Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 311/2002 van de Raad van 18 februari 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde magneetsch?ven (3,5? microsch?ven) van oorsprong uit Hongkong en de Republiek Korea (PB L 50 van 21.2.2002)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 311/2002 van de Raad van 18 februari 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde magneetsch?ven (3,5? microsch?ven) van oorsprong uit Hongkong en de Republiek Korea (PB L 50 van 21.2.2002)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 311/2002 van de Raad van 18 februari 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde magneetschijven (3,5" microschijven) van oorsprong uit Hongkong en de Republiek Korea

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 50 van 21 februari 2002)

Op bladzijde 23, artikel 1, lid 2, tabel

in plaats van:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

te lezen:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"