Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1745/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten (PB L 234 van 1.9.2001)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1745/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten (PB L 234 van 1.9.2001)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1745/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 234 van 1 september 2001)

Op bladzijde 47, artikel 1

in plaats van: "Griekenland, Italië, Oostenrijk,"

te lezen: "Griekenland, Oostenrijk,".