Home

96/754/EGKS: Besluit van de Commissie van 17 december 1996 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne waarbij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten wordt verlengd voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1997

96/754/EGKS: Besluit van de Commissie van 17 december 1996 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne waarbij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten wordt verlengd voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1997

96/754/EGKS: Besluit van de Commissie van 17 december 1996 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne waarbij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten wordt verlengd voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1997

Publicatieblad Nr. L 345 van 31/12/1996 blz. 0088 - 0088


BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17 december 1996 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne waarbij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten wordt verlengd voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1997 (96/754/EGKS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid artikel 95, lid 1,

Na overleg met het Raadgevend Comité en met de eenparige instemming van de Raad,

Overwegende dat de Commissie de onderhandelingen heeft afgesloten over een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne waarbij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten wordt verlengd voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1997,

BESLUIT:

Enig artikel

1. De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne waarbij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Oekraïne betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalprodukten wordt verlengd voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 1997 wordt goedgekeurd namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

2. De tekst van de Overeenkomst (1) is aan dit Besluit gehecht.

Gedaan te Brussel, 17 december 1996.

Voor de Commissie

Leon BRITTAN

Vice-Voorzitter

(1) Zie bladzijde 89 van dit Publikatieblad.