Home

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1251/94 van de Commissie van 31 mei 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de gratis levering van rundvlees, boter en meel overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 598/91 van de Raad betreffende een noodmaatregel voor de levering van landbouwprodukten, bestemd voor de bevolking van de Sowjetunie (PB nr. L 137 van 1.6.1994)

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1251/94 van de Commissie van 31 mei 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de gratis levering van rundvlees, boter en meel overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 598/91 van de Raad betreffende een noodmaatregel voor de levering van landbouwprodukten, bestemd voor de bevolking van de Sowjetunie (PB nr. L 137 van 1.6.1994)

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1251/94 van de Commissie van 31 mei 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de gratis levering van rundvlees, boter en meel overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 598/91 van de Raad betreffende een noodmaatregel voor de levering van landbouwprodukten, bestemd voor de bevolking van de Sowjetunie (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 137 van 1 juni 1994)

Bladzijde 37, artikel 2, lid 1, eerste alinea:

in plaats van: ". . . . 6 juni 1994 . . ."

te lezen: ". . . . 13 juni 1994 . . .".