFTEN VAN DE HANDELSBEURZEN TE VOORZIEN;

OVERWEGENDE DAT HET DERHALVE NOODZAKELIJK IS EXTRA CONTINGENTEN VOOR DE HANDELSBEURZEN VAN BERLIJN TE OPENEN EN DEZE AAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TOE TE KENNEN;

OVERWEGENDE DAT HET GEWENST IS DAT DE INVOERVERGUNNINGEN WORDEN AFGEGEVEN OVEREENKOMSTIG DE IN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 4136/86 NEERGELEGDE EISEN INZAKE OORSPRONG;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 4136/86 INGESTELDE COMITE TEXTIELPRODUKTEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

IN AANVULLING OP DE BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 4136/86 INGESTELDE KWANTITATIEVE MAXIMA BIJ INVOER, WORDEN DE IN DE BIJLAGE VERMELDE EXTRA CONTINGENTEN GEOPEND EN TOEGEWEZEN AAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IN VERBAND MET DE HANDELSBEURZEN VAN BERLIJN DIE IN 1987 WORDEN GEHOUDEN .

ARTIKEL 2

1 . DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VERLENEN TOESTEMMING VOOR INVOER DIE DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE EXTRA CONTINGENTEN NIET OVERSCHRIJDT, UITSLUITEND MET BETREKKING TOT CONTRACTEN DIE IN BERLIJN TIJDENS DE BERLIJNSE HANDELSBEURZEN WORDEN GETEKEND EN VOOR ZOVER DEZE DOOR DE AUTORITEITEN ALS HIERVOOR IN AANMERKING KOMEND WORDEN ERKEND OP VOORWAARDE DAT DE DOOR DEZE CONTRACTEN GEDEKTE PRODUKTEN NA 15 OKTOBER 1987 VOOR UITVOER NAAR DE BONDSREPUBLIEK WORDEN VERLADEN IN HET DERDE LAND WAARUIT ZIJ VAN OORSPRONG ZIJN .

2 . DE GELDIGHEIDSDUUR VAN INVOERVERGUNNINGEN OF GELIJKWAARDIGE DOCUMENTEN AFGEGEVEN OVEREENKOMSTIG LID 1, LOOPT AF OP 31 DECEMBER 1988 .

3 . DE COMMISSIE WORDT UITERLIJK OP 31 DECEMBER 1987 IN KENNIS GESTELD VAN DE TOTALE HOEVEELHEDEN DIE DOOR OVEREENKOMSTIG LID 1 ERKENDE CONTRACTEN WORDEN GEDEKT .

ARTIKEL 3

INVOER VAN PRODUKTEN GEDEKT DOOR VERGUNNINGEN WELKE INGEVOLGE ARTIKEL 2 WORDEN AFGEGEVEN, GESCHIEDT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 4136/86 .

ARTIKEL 4

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL, 4 JUNI 1987 .

VOOR DE COMMISSIE

WILLY DE CLERCQ

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 387 VAN 31 . 12 . 1986, BLZ . 42 .

BIJLAGE

1.2.3.4.5.6.7CATE - GORIE

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( 1987 )

NIMEXE-CODE ( 1987 )

OMSCHRIJVING

DERDE LAND

EENHEID

HOEVEEL - HEDEN // // // // // // // // // // // // // //

1

55.05

55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87

GARENS VAN KATOEN, NIET GEREED VOOR DE VERKOOP IN HET KLEIN

PAKISTAN PERU

TON

48 48 // // // // // // //

2

55.09

55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99

WEEFSELS VAN KATOEN, ANDERE DAN WEEFSELS MET GAASBINDING, BAD - OF FROTTEERSTOF ( LUSSENDOEK ); LINT, FLUWEEL, PLUCHE, LUSSENWEEFSEL, CHENILLEWEEFSEL, TULE EN FILETWEEFSELS

PERU

TON

55 // // // // // // //

4

60.04 B I II A ) B ) C ) IV A ) 4 B ) 1 AA ) DD ) 2 EE ) C ) 4 D ) 1 AA ) DD ) EX 2 DD )

60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 39, 41, 50, 58, 69, 71, 79, 88

