Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 993/2001 van de Commissie van 4 mei 2001 tot w?ziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 141 van 28.5.2001)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 993/2001 van de Commissie van 4 mei 2001 tot w?ziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 141 van 28.5.2001)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 993/2001 van de Commissie van 4 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek

(Voor de EER relevante tekst)

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 141 van 28 mei 2001)

Op bladzijde 6, artikel 497, lid 3, onder d), eerste alinea:

in plaats van:

d) voor passieve veredeling, wanneer de veredeling betrekking heeft op herstellingen, met inbegrip van het uitwisselingsverkeer zonder voorafgaande invoer en na passieve veredeling in de volgende gevallen:

i) voor het vrije verkeer na passieve veredeling met gebruik van het uitwisselingsverkeer met voorafgaande invoer;

ii) voor het vrije verkeer na passieve veredeling met gebruik van het uitwisselingsverkeer zonder voorafgaande invoer, wanneer de reeds afgegeven vergunning dit uitwisselingsverkeer niet dekt en de douaneautoriteiten deze wijziging van deze vergunning toestaan;

iii) voor het vrije verkeer na passieve veredeling indien de veredeling betrekking had op goederen zonder handelskarakter.

te lezen:

d) - voor passieve veredeling: wanneer de veredeling betrekking heeft op herstellingen, met inbegrip van het uitwisselingsverkeer zonder voorafgaande invoer,

- voor het vrije verkeer na passieve veredeling met gebruik van het uitwisselingsverkeer met voorafgaande invoer,

- voor het vrije verkeer na passieve veredeling met gebruik van het uitwisselingsverkeer zonder voorafgaande invoer, wanneer de reeds afgegeven vergunning dit uitwisselingsverkeer niet dekt en de douaneautoriteiten deze wijziging van deze vergunning toestaan,

- voor het vrije verkeer na passieve veredeling indien de veredeling betrekking had op goederen zonder handelskarakter..

Op bladzijde 6, artikel 498, onder c), vierde lijn:

in plaats van: "... 580, lid 1, ..."

te lezen: "... 580, lid 2, ...".

Op bladzijde 7, artikel 500, lid 2, vierde lijn:

in plaats van: "... lid 1 ..."

te lezen: "... lid 2 ...".

Op bladzijde 15, artikel 539, eerste alinea:

in plaats van: "De economische voorwaarden ..."

te lezen: "1. De economische voorwaarden ...".

Op bladzijde 15, artikel 539, tweede alinea:

in plaats van: "De economische voorwaarden ..."

te lezen: "2. De economische voorwaarden ...".

Op bladzijde 24, artikel 580, tweede kolom:

in plaats van:

2. De artikelen 454, 455 en 458 tot en met ...

te lezen:

3. De artikelen 454, 455 en 458 tot en met ....

Op bladzijde 26, artikel 591, tweede alinea, derde lijn:

in plaats van: "... wanneer ..."

te lezen: "... indien ...".

Op bladzijde 26, artikel 591, tweede alinea, zesde lijn:

in plaats van: "... is."

te lezen: "... was.".

Op bladzijde 27, artikel 805, eerste alinea:

in plaats van: "Vrije zones worden op zodanige wijze van een omheining voorzien dat de douaneautoriteiten aan de buitenzijde van de vrije zone controles kunnen verrichten en dat voorkomen wordt dat goederen op onregelmatige wijze uit de vrije zone worden verwijderd. De eerste alinea is van overeenkomstige toepassing op vrije entrepots."

te lezen: "Vrije zones worden op zodanige wijze van een omheining voorzien dat de douaneautoriteiten aan de buitenzijde van de vrije zone controles kunnen verrichten en dat voorkomen wordt dat goederen op onregelmatige wijze uit de vrije zone worden verwijderd.".

Op bladzijde 27, artikel 805, na de eerste alinea een alinea invoegen: te lezen: "De eerste alinea is van overeenkomstige toepassing op vrije entrepots.".

Op bladzijde 112, bijlage 73, in de titel, tweede lijn:

in plaats van: "... ARTIKEL 539, EERSTE ALINEA"

te lezen: "... ARTIKEL 539, LID 1".

Op bladzijde 125, bijlage 76, in de titel:

in plaats van:

(Artikel 551, lid 1, tweede alinea)

te lezen:

(Artikel 552).