Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 464/2001 van de Commissie van 7 maart 2001 tot aanvulling van de b?lage b? Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschr?ving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 66 van 8.3.2001)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 464/2001 van de Commissie van 7 maart 2001 tot aanvulling van de b?lage b? Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschr?ving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 66 van 8.3.2001)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 464/2001 van de Commissie van 7 maart 2001 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 66 van 8 maart 2001)

Bladzijde 30, bijlage "IN BIJLAGE I BIJ HET VERDRAG GENOEMDE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE":

in plaats van:

Groenten en fruit,

te lezen:

Andere in bijlage I genoemde producten (specerijen, enz.).