Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 3255/93 van de Commissie van 26 november 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2729/88 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/1989 tot en met 1995/1996 (PB nr. L 293 van 27.11.1993)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 3255/93 van de Commissie van 26 november 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2729/88 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/1989 tot en met 1995/1996 (PB nr. L 293 van 27.11.1993)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 3255/93 van de Commissie van 26 november 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2729/88 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/1989 tot en met 1995/1996 (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 293 van 27 november 1993)

Bladzijde 38, artikel 1, punt 6, vierde regel:

in plaats van: "in punt 4. Italië: "Regina".",

te lezen: "in punt 4. Italië: "Regina dei Vigneti B".".