Home

91/192/EGKS, EEG, Euratom: Besluit van de Commissie van 19 maart 1991 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 augustus 1990 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

91/192/EGKS, EEG, Euratom: Besluit van de Commissie van 19 maart 1991 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 augustus 1990 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

91/192/EGKS, EEG, Euratom: Besluit van de Commissie van 19 maart 1991 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 augustus 1990 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

Publicatieblad Nr. L 094 van 16/04/1991 blz. 0026 - 0027


Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening ( EEG, Euratom, EGKS ) nr . 259/68 ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( Euratom, EGKS, EEG ) nr . 3736/90 ( 2 ), inzonderheid op artikel 13, tweede alinea, van bijlage X,

Overwegende dat bij Verordening ( Euratom, EGKS, EEG) nr . 3912/90 van de Raad ( 3 ), overeenkomstig artikel 13, eerste alinea, van bijlage X bij het Statuut, de aanpassingscoëfficiënten zijn vastgesteld die met ingang van 1 juli 1990 van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald aan ambtenaren die in derde landen zijn tewerkgesteld;

Overwegende dat met ingang van 1 augustus 1990 bepaalde van deze aanpassingscoëfficiënten dienen te worden gewijzigd daar uit statistische gegevens waarover de Commissie beschikt, is gebleken dat de variatie van de kosten van levensonderhoud, die aan de hand van de aanpassingscoëfficiënten en de desbestreffende wisselkoers wordt gemeten, voor bepaalde derde landen sedert de laatste vaststelling meer dan 5 % bedraagt,

BESLUIT : Enig artikel Met ingang van 1 augustus 1990 worden de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren die in een derde land zijn tewerkgesteld en die in de valuata van het land van tewerkstelling worden uitbetaald, gewijzigd overeenkomstig de bijlage .

De voor de betaling van deze bezoldigingen toegepaste wisselkoersen zijn die welke worden gebruikt voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappen voor de maand die voorafgaat aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit . Gedaan te Brussel, 19 maart 1991 . Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 56 van 4 . 3 . 1968, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 360 van 22 . 12 . 1990, blz . 1 . ( 3 ) PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1990, blz . 3 .

BIJLAGE

Land van tewerkstelling Aanpassingscoëfficiënten met ingang van 1 augustus 1990 Argentinië 91,0300000 Brazilië 48,0500000 Costa Rica 61,5800000 Joegoslavië 60,9100000 Mauretanië 113,7900000 Oeganda 92,2600000 Peru 146,3300000 Polen 13,2700000 Sierra Leone 70,0600000 Soedan 151,7100000 Somalië 21,8100000 Tanzania 35,4600000 Turkije 61,0200000 Uruguay 45,4700000 Venezuela 66,4900000

BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 19 maart 1991 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 augustus 1990 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land ( 91/192/EGKS, EEG, Euratom )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening ( EEG, Euratom, EGKS ) nr . 259/68 ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( Euratom, EGKS, EEG ) nr . 3736/90 (2 ), inzonderheid op artikel 13, tweede alinea, van bijlage X,

Overwegende dat bij Verordening ( Euratom, EGKS, EEG ) nr . 3912/90 van de Raad ( 3 ), overeenkomstig artikel 13, eerste alinea, van bijlage X bij het Statuut, de aanpassingscoëfficiënten zijn vastgesteld die met ingang van 1 juli 1990 van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald aan ambtenaren die in derde landen zijn tewerkgesteld;

Overwegende dat met ingang van 1 augustus 1990 bepaalde van deze aanpassingscoëfficiënten dienen te worden gewijzigd daar uit statistische gegevens waarover de Commissie beschikt, is gebleken dat de variatie van de kosten van levensonderhoud, die aan de hand van de aanpassingscoëfficiënten en de desbestreffende wisselkoers wordt gemeten, voor bepaalde derde landen sedert de laatste vaststelling meer dan 5 % bedraagt,

BESLUIT : Enig artikel Met ingang van 1 augustus 1990 worden de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren die in een derde land zijn tewerkgesteld en die in de valuata van het land van tewerkstelling worden uitbetaald, gewijzigd overeenkomstig de bijlage .

De voor de betaling van deze bezoldigingen toegepaste wisselkoersen zijn die welke worden gebruikt voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappen voor de maand die voorafgaat aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit . Gedaan te Brussel, 19 maart 1991 . Voor de Commissie

António CARDOSO E CUNHA

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 56 van 4 . 3 . 1968, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 360 van 22 . 12 . 1990, blz . 1 . ( 3 ) PB nr . L 375 van 31 . 12 . 1990, blz . 3 .

BIJLAGE

Land van tewerkstelling Aanpassingscoëfficiënten met ingang van 1 augustus 1990 Argentinië 91,0300000 Brazilië 48,0500000 Costa Rica 61,5800000 Joegoslavië 60,9100000 Mauretanië 113,7900000 Oeganda 92,2600000 Peru 146,3300000 Polen 13,2700000 Sierra Leone 70,0600000 Soedan 151,7100000 Somalië 21,8100000 Tanzania 35,4600000 Turkije 61,0200000 Uruguay 45,4700000 Venezuela 66,4900000