Home

RECTIFICATIE VOOR :

RECTIFICATIE VOOR :

RECTIFICATIE VOOR :

Verordening (EEG) nr. 3782/87 van de Raad van 3 december 1987 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor 1988 voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden

Bladzijde 16, bijlage I, volgnummer 40.0220, kolom (6):

1.2 // in plaats van: // »Brazilië 355 -" // te lezen: // »Brazilië 335 -".

Bladzijde 33, bijlage I, volgnummer 40.0670, kolom (7):

1.2 // in plaats van: // »Pakistan - 44" // te lezen: // »Pakistan - 49".

Bladzijde 56, bijlage IV, deel B:

invoegen: »408 St. Pierre en Miquelon".