Home

Rectificatie van Beschikking 2003/386 EG van de Commissie van 28 mei 2003 houdende w?ziging van Beschikking 2003/358/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in Duitsland (PB L 133 van 29.5.2003)

Rectificatie van Beschikking 2003/386 EG van de Commissie van 28 mei 2003 houdende w?ziging van Beschikking 2003/358/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in Duitsland (PB L 133 van 29.5.2003)

Rectificatie van Beschikking 2003/386 EG van de Commissie van 28 mei 2003 houdende wijziging van Beschikking 2003/358/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met aviaire influenza in Duitsland

(Publicatieblad van de Europese Unie L 133 van 29 mei 2003)

Op bladzijde 89 in overweging 6 en op bladzijde 90 in artikel 1, punt 3

in plaats van: "17 juni 2003".

te lezen: "24 juni 2003".