Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1337/2002 van de Commissie van 24 juli 2002 houdende w?ziging van Verordening (EG) nr. 76/2002 tot instelling van voorafgaand communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag vallende ?zer- en staalproducten van oorsprong uit bepaalde derde landen (PB L 195 van 24.7.2002)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1337/2002 van de Commissie van 24 juli 2002 houdende w?ziging van Verordening (EG) nr. 76/2002 tot instelling van voorafgaand communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag vallende ?zer- en staalproducten van oorsprong uit bepaalde derde landen (PB L 195 van 24.7.2002)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1337/2002 van de Commissie van 24 juli 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 76/2002 tot instelling van voorafgaand communautair toezicht op de invoer van bepaalde onder het EGKS-Verdrag en het EG-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten van oorsprong uit bepaalde derde landen

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 195 van 24 juli 2002)

In de inhoudsopgave en op bladzijde 25, in de titel, en op bladzijde 26, in de ondertekening:

in plaats van: "van 24 juli 2002",

te lezen: "van 23 juli 2002".

In de in de bijlage opgenomen lijst van bevoegde nationale instanties op bladzijde 31, voor Portugal:

in plaats van:

PORTUGAL

Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo P - 1100 Lisboa Fax: (351) 21 881 42 61,

te lezen:

PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa P - 1140-060 Lisboa Fax (351) 218 814 261.