Home

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1469/2000 van de Commissie van 5 juli 2000 houdende opening van tariefcontingenten voor de invoer van b?zondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de ACS-staten en uit India voor de voorziening van de raffinader?en in de periode van 1 juli 2000 tot en met 28 februari 2001 (PB L 165 van 6.7.2000)

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1469/2000 van de Commissie van 5 juli 2000 houdende opening van tariefcontingenten voor de invoer van b?zondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de ACS-staten en uit India voor de voorziening van de raffinader?en in de periode van 1 juli 2000 tot en met 28 februari 2001 (PB L 165 van 6.7.2000)

Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1469/2000 van de Commissie van 5 juli 2000 houdende opening van tariefcontingenten voor de invoer van bijzondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de ACS-staten en uit India voor de voorziening van de raffinaderijen in de periode van 1 juli 2000 tot en met 28 februari 2001

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 165 van 6 juli 2000)

Bladzijde 14, artikel 1, onder a):

in plaats van: "volgnummer 09.4098"

te lezen: "volgnummer 09.4097".