Home

VERORDENING (EEG, EURATOM, EGKS) Nr. 702/89 VAN DE RAAD van 15 maart 1989 tot aanpassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de bezoldigingen van de in derde landen tewerkgestelde ambtenaren van toepassing zijn

VERORDENING (EEG, EURATOM, EGKS) Nr. 702/89 VAN DE RAAD van 15 maart 1989 tot aanpassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de bezoldigingen van de in derde landen tewerkgestelde ambtenaren van toepassing zijn

VERORDENING (EEG, EURATOM, EGKS) Nr. 702/89 VAN DE RAAD van 15 maart 1989 tot aanpassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de bezoldigingen van de in derde landen tewerkgestelde ambtenaren van toepassing zijn

Publicatieblad Nr. L 078 van 21/03/1989 blz. 0001 - 0002


*****

VERORDENING (EEG, EURATOM, EGKS) Nr. 702/89 VAN DE RAAD

van 15 maart 1989

tot aanpassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de bezoldigingen van de in derde landen tewerkgestelde ambtenaren van toepassing zijn

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3982/88 (2), inzonderheid op artikel 13, eerste alinea, van bijlage X van voornoemd Statuut,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat rekening dient te worden gehouden met de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud in derde landen en dat bijgevolg, met ingang van 1 januari 1989, de aanpassingscoëfficiënten dienen te worden vastgesteld die van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de valuta van het land van tewerkstelling aan de in derde landen tewerkgestelde ambtenaren worden uitbetaald,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 1989 worden de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald, vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.

De voor de betaling van deze bezoldigingen toegepaste wisselkoersen zijn die welke worden gebruikt voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappen voor de maand die voorafgaat aan de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 maart 1989.

Voor de Raad

De Voorzitter

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

(1) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 354 van 22. 12. 1988, blz. 1.

BIJLAGE

Lijst van de aanpassingscoëfficiënten met ingang van 1 januari 1989

1.2.3.4 // // // // // Land van tewerkstelling // Aanpassings- coëfficiënten // Land van tewerkstelling // Aanpassings- coëfficiënten // // // //

Algerijë 96,35

Angola 93,87

Antigua en Barbuda 87,61

Nederlandse Antillen 103,99

Australië 108,10

Bahama's 98,92

Bangladesh 48,30

Barbados 88,43

Belize 80,91

Benin 93,67

Boeroendi 76,32

Botswana 50,67

Brazilië 54,90

Burkina Faso 88,50

Canada 86,70

Centraalafrikaanse Republiek 147,59

Chili 46,80

China 63,88

Comoren 132,08

Costa Rica 61,91

Djibouti 149,42

Dominicaanse Republiek 29,18

Egypte 56,10

Equatoriaal-Guinee 116,77

Ethiopië 74,84

Fidji 58,72

Gabon 141,17

Gambia 91,30

Ghana 39,17

Grenada 83,46

Guinee-Bissau 53,00

Guinee (Conakry) 42,75

Guyana 38,79

Haïti 79,22

India 35,97

Indonesië 65,89

Israël 87,58

Ivoorkust 125,49

Jamaica 68,22

Japan 177,73

Joegoslavië 29,22

Jordanië 52,79

Kaapverdië 89,91

Kameroen 106,86

Kenia 58,68

Kongo 125,25

Lesotho 55,56

Libanon 18,63

Liberia 83,11

Madagascar 44,41

Malawi 61,00

Mali 102,30

Marokko 66,47

Mauretanië 118,91

Mauritius 52,50

Mexico 52,64

Mozambique 19,35

Niger 103,08

Nigeria 66,04

Noorwegen 143,01

Oeganda 97,75

Oostenrijk 114,50

Pakistan 44,62

Papoea-Nieuw-Guinea 94,94

Rwanda 114,40

Salomonseilanden 77,28

Samoa 68,17

São Tomé en Príncipe -

Senegal 114,99

Seychellen 171,33

Sierra Leone 110,64

Soedan 92,11

Somalië 47,16

Suriname 147,24

Swaziland 44,09

Syrië 141,59

Tanzania 40,56

Thailand 54,42

Togo 103,84

Tonga 116,95

Trinidad en Tobago 69,42

Tsjaad 144,56

Tunesië 50,08

Turkije 46,44

Uruguay 53,16

Vanuatu 101,91

Venezuela 30,46

Verenigde Staten van Amerika 86,47

Zaïre 93,63

Zambia 55,27

Zimbabwe 52,67

Zuid-Korea 88,49

Zweden 126,04

Zwitserland 139,83