Home

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3022/93 van de Commissie van 29 oktober 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3478/92 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak (PB nr. L 270 van 30. 10. 1993)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3022/93 van de Commissie van 29 oktober 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3478/92 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak (PB nr. L 270 van 30. 10. 1993)

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3022/93 van de Commissie van 29 oktober 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3478/92 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 270 van 30 oktober 1993)

Op bladzijde 64, na de laatste considerans, de volgende considerans toevoegen:

"Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor ruwe tabak,".