Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2678/98 van de Raad van 10 december 1998 tot w?ziging van Verordeningen (EG) nr. 1890/97 en (EG) nr. 1891/97 tot instelling van respectievel?k een definitief antidumpingrecht en een definitief compenserend recht op de invoer van gekweekte Atlantische zalm van oorsprong uit Noorwegen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 337 van 12 december 1998)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2678/98 van de Raad van 10 december 1998 tot w?ziging van Verordeningen (EG) nr. 1890/97 en (EG) nr. 1891/97 tot instelling van respectievel?k een definitief antidumpingrecht en een definitief compenserend recht op de invoer van gekweekte Atlantische zalm van oorsprong uit Noorwegen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 337 van 12 december 1998)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2678/98 van de Raad van 10 december 1998 tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1890/97 en (EG) nr. 1891/97 tot instelling van respectievelijk een definitief antidumpingrecht en een definitief compenserend recht op de invoer van gekweekte Atlantische zalm van oorsprong uit Noorwegen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 337 van 12 december 1998)

Bladzijde 3, artikel 2:

in plaats van: "De bedragen die als zekerheid zijn gesteld uit hoofde van de bij Verordening (EG) nr. 1126/98 ingestelde voorlopige antidumpingrechten . . .",

te lezen: "De bedragen die als zekerheid zijn gesteld uit hoofde van de bij Verordening (EG) nr. 1789/98 ingestelde voorlopige antidumpingrechten . . .".