Home

RECTIFICATIE VOOR :

RECTIFICATIE VOOR :

RECTIFICATIE VOOR :

Verordening (EEG) nr. 1998/88 van de Commissie van 6 juli 1988 tot wijziging van kwantitatieve maxima welke voor de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Thailand werden vastgesteld (categorie 5)

BLADZIJDE 19 _ BIJLAGEN III EN IV BIS, KOLOM "GN-CODE ":

TE LEZEN : "6101 10 90

6101 20 90

6101 30 90

6102 10 90

6102 20 90

6102 30 90

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 39

6110 10 91

6110 10 99

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 91

6110 30 99 ".