Home

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2650/95 van de Commissie van 14 november 1995 betreffende de toewijzing van uitvoercertificaten voor kaas die in 1996 op grond van de GATT-overeenkomsten in het kader van een extra contingent naar de Verenigde Staten van Amerika mag worden uitgevoerd (PB nr. L 272 van 15. 11. 1995)

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2650/95 van de Commissie van 14 november 1995 betreffende de toewijzing van uitvoercertificaten voor kaas die in 1996 op grond van de GATT-overeenkomsten in het kader van een extra contingent naar de Verenigde Staten van Amerika mag worden uitgevoerd (PB nr. L 272 van 15. 11. 1995)

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2650/95 van de Commissie van 14 november 1995 betreffende de toewijzing van uitvoercertificaten voor kaas die in 1996 op grond van de GATT-overeenkomsten in het kader van een extra contingent naar de Verenigde Staten van Amerika mag worden uitgevoerd (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 272 van 15 november 1995)

Op bladzijde 15 wordt de bijlage door de volgende bijlage vervangen:

"BIJLAGE >RUIMTE VOOR DE TABEL>