OVERHEMDEN EN SPORTHEMDEN, T-SHIRTS, HEMDTRUIEN ( SOUS-PULLS ) ( ANDERE DAN VAN WOL OF VAN FIJN HAAR ), PULLOVERS, TRICOTPAKKEN, MAILLOTS DE CORPS EN DERGELIJKE ARTIKELEN VAN BREI - OF HAAKWERK

INDIA ( 1 ) MALEISIE PAKISTAN FILIPPIJNEN THAILAND BULGARIJE SINGAPORE TSJECHOSLO - WAKIJE

1 000 STUKS

221 106 197 230 188 80 166 40 //

60.05 A II B ) 4 MM ) 11 22 33 44

60.05-86, 87, 88, 89 // // // // // // // // // // //

5

60.05 A I A ) II B ) 4 BB ) 11 AAA ) BBB ) CCC ) DDD ) EEE ) 22 BBB ) CCC ) DDD ) EEE ) FFF ) IJIJ ) 11

60.05-01, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 80

TRUIEN, JUMPERS, PULLOVERS ( MET OF ZONDER MOUWEN ), TWINSETS, VESTEN EN JASJES ( ANDERE DAN VERKREGEN DOOR HET AANEENNAAIEN VAN IN VORM GESNEDEN STUKKEN ); ANORAKS, WINDJAKKEN, BLOUSONS EN DERGELIJKE, VAN BREI - OF HAAKWERK

HONGARIJE PAKISTAN FILIPPIJNEN POLEN THAILAND BULGARIJE MALEISIE SINGAPORE ROEMENIE

1 000 STUKS

65 252 189 90 238 75 46 86 60 // // // // // // //

1,7(1 ) DE AANGEGEVEN KWANTITATIEVE BEPERKING OMVAT UITSLUITEND DE PRODUKTEN VALLENDE ONDER DE NIMEXE-CODES 60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 39, 41, 50, 58, 69, 71, 79, 88 . BOVEN DE AANGEGEVEN KWANTITATIEVE BEPERKING IS DE SPECIFIEKE HOEVEELHEID VAN 25 TON VASTGESTELD UITSLUITEND VOOR DE UITVOER VAN PRODUKTEN VALLENDE ONDER DE NIMEXE-CODES 60.05-86, 87, 88, 89 . OP DE UITVOERVERGUNNING VOOR DEZE PRODUKTEN MOET WORDEN VERMELD "CATEGORIE 4 S ".

1.2.3.4.5.6.7CATE - GORIE

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( 1987 )

NIMEXE-CODE ( 1987 )

OMSCHRIJVING

DERDE LAND

EENHEID

HOEVEEL - HEDEN // // // // // // // //

6

61.01 B V D ) 1 2 3 E ) 1 2 3 61.02 B II E ) 6 AA ) BB ) CC )

61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72

SHORTS EN ANDERE KORTE BROEKEN ( ANDERE DAN ZWEMBROEKEN ), LANGE BROEKEN, GEWEVEN, VOOR HEREN EN JONGENS; LANGE BROEKEN, GEWEVEN, VAN WOL, VAN KATOEN OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE VEZELS, VOOR DAMES EN MEISJES

POLEN SRI LANKA THAILAND HONGARIJE INDONESIE INDIA MALEISIE SINGAPORE FILIPPIJNEN BRAZILIE TSJECHOSLO - WAKIJE ROEMENIE

1 000 STUKS

70 130 99 55 145 135 106 81 154 70 35 70 // // // // // // //

7

60.05 A II B ) 4 AA ) 22 33 44 55 61.02 B II E ) 7 BB ) CC ) EE )

60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 85

BLOUSES EN HEMDBLOUSES MET KORTE OF MET LANGE MOUWEN, AL DAN NIET VAN BREI - OF HAAKWERK, VAN WOL, VAN KATOEN, OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE VEZELS, VOOR DAMES EN MEISJES

