Home

2004/282/Euratom: Besluit van de Commissie van 29 maart 1999 betreffende sluiting van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Kazachstan inzake nucleaire veiligheid

2004/282/Euratom: Besluit van de Commissie van 29 maart 1999 betreffende sluiting van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Kazachstan inzake nucleaire veiligheid

2004/282/Euratom: Besluit van de Commissie van 29 maart 1999 betreffende sluiting van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Kazachstan inzake nucleaire veiligheid

Publicatieblad Nr. L 089 van 26/03/2004 blz. 0036 - 0036


Besluit van de Commissie

van 29 maart 1999

betreffende sluiting van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Kazachstan inzake nucleaire veiligheid

(2004/282/Euratom)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 101, tweede alinea,

Gelet op de goedkeuring door de Raad,

Overwegende dat de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Kazachstan inzake nucleaire veiligheid moet worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Enig artikel

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Kazachstan inzake nucleaire veiligheid wordt namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1999.

Voor de Commissie

Hans Van Den Broek

Lid van de Commissie