Home

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2587/91 van de Commissie van 26 juli 1991 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB nr. L 259 van 16.9.1991)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2587/91 van de Commissie van 26 juli 1991 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB nr. L 259 van 16.9.1991)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2587/91 van de Commissie van 26 juli 1991 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 259 van 16 september 1991)

Bladzijde 190, voetnoot (4) als volgt te lezen:

"(4) Dit invoerrecht is verlaagd tot 3,5 % (schorsing) voor onbepaalde tijd.".