Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1444/2001 van de Commissie van 16 juli 2001 houdende afw?zing van uitvoercertificaataanvragen in de sector granen (PB L 193 van 17.7.2001)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1444/2001 van de Commissie van 16 juli 2001 houdende afw?zing van uitvoercertificaataanvragen in de sector granen (PB L 193 van 17.7.2001)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1444/2001 van de Commissie van 16 juli 2001 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen in de sector granen

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 193 van 17 juli 2001)

Op bladzijde 10 in de overweging en in artikel 1

in plaats van: "12, 13 en 16 juni 2001"

te lezen: "12, 13 en 16 juli 2001".