Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1256/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende w?ziging van Verordening (EEG) nr. 3950/92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten (PB L 160 van 26.6.1999)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1256/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende w?ziging van Verordening (EEG) nr. 3950/92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten (PB L 160 van 26.6.1999)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1256/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3950/92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 160 van 26 juni 1999)

Op bladzijde 77 wordt bijlage I vervangen door:

"BIJLAGE I

Totale referentiehoeveelheden voor het tijdvak van 1 april 1999 tot en met 31 maart 2000

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"