HONGARIJE INDIA INDONESIE FILIPPIJNEN SINGAPORE SRI LANKA THAILAND BULGARIJE TSJECHOSLO - WAKIJE

1 000 STUKS

50 292 111 116 188 110 76 40 12 // // // // // // //

8

61.03 A I II IV

61.03-11, 15, 18

OVERHEMDEN EN SPORTHEMDEN, ANDERE DAN VAN BREI - OF HAAKWERK, VOOR HEREN EN JONGENS, VAN WOL, VAN KATOEN OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE VEZELS

MALEISIE PAKISTAN SINGAPORE SRI LANKA BULGARIJE INDONESIE TSJECHOSLO - WAKIJE FILIPPIJNEN THAILAND INDIA POLEN ROEMENIE

1 000 STUKS

97 180 104 297 130 244 30 122 109 305 25 150 // // // // // // //

9

55.08 62.02 B III A ) 1

55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71

BAD - OF FROTTEERSTOF ( LUSSENDOEK ), VAN KATOEN; HUISHOUDLINNEN, ANDER DAN VAN BREI - OF HAAKWERK, VAN BAD - OF FROTTEERSTOF ( LUSSENDOEK ), VAN KATOEN

BRAZILIE PAKISTAN

TON

259 197 // // // // // // //

10

60.02 A B

60.02-40, 50, 60, 70, 80

HANDSCHOENEN, WANTEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN VAN BREI - OF HAAKWERK

FILIPPIJNEN THAILAND

1 000 PAAR

374 598 // // // // // // //

CATE - GORIE

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( 1987 )

NIMEXE-CODE ( 1987 )

OMSCHRIJVING

DERDE LAND

EENHEID

HOEVEEL - HEDEN // // // // // // // //

12

60.03 B I A ) B ) II A ) B ) 2 III IV

60.03-11, 18, 20, 29, 40, 80

KOUSENBROEKEN, KOUSEN, ONDERKOUSEN, SOKKEN, VOETJES EN DERGELIJKE ARTIKELEN VAN BREI - OF HAAKWERK, ANDERE DAN VOOR BABY'S, ANDERSPATKOUSEN DAARONDER BEGREPEN, ANDERE DAN PRODUKTEN VAN CATEGORIE 70

THAILAND

1 000 PAAR

444 //

60.04 B III A ) 2 B )

60.04-33, 34 // // // // //

60.06 B II

60.06-92 // // // // // // // // // // //

13

60.04 B IV A ) 2 B ) 1 CC 2 DD ) C ) 2 D ) 1 CC ) 2 CC )

60.04-36, 48, 56, 66, 75, 85

SLIPS EN ONDERBROEKEN VOOR HEREN EN JONGENS, SLIPS EN BROEKEN VOOR DAMES EN MEISJES, VAN BREI - OF HAAKWERK, VAN WOL, VAN KATOEN, OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE VEZELS

FILIPPIJNEN

1 000 STUKS

488 // // // // // // //

15

61.02 B I A ) II E ) 1 AA ) BB ) CC ) 2 AA ) BB ) CC )

61.02-05, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40

MANTELS, REGENJASSEN EN CAPES DAARONDER BEGREPEN, BLAZERS EN JASJES, GEWEVEN, VOOR DAMES EN MEISJES, VAN WOL, VAN KATOEN OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE VEZELS ( ANDERE DAN PARKA'S ( VAN CATEGORIE 21 ))

HONGARIJE INDIA POLEN TSJECHOSLO - WAKIJE ROEMENIE FILIPPIJNEN

1 000 STUKS

65 130 75 50 75 50 // // // // // // //

16

61.01 B V C ) 1 2 3

61.01-51, 54, 57

KOSTUUMS EN COMBINATIES, ANDERE DAN VAN BREI - OF HAAKWERK, VOOR HEREN EN JONGENS, VAN WOL, VAN KATOEN, OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE VEZELS, BEHALVE SKIKLEDING

POLEN

1 000 STUKS

25 // // // // // // //

19

61.05 A C

61.05-10, 99

ZAKDOEKEN, ANDERE DAN VAN BREI - OF HAAKWERK

TSJECHOSLO - WAKIJE

1 000 STUKS

300 // // // // // // //

20

62.02 B I A ) C )

62.02-12, 13, 19

BEDDELINNEN, ANDER DAN VAN BREI - OF HAAKWERK

BRAZILIE INDIA

TON

150 345 // // // // // // //

21

61.01 B IV 61.02 B II D )

61.01-29, 31, 32 61.02-25, 26, 28

PARKA'S, ANORAKS, WINDJAKKEN EN DERGELIJKE, ANDERE DAN VAN BREI - OF HAAKWERK, VAN WOL, VAN KATOEN, OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE VEZELS

