Home

Besluit van de Commissie waarbij de maatregel ten behoeve van Bankovní dům Skala, a.s./Union Banka, a.s., die door de Tsjechische Republiek is aangemeld in het kader van de overgangsregeling overeenkomstig bijlage IV.3 van de Toetredingsakte, niet van toepassing is na de toetreding (Voor de EER relevante tekst)

Besluit van de Commissie waarbij de maatregel ten behoeve van Bankovní dům Skala, a.s./Union Banka, a.s., die door de Tsjechische Republiek is aangemeld in het kader van de overgangsregeling overeenkomstig bijlage IV.3 van de Toetredingsakte, niet van toepassing is na de toetreding (Voor de EER relevante tekst)

Besluit van de Commissie waarbij de maatregel ten behoeve van Bankovní dům Skala, a.s./Union Banka, a.s., die door de Tsjechische Republiek is aangemeld in het kader van de overgangsregeling overeenkomstig bijlage IV.3 van de Toetredingsakte, niet van toepassing is na de toetreding (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 100 van 24/04/2004 blz. 0023 - 0023


Besluit van de Commissie waarbij de maatregel ten behoeve van Bankovní dum Skala, a.s./Union Banka, a.s., die door de Tsjechische Republiek is aangemeld in het kader van de overgangsregeling overeenkomstig bijlage IV.3 van de Toetredingsakte, niet van toepassing is na de toetreding

(2004/C 100/07)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen: 3.3.2004

Lidstaat: De Tsjechische Republiek

Nummer van de steunmaatregel: CZ 57/03

Benaming: Bankovní dum Skala, a.s./Union Banka, a.s.

Doelstelling: Steun voor de banksector

Andere inlichtingen: Besluit van de Commissie waarbij de maatregel ten behoeve van Bankovní dum Skala, a.s./Union Banka, a.s., die door de Tsjechische Republiek is aangemeld in het kader van de overgangsregeling overeenkomstig bijlage IV.3 van de Toetredingsakte, niet van toepassing is na de toetreding

De tekst van het beluit in de authentieke taal (talen), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids