Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 442/2001 van de Commissie van 10 maart 2004 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 2002/2003 van de voorschotten op de productieheffing in de sector suiker (PB L 72 van 11.3.2004)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 442/2001 van de Commissie van 10 maart 2004 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 2002/2003 van de voorschotten op de productieheffing in de sector suiker (PB L 72 van 11.3.2004)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 442/2001 van de Commissie van 10 maart 2004 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 2002/2003 van de voorschotten op de productieheffing in de sector suiker

(Publicatieblad van de Europese Unie L 72 van 11 maart 2004)

Op de omslag en op bladzijde 51, in de titel en in artikel 1, inleidende zin:

in plaats van:

verkoopseizoen 2002/2003,

te lezen:

verkoopseizeon 2003/2004.

Bladzijde 51, artikel 1, onder b) en e):

in plaats van:

86,50 EUR per ton,

te lezen:

96,83 EUR per ton.