Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 575/2002 van de Commissie van 3 maart 2002 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op sulfanilzuur uit de Volksrepubliek China en India (PB L 87 van 4.4.2002)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 575/2002 van de Commissie van 3 maart 2002 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op sulfanilzuur uit de Volksrepubliek China en India (PB L 87 van 4.4.2002)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 575/2002 van de Commissie van 3 maart 2002 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op sulfanilzuur uit de Volksrepubliek China en India

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 87 van 4 april 2002)

Op bladzijde 44, artikel 1, lid 2, in de tabel

in plaats van:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

te lezen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>.