Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1458/2003 van de Commissie van 18 augustus 2003 betreffende de opening en w?ze van beheer van de tariefcontingenten in de varkensvleessector (PB L 208 van 19.8.2003)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1458/2003 van de Commissie van 18 augustus 2003 betreffende de opening en w?ze van beheer van de tariefcontingenten in de varkensvleessector (PB L 208 van 19.8.2003)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1458/2003 van de Commissie van 18 augustus 2003 betreffende de opening en wijze van beheer van de tariefcontingenten in de varkensvleessector

(Publicatieblad van de Europese Unie L 208 van 19 augustus 2003)

De rectificatie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27 augustus 2003, bladzijde 107, wordt geschrapt.