FILIPPIJNEN THAILAND SRI LANKA

1 000 STUKS

339 288 267 // // // // // // //

22

56.05 A

56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47

GARENS VAN SYNTHETISCHE STAPELVEZELS, NIET GEREED VOOR DE VERKOOP IN HET KLEIN

MALEISIE THAILAND

TON

316 84 // // // // // // //

CATE - GORIE

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( 1987 )

NIMEXE-CODE ( 1987 )

OMSCHRIJVING

DERDE LAND

EENHEID

HOEVEEL - HEDEN // // // // // // // //

24

60.04 B IV A ) 1 B ) 1 BB ) 2 AA ) BB ) C ) 1 D ) 1 BB ) 2 AA ) BB )

60.04-35, 47, 51, 53, 65, 73, 81, 83

NACHTHEMDEN, PYJAMA'S, BADJASSEN, KAMERJASSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN VAN BREI - OF HAAKWERK, VOOR HEREN EN JONGENS NACHTHEMDEN, PYJAMA'S, NEGLIGES, BADJASSEN, KAMERJASSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, VAN BREI - OF HAAKWERK, VOOR DAMES EN MEISJES

POLEN THAILAND

1 000 STUKS

20 124 //

60.05 A II B ) 4 LL ) 11

60.05-84 // // // // // // // // // // //

26

60.05 A II B ) 4 CC ) 11 22 33 44

60.05-46, 47, 48, 49

JAPONNEN VOOR DAMES EN MEISJES, VAN WOL, VAN KATOEN, OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE VEZELS

INDIA FILIPPIJNEN THAILAND POLEN ROEMENIE

1 000 STUKS

419 114 151 140 50 //

61.02 B II E ) 4 BB ) CC ) DD ) EE )

61.02-48, 52, 53, 54 // // // // // // // // // // //

27

60.05 A II B ) 4 ) DD )

60.05-51, 52, 54, 58

ROKKEN, BROEKROKKEN INBEGREPEN, VOOR DAMES EN MEISJES

INDIA

1 000 STUKS

353 //

61.02 B II E ) 5 AA ) BB ) CC )

61.02-57, 58, 62 // // // // // // // // // // //

29

61.02 B II E ) 3 AA ) BB ) CC )

61.02-42, 43, 44

MANTELPAKKEN, BROEKPAKKEN EN COMBINATIES, ANDERE DAN VAN BREI - OF HAAKWERK, VOOR DAMES EN MEISJES, VAN WOL, VAN KATOEN OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE VEZELS, BEHALVE SKIKLEDING

INDIA

1 000 STUKS

313 // // // // // // //

31

61.09 D

61.09-50

BUSTEHOUDERS, GEWEVEN OF VAN BREI - OF HAAKWERK

FILIPPIJNEN TSJECHOSLO-WAKIJE

1 000 STUKS

435 40 // // // // // // //

39

62.02 B II A ) C ) III A ) 2 C )

62.02-40, 42, 44, 46, 51, 59, 65, 72, 74, 77

TAFELLINNEN, HUISHOUDLINNEN, ANDER DAN VAN BREI - OF HAAKWERK, ANDER DAN VAN KATOENEN BAD - OF FROTTEERSTOF

BRAZILIE INDIA

TON

152 132 // // // // // // //

73

60.05 A II B ) 3

60.05-16, 17, 19

TRAININGSPAKKEN VAN BREI - OF HAAKWERK, VAN WOL, VAN KATOEN, OF VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE VEZELS

TSJECHOSLO - WAKIJE THAILAND

1 000 STUKS

30 65 // // // // // // //

117

54.05

54.05-21, 25, 31, 35, 38, 51, 55, 61, 68

WEEFSELS VAN VLAS OF VAN RAMEE

TSJECHOSLO - WAKIJE

TON

30 // // // // // // //